Primavera P3 Online Kitap

www.konveks.net
ferhatacici@gmail.com
PRIMAVERA P3

PROJE GELİŞTİRME:

P3'U ÇALIŞTIRMA VE PROJELERİ AÇMA

P3'ü başlatmak için PRIMAVERA ikonuna çift tıklayın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin[J1]. Mevcut bir projeyi başlatmak için FILE menüsünden OPEN seçeneğini tıklayın.
Bu aşamada karşınıza çıkan ekranda açmak istediğiniz dosyayı işaretledikten sonra OVERVIEW seçeneğinden proje hakkındaki genel bilgileri girebilirsiniz. OPTIONS seçeneğinden seçilen projeyle ilgili filtre işlemlerini değiştirebilirsiniz. ACCESS...   seçeneğinden projeye girebilecek kişilerin listesini ekleyebilirsiniz. P3'teki "DENGELEME" ,"AKTİVİTE TANIMLARI" , "GLOBAL DEĞİŞİKLİKLER" gibi bazı seçenekler yalnızca tek kullanıcının müdahalesine izin verir. Siz çalışırken başka kullanıcıların girişini engellemek için bu ekrandaki EXCLUSIVE seçeneğini işaretlemeniz lazım.
Bu yolla 4 projeyi aynı anda açabilirsiniz. Projeyi açtığınız zaman en son kaydettiğiniz duruma göre ekrana "BAR GRAFİĞİ" ya da "PERT EKRANI" çıkacaktır.

PROJE EKLEME:

VIEW menüsünden NEW seçeneğini seçin ve 4 karakter uzunluğundaki proje adını yazın. Genel bilgiler isteğe bağlı olarak doldurulabilir veya boş bırakılabilir.
Proje bitiş tarihini eğer tarihle ilgili bir kısıtlama yapmak istiyorsanız belirtiniz. Planlama ünitesi ile ilgili bilgiler P3 tarafından otomatik olarak ekrana çıkacaktır. Eğer projenizi bir gruba dahil ediyorsanız "Add This New Project to a Project Group " kutusunu işaretleyiniz. Grubu ya boşluğa isim yazarak kendiniz belirtirsiniz ya da ( tuşuna basarak listeden seçersiniz.

PLANLAMA ÜNİTELERİNİ BELİRLEMEK:

Bu ünite proje programlaması yaparken kullanılacak zaman birimini seçer (saat, gün, hafta veya ay olarak). Projeye başladığınız zaman P3 otomatik olarak pazartesiden cumaya kadar olan bir çalışma haftasını seçer ve birim de gün cinsindendir. Çalışma günlerini ve haftada kaç saat çalışılacağını projeye 4 karakterlik isim verdiğiniz ilk ekranda belirleyebilirsiniz. Daha sonra  DATA, CALENDARS seçeneğini seçtikten sonra STANDART  seçeneğini seçerek gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz. Sırasıyla OK ve CLOSE tuşlarına basarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

YENİ BİR PROJE İÇİN İLK AKTİVİTEYİ TANIMLAMA:

Yeni bir projeye başladığınız zaman P3 ilk değer (default) olarak ÇUBUK Diyagram (bar chart) ekranını gösterecektir. Activity ID alanına tanımlayıcı başlığınızı yazın ve ( tuşuna basın.

PROJE İÇİN GİRİŞ HAKLARININ AYARLANMASI:

Yeni bir projeye başladığınız zaman o projenin sahibi haline gelirsiniz ve projeye girmesini istediğiniz veya bunu yapmasını istemediğiniz kişileri de belirleme hakkını elde edersiniz. FILE menüsünden OPEN seçeneğini seçip istediğiniz projeyi işaretledikten sonra ACCESS seçeneğine tıklayın.

User (kullanıcı) kolonundayken sağ tuşa basarak P3 başvuran kişiler listesinden istediğiniz kullanıcıları seçebilirsiniz. Everyone seçeneğini tıklayarak tüm kullanıcılara izin vermiş olursunuz. Birden fazla proje ile çalışıyorsanız  ve bir projeye dışardan giriş yapmak istiyorsanız, EXCLUSIVE tuşu işaretli değilse başka kimsenin bu projeyi açmamış olması gerekir.  Eğer bu tuş işaretliyse aynı grupta çalışan başkalarının olması sizin çalışmanızı etkilemez. Ayrıca bir kullanıcı için projenin bazı alanlarında çalışmayı yasaklayabilirsiniz.  ACCESS kolonundayken sağ tuşa tıklayıp RESTRICTED seçeneğine basmanız gerekir. Daha sonra RESTRICTIONS seçeneğini seçerek kısıtlama alanlarını belirleyebilirsiniz. Mevcut kullanıcıları görmek için  F5 tuşuna basın ya da VIEW , CURRENT USER seçeneğini tıklayın.

YENİ BİR PLAN YARATMA:

Bunun için FILE seçeneğinde NEW'i seçin. Ekrana ilk değer olarak  klasik planlama ekranı çıkacaktır. Çubuk diyagram için CLASSICAL LAYOUT SCHEDULE (klasik planlama ) aktivite kolonunu ve bar grafiğini içerir. PERT içinse bu ekran ilk aktiviteden son aktiviteye kadar olan bütün aktiviteleri dikdörtgen kutular içinde gösterir.P3 projeleri otomatik olarak kaydeder. Ancak  çubuk diyagram ve PERT görüntüsünü etkileyecek bir plan yapılırsa  kaydetmeyi siz yapmalısınız. Bunun için FILE menüsünden LAYOUT ve SAVE AS seçeneklerini seçin.
GÖRÜNÜŞLER ARASINDA GEÇİŞ YAPMAK:
PERT görüntüsünden çubuk diyagramına geçiş için ya da tam tersi için VIEW menüsüne gelip geçmek istediğiniz ekranı seçmeniz yeterlidir.

MEVCUT BİR PLANLAMAYI AÇMAK:

P3 her proje için o projenin son kaydedilmiş halindeki planlamayı açar. Bir proje için sadece 1 planlama açabilirsiniz. VIEW menüsünden LAYOUT,  OPEN seçeneklerini seçip istediğiniz planlamaya çift tıklamanız gerekmektedir.
Eğer bir projeyi açarken ne tür bir planlama kullanacağınızı biliyorsanız FILE menüsünden OPEN seçeneğini seçtikten sonra OPTIONS tuşuna tıklayın. İstediğiniz planlamayı seçip OK tuşuna basın.
Yeni aktiviteler girip kaydetmeyi yaptıktan sonra programa tekrar girdiğinizde yeni eklediğiniz aktiviteleri göremezseniz bunun sebebi bu aktivitelerin filtre kriterine uygun olmamasıdır. Gerekli filtre seçeneğini ayarladıktan sonra bu aktiviteler de ekranınızda belirecektir. Bunu yapmak için VIEW , LAYOUT, OPTIONS seçeneklerini seçtikten sonra ORGANIZE seçeneğine tıklayın ve gerekli ayarlamayı yapın.

AKTİVİTELERLE ÇALIŞMAK:

Aktiviteler belirli bir süre içerisinde yapılması gereken işleri temsil ederler. Aktiviteler 10 karaktere kadar harf, numara ya da ikisinin bileşiminden oluşabilen tanımlamalarla (ID) ifade edilirler.  Yeni bir ID girildiği zaman P3 bu ID'nin daha önceden girilip girilmediğini kontrol
eder. Aktivite ID'sini değiştirmek için projeye EXCLUSIVE giriş sağlanmalı. Bunu nasıl yapacağınız P3'U ÇALIŞTIRMA VE PROJELERİ AÇMA başlığında anlatılmıştı. Aktivite ID'lerine işin bölümünü, aktivite tipini belli eden isimler verebilirsiniz. Çubuk grafiği görünümündeyken aktivite eklemek için INSERT tuşuna basınız. Aktivite bilgisi girmek için aktivite kolonundaki uygun hücreye tıklayın ve istediğiniz açıklamayı yazın. Ayrıca ( tuşuna basıp istediğiniz aktiviteyi seçebilirsiniz. Onaylamak için ( tuşuna iptal etmek için ( tuşuna basabilirsiniz. PERT görüntüsündeyken aktivite eklerseniz bu sayede mantık işleyişini de görebilirsiniz. Bunu yapabilmek için PERT ekranındayken yeni aktiviteyi eklemek istediğiniz alana çift tıklayın ya da INSERT seçeneğinden yararlanın.
Eğer aktivite ID'lerini 10'dan daha fazla karakter kullanarak tanımlamak istiyorsanız TOOL , OPTIONS, ACTIVITY INSERTING seçeneklerini seçip istediğiniz artış değerini girin.

Eklediğini her aktivite için kendiniz bir ID yazmak istiyorsanız yukarıdaki kutuyu işaretlemeyin. Çünkü bu kutu işaretli olduğu takdirde P3 isimlendirmeyi kendi yapacaktır.
Çubuk diyagramındayken bir aktivite eklemek için INSERT tuşuna basabileceğiniz gibi  + tuşuna da basabilirsiniz. O an seçili olan aktivitenin altında yeni boş bir alan açılacaktır. Buraya kayıt girebilirsiniz.- tuşuna basarak aktiviteyi silebilirsiniz. Başka bir yol da TOOLS, OPTIONS, ACTIVITY INSERTING seçeneğini seçip en alttaki kuyu işaretlemektir.

Bu seçenek işaretli iken ve çubuk diyagramındayken aktivite eklemek istediğiniz zaman P3 ekranın altında sizin için bir aktivite formu açacaktır. Bu seçenek PERT görüntüsünde yoktur çünkü P3 PERT 'te iken bu formu zaten otomatik olarak açmaktadır.

BAĞLANTILI AKTİVİTELER EKLEMEK:

Oto link özelliğini kullanarak aktiviteler arasında STAR----FINISH ilişkilerini belirleyebilirsiniz. Bunu yapmak için aktivitelerin PREDECESSOR (öncül) VE SUCCESSOR (ikincil - ardıl ) aktivitelerini belirtmeniz gerekir.

SÜRELERİ BELİRTMEK:

Aktiviteyi mouse ile tutup uzatarak ya da aktivite kolonunda süre hücresini tıklayıp içine süreyi yazarak bu belirlemeyi yapabilirsiniz. P3 (remaining) arda kalan süreyi otomatik olarak orijinal süreye eşitler.

AKTİVİTE TİPLERİNİ BELİRLEMEK:

P3 9 tip aktivite sağlamaktadır. P3 bu 9 aktiviteyi 3 grup halinde inceler. Birinci gruptakiler için süreyi siz belirlerseniz. İkinci gruptakiler için süreyi P3 belirler. Geriye kalanların ise süreleri yoktur. İlk iki gruptakiler TASK, INDEPENDENT , MEETING isimleri altında toplanırlar. Bu tipleri seçmek için  aktivite formundaki TYPE kısmından ( tuşuna basarak tipi belirleyin.

TASK AKTİVİTELERİ BELİRLEMEK:

Bir aktiviteyi TASK aktivite olarak tanımlamanız için o aktiviteye kaynak göstermemiş olmanız ya da kaynak gösterseniz bile planlamanın kaynak takvimine değil Base (ana) takvime göre yapılmış olması gerekir. Mesela bir radyo istasyonunun yayına başlamasından önce tamamlanması gereken bazı aktiviteler vardır. Kaynaklar hazır olsa bile bu aktiviteleri kaynaklar değil, aktiviteler kaynakları idare eder.

INDEPENDENT AKTIVITELERİ BELİRLEMEK:

Bu tip aktiviteleri sadece öncül aktivite değil aynı zamanda kaynak takvimi idare eder. Mesela bir çizgi film projesinde her çizer ve yazar kendi iş programına göre çalışır. Ve iş ilk kaynak (yazar ve çizerler) çalışmaya başlayınca başlar ve son kaynak işi bitirince biter. Burada tam olarak  kaynakların aynı anda çalışmalarına gerek yoktur. Herkes kendi payına düşen ödevi tamamlayınca iş tamamlanmış olur.

MEETING AKTIVITELERI BELİRLEMEK:

Bu tip aktiviteler tüm kaynakların takım olarak çalışmasını gerektirir. Mesela bir fabrika projesinde hem ekipman hem de çalışanlar aynı anda sahada olmalıdır. Bir aktivite meeting olarak tanımlanmışsa P3 her iki kaynağın da mevcut olduğu zamanda aktiviteyi başlatır.

KİLOMETRE TAŞLARINI VE BAYRAKLARI BELİRLEMEK:

Kilometre taşlarını önemli bir olay ya da safhanın başlangıç ve bitişini belirlemek için kullanınız. Bunları güncellerken doğru tarihleri girmeniz gerekir. Bayrakları da aktivitelerin başlangıç ve bitişlerini işaretlemek için kullanın. Her iki seçenek de süre gerektirmez. Bunların görüntülerini çubuk diyagramda iken  FORMAT, BARS, ENDPOINTS seçeneğinden PERT'teyken de FORMAT , ACTIVITY BOX ENDS, COLORS seçeneğinden ayarlayabilirsiniz.

HAMMOCK AKTİVİTELERİ BELİRLEMEK:

Bu aktiviteler bir grup aktivitenin başlangıç ve bitişi arasındaki geçen zamanı görüntülemek için kullanılır. Eğer üst üste binmiş olan bu tip aktiviteler varsa süre kısa olanıdır.
WBS AKTİVİTELERİ BELİRLEMEK:
Hammock aktiviteler gibi wbs aktiviteler de en erken olan aktivitenin başlangıcından en geç olan aktivitenin bitişine kadar  uzanırlar. Bir WBS aktivitesinin mutlaka bir WBS kodu olmalıdır.

AKTİVİTE KOLONLARINI YENİLEME:

İstediğiniz aktiviteyi seçtikten sonra F2 tuşuna basarak  ya da EDIT çubuğunu tıklayarak istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Ayrıca ( tuşuna basarak seçenek listesini görebilirsiniz. Bilgi silmek için de hücreyi seçtikten sonra DELETE tuşuna basın.

HÜCRELER ARASI BİLGİ KOPYALAMA:

Bir hücreden aynı kolondaki başka hücrelere bilgi kopyalamak için EDIT, FILL CELL seçeneğini seçiniz. Kopyalama işlemi sadece yazılabilir (editable) datalar için geçerlidir. Planlama (schedule) ve bolluk (float) kısmında ise kullanılamaz.

AKTİVİTE FORMUNUN KULLANIMI:

Yukarıdaki ikonu tıklayabileceğiniz gibi aktivite üzerinde çift tıklayarak ya da EDIT menüsünden  EDIT ACTIVITY seçeneğini seçerek aynı işlemi yaptırabilirsiniz. Çalışmanız sırasında aktivite formunun açık kalmasını istiyorsanız ya F7 tuşuna basın ya da VIEW menüsünden ACTIVITY FORM seçeneğini tıklayın. Formu kapatmak için yine aynı işlemi tekrarlayın.

DETAY FORMUNUN KULLANIMI:

Aktivite formunun üstündeki butonları kullanarak  ihtiyacınız olan formları aktif hale getirin. Mouse yardımıyla bu formların boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Çubuk grafiği ve PERT görüntüleri arasında geçiş yapsanız bile bu formlar açık kalacaktır. Planları kaydettiğiniz zaman bu formlar da kaydedilecektir.

AKTİVİTE SEÇİMİ:

Kopyalama , silme ve taşıma gibi işlemleri yapmak için bir , birkaç ya da bütün aktiviteleri seçebilirsiniz. Bütün aktiviteleri çabuk bir şekilde seçebilmek için EDIT menüsünden SELECT ALL seçeneğini seçin. Peş peşe gelen aktiviteleri seçmek için ilk aktiviteyi seçtikten sonra SHIFT tuşuna basarak son aktiviteyi de seçin. Aradaki aktiviteler kendiliğinden seçilmiş olacaktır. Artarda gelmeyen aktivitileri seçmek de mümkündür. İlk aktiviteyi işaretledikten sonra CTRL tuşunu basılı tutarak  istediğiniz diğer aktivitileri tek tek işaretleyebilirsiniz.

AKTİVİTELERİ KESME KOPYALAMA VE YAPIŞTIRMA:

İstediğiniz aktiviteleri seçtikten sonra EDIT menüsünde bulunan CUT , COPY ve PASTE  seçenekleri yardımıyla kesme , kopyalama ve yapıştırma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Ancak yapıştırma işlemini yaparken ID'leri yeniden adlandırmak zorundasınız çünkü bir ID yinelendiği zaman ekranınıza şöyle bir hata gelecektir:

PASTE seçeneğini işaretlediğiniz zaman P3 size nasıl bir değişiklik yapmak istediğinizi soracaktır. İsterseniz sadece tekrarlanan aktiviteleri yeniden adlandırırsınız, isterseniz hepsini ya da bazı ön-ek ve son-eklerle farklı bir ID oluşturursunuz.
P3 yapıştırmayı seçtiğiniz aktiviteleri takiben yapar. Eğer aktivite seçmemişseniz  bu aktiviteler aktivite kolonunun sonuna yapıştırılır.
AKTİVİTELERİ SİLMEK ,BAĞLANTILARINI ÇÖZMEK veya ARADAN ÇIKARMAK:
Bu işlemleri yapmak için istediğiniz aktiviteleri seçtikten sonra EDIT menüsünden DELETE ,DISSOLVE  veya EXTRACT seçeneğini seçmelisiniz. Bu işlem gerçekleştiği zaman P3 otomatik olarak öncül ve ikincil aktiviteyi F-S ilişkisiyle bağlayacaktır. (Daha sonraki bölümlerde anlatılacaktır.)

AKTİVİTELERİ TAŞIMAK:

Aktiviteleri aynı proje içinde mouse ile tutarak taşıyabilirsiniz. Bu işlem aktivitenin bağlantılarını değiştirmeyecektir.

PERT GÖRÜNÜŞÜ VE ÇUBUK DİYAGRAMI ARASINDA GEÇİŞ YAPMAK:
ÇUBUK DİYAGRAMINA GEÇİŞ:

PERT ekranındayken yeni aktiviteler ekleyip çubuk diyagramına geçiş yaparsanız P3 bu aktiviteleri aktivite  kolonlarının sonuna ekler. Eğer yeni eklenen aktivite dışında bir aktivite seçilmiş  ise  P3 ekran değişimi sırasında yeni eklenen aktiviteyi bu aktivitenin altına yerleştirir.  FORMAT menüsünden  REORGANIZE (yeniden düzenle) seçeneğini seçin. Şimdi yeni eklenen aktiviteler daha önce  belirlediğiniz grup kriterlerine  uygun olarak yeniden düzenlenecektir. Eğer çubuk diyagram  ekranı otomatik olarak  REORGANIZE seçeneğine ayarlanmışsa geçiş sırasında bu işlem zaten kendiliğinden yapılacaktır.

PERT GÖRÜNTÜSÜNE GEÇİŞ:

Çubuk diyagramda iken eklediğiniz yeni aktiviteler PERT  görüntüsüne geçişte bağlantılarına uygun olarak yerleştirilecektir. Bağlantısı bulunmayan  aktiviteler ise en sona yerleştirilecektir.
Eğer bu geçişler sırasında P3'ün bütün aktiviteleri değil sadece yeni eklenenleri yeniden düzenlemesini istiyorsanız  FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçerek ayarlamaları yapabilirsiniz.

BENZER PROJELERDE AYNI AKTİVİTELERİ KULLANABİLMEK:

Bir proje yaratılırken zaman kazanmak için benzer başka bir projedeki aktivite seti kullanılabilir. TOOLS menüsünden FRAGNET , RETRIEVE FRAGNENT seçeneğini seçiniz. İstediğiniz grubun üzerine 2 kere tıklayınız.

Böylelikle bu grup esas projeye eklenir. Bu taşımayı yaptıktan sonra taşıdığımız grupta gerekli değişiklikleri yapmak  veya onu mevcut aktivitelere bir bağlantı ile bağlamak lazımdır.  Kaynak, Maliyet ve Maliyet Grubu Kategorisine göre gruplanmış planlarda bu taşıma yapılamaz.

PARÇA YARATMAK:

Yukarıda anlatılan taşıma işlemlerinde kullanmak istediğiniz aktiviteleri seçin.  TOOLS menüsünden FRAGNET, STORE FRAGNET seçeneğini tıklayın. Bir ID ve bu parçayı tanımlayacak bir başlık yazın. Bu parçayı yine TOOLS menüsünde FRAGNET , DELETE FRAGNET  seçeneği ile silebilirsiniz. Daha önce bu parçayı taşıdığınız projeler bu silme işleminden etkilenmeyecektir.

 BAĞLANTILARLA ÇALIŞMAK:

PERT GÖRÜNTÜSÜNDEKİ AKTİVİTELER ARASINDA BAĞLANTI YARATMAK:

İki aktiviteyi mouse yardımıyla birbirine bağlamak için öncül aktivitenin sağında ya da solunda iken mouse'u tıklayıp ikincil aktiviteye kadar sürükleyin. Mouse işareti değişecektir. İkincil aktiviteniz ekranda görünmüyorsa bile mouse'u boş bir alan kadar sürüklediğinizde bir diyalog kutusu açılacaktır ve buradan bağlantı türü ile ikincil aktivite kolaylıkla seçilebilecektir..
İki kritik aktivite arasındaki bağlantıya kritik bağlantı denir. Kritik aktivite olarak tanımlanan aktiviteler  bitiş tarihlerinde bir gecikme olduğu takdirde projenin bitiş tarihlerini etkileyen aktivitelerdir. Başka bir deyişle bollukları 0 olan aktivitelerdir.
BAĞLANTI TÜRLERİ:
F----------S: Finish  to   Start=İkincil aktivite ancak öncül aktivite bitince başlayabilir.
F----------F: Finish  to Finish=İkincil aktivitenin bitişi öncül aktivitenin bitişine bağlıdır.
S----------S: Start     to   Start=İkincil aktivite ancak öncül aktivite başlayınca başlayabilir.
S----------F: Start     to Finish=İkincil aktivite öncül aktivite başlamadan bitemez.
ÇUBUK DİYAGRAMINDAYKEN BAĞLANTILARI BELİRLEMEK:
Bu işlemi mouse ile yapmak istiyorsanız PERT görüntüsünde açıklanan işlemleri tekrar etmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca detay formlarından da yararlanabilirsiniz. VIEW  menüsünden ACTIVITY DETAIL seçeneğini seçtikten sonra ya da direk olarak mouse'un sağ tuşuna tıklayarak  PREDECESSOR ve SUCCESSOR başlıklarını seçin.  Bir ilişki eklemek için ( tuşuna basın. İkincil aktiviteyi seçmek  için ( tuşuna tıklayın. Projede mevcut olmayan bir aktiviteyi ikincil aktivite olarak yazmak için yeni bir ID yazın ve ( tuşuna tıklayın. Program size aktivite adını soracaktır. Bunu yazın ve OK tuşunu seçin.

BAĞLANTILARI SİLMEK YA DA DÜZENLEMEK:

Çubuk diyagram görüntüsündeyseniz öncelikle aktiviteler arasındaki bağlantının göründüğüne emin olun. Bunun için  ya F3 tuşuna basın ya da VIEW menüsünden RELATIONSHIPS seçeneğini tıklayın. Daha sonra çubuk diyagram üzerinde  bu bağlantı çizgilerine tıkladığınız zaman açılan diyalog kutusunda istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

TRACING LOGIC(MANTIK DİZİNİ):

Bu seçenek programda ileri geri hareket ederken aktivite sıralamasını incelemenize yardımcı olur. Bu mantık herhangi bir aktivitenin bolluğunun (float) neden negatif göründüğünü anlamanıza yardımcı olur. ( hiçbir aktivite negatif bolluğa sahip olamaz ).

PERT GÖRÜNTÜSÜNDEYKEN MANTIK DİZİNİ:

İzleme işine başlamak istediğiniz aktiviteyi seçin.  VIEW menüsünden  TRACE LOGIC seçeneğini seçin. Aktivitenizi işaretledikten sonra boş bir alanda mouse'un sağ tuşuna tıklayarak da aynı seçeneği seçebilirsiniz. Mantık dizinini PERT görüntüsünün altında ya da aktivite formunun üstünde göreceksiniz. P3 istenilen aktivitenin öncül ve ikincil aktivitelerini gösterecektir. Trace logic ekranında mouse'un sağ tuşuna tıklayıp UNDOCK seçeneğini işaretlerseniz bu ekranı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
Sergilenecek olan ikincil ve öncül aktivite sayısını FORMAT menüsünden TRACE LOGIC seçeneğini tıklayarak kontrol edebilirsiniz.
Aktivite formunda iken istediğiniz aktivite üzerinde sağ tuşa tıklayıp SUCCESSOR  ve PREDECESSOR seçeneklerini seçerek de aynı işlevi gerçekleştirebilirsiniz.

PLANLAMANIN AYARLANMASI VE HESAPLANMASI:

P3 her aktivitenin erken başlama ve bitiş tarihini baştan sona doğru; geç başlama ve bitiş tarihini ve bollukları da sondan başa  doğru ilerleyerek hesaplar. Bunun için TOOLS menüsünden SCHEDULE seçeneğini seçerek ya da direk F9 tuşuna basarak  bir  data tarihi seçmeniz ve OK tuşuna basmanız yeterlidir.

PLANLAMA İSTATİSTİK LİSTESİNİ YARATMAK:

Planlama hazırlandıktan sonra P3 otomatik olarak proje hakkında bilgiler içeren istatistik listesini hazırlar. Bu listede projede yer alan toplam aktivite sayısı, başlamış olan ve bitmiş olan aktivite sayısı, projedeki bağlantıların sayısı ve projenin %de kaçının tamamlandığı gibi bilgiler yer alır.

DÖNGÜ RAPORU (LOOP REPORT ):

Döngü aktivite hattında tekrar kendine dönen aktivitelerin oluşturduğu yoldur. Kapalı bir döngüde ilk ve son aktivite aynı aktivitedir. Böyle bir durum karşısında P3 zaman programlamasını bırakır ve döngü raporu hazırlar. Raporda bu döngü içindeki aktiviteler , döngü sayısı, ID ve aktivite açıklamaları yer alır. Döngüye sebep olan aktivitedeki öncül aktivite silinip zaman programlaması tekrar hesaplattırılır.

PROGRAMLAMANIN HESAPLANMASI SEÇENEKLERİNİN AYARLANMASI:

P3'ün hesaplamayı yaparken başlama ve bitiş tarihindeki  toplam bolluğu mu yoksa bu ikisinden en kritik olanını mı seçeceğini bu ayarlama ile belirtebilirsiniz. TOOLS menüsünden SCHEDULE  , OPTION seçeneğini seçin. Programlama hesaplamasını yaptırmadan önce herhangi bir zaman bu işlemi yapabilirsiniz.
RETAINED LOGIC veya PROGRESS OVERRIDE:
Bu seçenekler aktivitelerden bir ya da birkaçı dizin dışına çıktığı zaman etkilidirler. Şu şekilde işler: Bir aktivite PREDECESSOR bitmeden başlarsa bu fonksiyonlar predecessor  ile aktivitenin F-S bağlantısını geçersiz kılar. RETAİNİNG LOGİC mantığına göre  hiçbir dizin dışı aktivite tüm predecessorleri bitmeden başlayamaz. Böyle durumlarda çıkabilecek kargaşayı önlemek için PROGRESS OVERRİDE seçeneğini seçin.

START---START GECİKMESİNİN HESAPLANMASI:

Böyle bir bağlantıda eğer öncül aktivite dizin dışıysa P3 ikincil aktivitenin başlangıcını  belirttiğimiz gecikme kadar erteler.

TOPLAM BOLLUK HESABININ YAPILMASI:

P3 bolluğu otomatik olarak  bir aktivitenin erken ve geç bitiş tarihleri arasındaki zaman aralığı olarak hesaplar.

UCU AÇIK AKTİVİTELER:

Ucu açık aktivite ile diğer aktivitelere hiçbir bağlantısı olmayan aktiviteler kastediliyor.

TARİH KISITLAMALARINI KULLANMAK:

Bu fonksiyonu aktiviteler belli bir sürede başlamak veya bitmek zorundaysa kullanın. P3 iki tip kısıtlama koyar.
1)Tarih Kısıtlaması
2)Bolluk Kısıtlaması

ERKEN BAŞLAMA KISITLAMASI:

Bu fonksiyonu bir aktivitenin başlama tarihinin programlanmasının belli bir tarihten öncesine kadar başlamamasını garantilemek için kullanın.

ERKEN BİTİŞ KISITLAMASI:

Bir önceki başlıkta açıklandığı gibi bir fonksiyona sahip olan bu başlık P3'ün bu fonksiyonu bir aktivitenin hesaplanmış erken bitiş tarihine uyguladığını kabul eder.P3 programlamayı sadece bir aktivite için kısıtlama tarihi , hesaplanan tarihten daha sonra ise  değiştirir.

GEÇ BAŞLAMA KISITLAMASI:

Bu fonksiyon bir aktivitenin geç tarihlerini sadece kısıtlama tarihi bu aktivite için geç başlangıçtan daha erkense etkileyebilir. Bu kısıtlama birbirini takip eden aktivitelerde toplam bolluk miktarını azaltır.

GEÇ BİTİŞ KISITLAMASI:

Bu fonksiyon sadece geç tarihleri etkiler ve kilometre taşları ya da ara bitiş tarihleri koymak için kullanılır.

MECBURİ BAŞLAMA KISITLAMASI:

Bu kısıtlama bir aktivitenin hem erken hem de geç başlama tarihlerini belirtilmiş bir tarihe ayarlar. Bu kısıtlamayı kullanırken network mantığını bozmamaya dikkat edilmelidir çünkü böyle bir karmaşa yaratıldığı takdirde bir aktivite sanki öncül aktivitesinden daha önce başlıyor gibi görünebilir.

MECBURİ BİTİŞ KISITLAMASI:

Bu kısıtlama bir aktivitenin hem erken hem de geç bitiş tarihlerini belirtilmiş bir tarihe ayarlar. Bu kısıtlamayı kullanırken network mantığını bozmamaya dikkat edilmelidir çünkü böyle bir karmaşa yaratıldığı takdirde ikincil aktivite sanki öncül  aktivitesinden daha önce başlıyor gibi görünebilir.

BOLLUK KISITLAMALARI:

SIFIR TOPLAM BOLLUK KISITLAMASI:

Bu özelliği aktiviteyi kritik yapamak için kullanınız. Bir aktiviteye  bu kısıtlamayı uyguladığınız zaman P3 bu aktivitenin erken ve geç tarihlerini birbirine eşitler.

SIFIR SERBEST BOLLUK KISITLAMASI:

Olası en geç kısıtlama olarak da bilinen bu özellik  bir aktiviteye ikincil aktivitelerinin başlama tarihlerini geciktirmeden başlayabileceği en geç tarihte başlama fırsatı verir.

Bu belirlemeleri yapmak için aktivite üzerinde mouse'un sağ tuşuna tıklayıp ACTIVITY DETAILS' den CONSTRAINS seçeneğini seçin.

AKTİVİTE TAKVİMLERİ:

YENİ BİR AKTİVİTE TAKVİMİ EKLEMEK:

Farklı çalışma kalıpları için P3   proje başına 31 taneye kadar takvim açmanıza  izin verir. Böyle bir özelliğe  ihtiyaç duyarız çünkü bazı aktiviteler 5 iş günü çalışmayı gerektirirken bazısı yarım gün yani belli saatler dahilinde çalışmayı gerektirir.P3, yeni bir proje eklendiği zaman default (ilk değer) olarak  calendar1 (takvim1)'i projeye dahil eder. Bu takvim için  çalışma günleri pazartesi - cuma arasıdır. Projeye yeni bir takvim eklemek  için DATA, CALENDERS seçeneğini tıklayın. Bu ekran açıldığında karşınıza proje  başlangıç tarihini içeren ay gelecektir. ADD seçeneğini seçerek ya bir sonraki ID'yi kabul edin ya da (  tuşuna basarak başka bir ID seçin. Takvime bir isim verip OK tuşuna basın. Bir takvim eklemek ya da silmek için EXCLUSIVE seçeneğini seçmiş olmanız lazım.

TAKVİM TRANSFERİ:

Projeler arasında ya da aynı proje dahilinde takvim transferi yapmak için yukarıdaki tablodayken TRANSFER seçeneğini daha sonra da INDIVIDUALS seçeneğini seçin. FROM kutusundayken ( tuşuna basıp transfer etmek istediğiniz takvimi TO kutusundayken ( tuşuna basıp bu bilgileri aktarmak istediğiniz takvimi seçin. Her iki takvim de orada mevcut olmak zorundadır.

Projeler arasında bu transferi gerçekleştirmek istiyorsanız  projelerin planlama birimlerinin aynı olmasına dikkat edin. Yukarıdaki işlemleri tekrar edeceksiniz sadece INDIVIDUALS  yerine ALL CALENDERS seçeneğini işaretlemeniz gerekecektir.

SAAT BAZINDAKİ TAKVİMLERİ TANIMLAMA:

Bunun için Proje Takvimleri tablosundayken takviminizi işaretleyip STANDARD seçeneğini seçin. STARTING TIME seçeneğini her gün için doldurun. Eğer bir gün gün boyunca çalışma yapılmayacaksa hem başlama hem de bitiş tarihlerine 00:00 girin. Ancak saat bazında bir takvimde çalışmak için proje ekleme işlemleri sırasında planlama ünitesi olarak HOURS seçeneğini seçmiş olmanız lazım.

GLOBAL TAKVİM BİLGİLERİNİ AYARLAMAK:

Bu takvim bütün diğer takvimlere de uygulanacak olan çalışılmayan günleri belirler. Özellikle birden fazla takvim kullanacaksınız bu tip ayarlamaları yapmanızda fayda vardır. Böylelikle her yeni takvimde ayarlama yapmanız gereği ortadan kalkacaktır. DATA menüsünden CALENDARS  seçeneğini seçip çalışılmayan günleri takvimde işaretleyin. Bu günler daha koyu bir renk alacaktır. Tüm bir günü tatil yapacaksınız o günün üstünde çift tıklamanız yeterli olacaktır. Her işaretlemeyi yaptıktan sonra NONWORK tuşuna basmanız gereklidir.
Eğer resmi tatiller çalışılmayan bir güne denk gelirse P3 otomatik olarak bu güne en yakın çalışma gününü de tatil yapar. Mesela Noel eğer bir pazar gününe denk gelmişse program bir sonraki pazartesiyi de tatil olarak belirtir.

SAAT BAZINDAKİ PROJELER İÇİN VARDİYA DATASINI BELİRTMEK:

 Saat bazındaki bir proje için vardiyaları belirtmek isterseniz   global takvimdeyken standart seçeneğini seçin. Gerekli ayarlamaları bu ekranda yapın. Dikkat etmeniz gereken nokta en fazla 6 vardiya belirtmek ve bu vardiyaların toplam süresinin 24 saatten fazla olamayacağını dikkate almaktır.

TEKAR EDEN TATİLLERİ BELİRLEMEK:

Eğer bir gün her sene tatil ise (1 ocak gibi) CALENDARS seçeneğinden HOLIDAYS seçildikten sonra tuşlar yardımıyla bu gün belirlenir ve REPEATING kutusu çift tıklayarak işaretlemek suretiyle belirleme tamamlanır.

Bu belirlemeniz takvimde o günün yanındaki R harfi ile gözlemlenir (aşağıdaki tabloda 20 Kasım tekrar eden bir tatil gibi gösterilmiştir).

TAKVİMLERİ AKTİVİTELERE YÖNLENDİRMEK:

P3 calendar 1 olarak adlandırılan takvim1'i bütün aktivitelere yönlendirir. Eğer siz takvim eklemişseniz planlamayı yapmadan önce bu takvimi aktivite formu yardımıyla istediğiniz aktiviteye yönlendirmelisiniz. Bu formda yer alan CAL seçeneğine tıklayarak istediğiniz takvimi seçin.Ayrıca aktivite kolonları arasına CALENDAR COLUMN diye bir kolon daha eklemeniz mümkündür. FORMAT menüsünden COLUMNS seçeneğini seçtikten sonra ( tuşuna basıp BLANK column yazısını gördüğünüz Column Information kısmındaki alanda  CALENDARS ID seçeneğini görene kadar C harfine basın ve sonra ( tuşuna basın. Bu değişikliği onayladıktan sonra aktivite formunuza bu başlık da eklenmiş olacaktır.
Aktivite formunda istediğiniz aktivitenin yanındaki CALENDAR ID hücresine tıklayıp F2 tuşuna basın ve üst bilgi alanında ( tuşuna basıp istediğiniz takvimi seçin.
Bir takvimi silmek için önce onu yönlendirdiğiniz aktiviteleri başka bir takvime yönlendirmelisiniz. Bunu yapmadığınız takdirde P3 onları CALENDAR1'e yönlendirecektir.                                                 Seçtiğiniz takvimi silmek için DELETE tuşuna basınız. Ancak global takvimi ve takvim 1'i silemezsiniz. Bir takvimdeki aktiviteleri başka bir takvime yönlendirmek için TOOLS menüsünden GLOBAL CHANGE seçeneğini seçtikten sonra ADD tuşuna tıklayın, yeni bir ID yazın ve sonra gerekli mantık önermesini yazın. Aşağıdaki tabloda  daha önce takvim 3'e yönlendirilmiş aktiviteleri takvim 2'ye yönlendirmek için yazacağınız mantık önermesi gösterilmiştir.

KAYNAK TAKVİMLERİ:

Proje sırasında kullanılan her araç (insan, malzeme, makine, para gibi) kaynak olarak adlandırılır. Her kaynak her an hazır bulunmayabilir. Bu yüzden de güvenilir bir planlama için kaynak takvimi çok önemlidir. Kaynak takvimini aktivitelere yönlendirmek için bu aktivitelerin tipleri ya INDEPENDENT ya da MEETING  olmalıdır.

Resource (kaynak) sözlüğü diyalog kutusunu açmak için DATA menüsünden RESOURCES seçeneğini seçin.
RESOURCE DICTIONARY tablosunda CALENDARS tuşuna basınca yukarıdaki ikinci tablo açılacaktır. Seçtiğiniz kaynakta istediğiniz takvimi oradaki takvimlerden birine tıklayarak seçebilirsiniz. Yine bu tabloda STANDART menüsüne tıklayarak STANDART DAILY INFORMATION tablosunu (yukarıda açık olan 3. Tablo) açarak kaynak için çalışma günlerini belirtebilirsiniz.

DENGELEME:

Dengeleme sadece kaynak takvimini değil kaynak takviminde belirtilen tarihler arasındaki kaynak miktarının mevcudiyetini de dikkate alır.

İŞİ DÖKÜMÜ YAPI KODLARI (WBS):

Bu yapı projenin tamamlanması sırasında  gerçekleştirilen işlerin hiyerarşisinden oluşur. Bu yapıdaki en üst seviye işin tamamlanmasındaki son noktadır.

PROJEYİ PARÇALARA AYIRMAK:

Öncelikle WBS sözlüğünde yer alan (DATA menüsünden WBS seçeneğini tıklayın) kodları ve başlıkları kullanarak projenin ana hatlarını belirleyin. Önemli aşamaları atlamamak için ana kısımların bir listesini yapın ve bu ana kısımları daha küçük bileşenlere ayırın. Seviyeler arasındaki bağlantılar kodlama sistemi ile belirtilmiştir.
Aynı WBS kodu olan aktiviteler bir grup altında toplanacaktır. Bunun için FORMAT menüsünden ORGANIZE , WORK BREAKDOWN seçeneklerini seçmeniz yeterlidir.
Yeni bir proje yarattığınızda  daha önceden tanımlanmış bir WBS sözlüğü mevcuttur ama  eğer bu size yeterli olmayacaksa yeni bir tane oluşturmak için  DATA menüsünden WBS'yi seçin. STRUCTURE seçeneğini tıklayın ve 1'den 10'a kadar bir sayı girin. SEPERATOR kısmına da seviyeleri ayırırken kullanacağınız işareti yazın.
Bir seviyeyi silmek için ya hücre içindeyken GERİ tuşuna basın ya da hücreyi seçerek delete tuşuna basın. Ancak silme işlemi sırasında P3 hem o seviyedeki kodları ve başlıkları hem de takip eden bütün seviyedeki kod ve başlıkları siler.

WBS'nin ANA HATLARI:

WBS kodlarını ve başlıklarını eklemek için DATA menüsünden WBS'yi seçin ( tuşuna basın, kodu girin, (tuşuna basın. Asteriks dışındaki bütün karakterleri kullanabilirsiniz. Ayrıca eğer en alt seviyedeki kodu girerseniz program üst seviyedekileri de otomatik olarak girecektir. Mesela siz AM.04.1.A kodunu girdiğiniz zaman program  AM.04 , AM.04.1 ve AM.04.1.A kodlarını girer. ? tuşuna basarak kodları silebilirsiniz. FORMAT menüsünden  ORGANIZE ve WORK BREAKDOWN   seçeneklerini seçtiğiniz zaman P3 belirlediğiniz WBS seviyelerini sergileyecektir. Yeni seçeneği ile açtığınız bir projede aktiviteleri isterseniz direk WBS gruplarına göre girebilirsiniz ama  ORGANIZE diyalog tablosunda Display Empty Work Breakdown Levels seçeneği işaretli olmalıdır. Sonra hangi seviyeye bir şey kaydetmek istiyorsanız o grubun üzerindeyken INSERT seçeneği yardımıyla aktivite girişinizi tamamlayabilirsiniz.WBS kodlarını bir aktiviteye yönlendirmek için WBS kodlarını sözlüğe girmiş olmanıza gerek yok ama başlıkları da görmek istiyorsanız bu girişi sözlükten yapmak zorundasınız.Aktivite formundan WBS seçeneğini seçip bu tablodaki ( tuşuna basarak da aynı   işlemi yapabilirsiniz. Sözlükte yer almayan yeni bir giriş yaptığınız zaman program size zaten bu girişi sözlüğe eklemek isteyip istemediğinizi soracaktır.

AKTİVİTE KODLARI VE DEĞERLERİ YARATMAK:

Projelerde dataları organize edebilmek amacıyla gruplama yapmak için aktivite kodları gereklidir. Bu kodlar alan, safha, departman, sorumluluk, yerleşim ve yüklenici gibi seçeneklerden oluşur. Aktivite kodlarını belirlemek için DATA menüsünden ACTIVITY CODES seçeneğini tıkladıktan sonra yine ACTIVITY CODES kutusunu işaretleyin. Tanımlamak istediğiniz her kod için 4 karakterden oluşan bir  isim, 10 karaktere kadar olan
bir uzunluk ve bir açıklama yazın. P3 zaten otomatik olarak yeni bir proje için 6 kod belirlemiştir. Bunların dışında da eğer isterseniz 20 taneye kadar yeni kod siz ekleyebilirsiniz. Bunun için TOOLS seçeneğinden OPTION, DEFAULT ACTIVITY CODES seçeneğini seçin.

AKTİVİTE KOLONUNU KULLANARAK AKTİVİTE KODLARI OLUŞTURMAK:

Ayrıca aktivite kolonları arasına CALENDAR COLUMNs diye bir kolon daha eklemeniz mümkündür. FORMAT menüsünden COLUMNS seçeneğini seçtikten sonra ( tuşuna basıp BLANK column yazısını gördüğünüz Column Information kısmındaki alanda  ACTIVITY CODE olarak adlandırılan başlıklardan (örneğin resp, phase....) istediğiniz başlık gelene kadar  o başlığın ilk harfini  sürekli basın ve sonra ( tuşuna basın. Bu değişikliği onayladıktan sonra aktivite formunuza bu başlık da eklenmiş olacaktır. Çubuk diyagramdayken aktivite kodu hücresini tıklayıp F2 tuşuna basın ve  ( tuşuna basarak listeyi açın. Listeden bir kod seçip enter'a basın.

AKTİVİTE ID'LERİNİ KODLAMA:

Yaptığınız planlamayı daha düzenli bir hale getirmek için  aktivite ID'lerinizi kodlamanızda fayda vardır. DATA menüsünden ACTIVITY CODES seçeneğini tıklayıp ACTIVITY ID kutusunu işaretleyin.
Aktivite kodları çubuk diyagramda iken aktiviteleri  gruplayarak  daha rahat bir çalışma yapmanızı sağlar. Böylelikle belli bir departmandaki ya da alandaki aktivitelere odaklanabilirsiniz. Aktivite kodlarına göre gruplandırmayı yapmak için FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçin . İlk satırdaki GROUP BY kolonundayken gruplamayı hangi koda göre yapacağınızı belirtiyorsunuz. SORT BY kolonunda ise  bir grubun içindeki aktivitelerin ne şekilde dizilmesini istediğinizi belirtiyorsunuz.

ÖZEL VERİ KISIMLARI:

Bu özellik proje veri tabanınıza  aktiviteleriniz  ve kaynak/para hesaplamalarınız için kendi alanlarınızı yaratma imkanı verir.

ÖZEL VERİ KISIMLARINI TANIMLAMAK:

Aktivitelerinize planlanmış  başlama ve bitiş tarihleri, fabrikasyon, teslimat tarihleri, satın alma- sipariş numaraları gibi eklemeler yapmak için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. DATA menüsünden CUSTOM DATA ITEMS başlığını seçin. Diyalog kutusu karşınıza çıktığında RESOURCE/COST seçeneğini seçin. Her bilgi kısmı için 4 karakterden oluşan bir isim yazıp açıklamayı girin. Her aktivite için 8 bilgi kısmı yaratabilirsiniz. Bu sözlükteki hem aktivite hem de resource seçeneklerinde bulunan tipler şöyledir:
C - Character
N - Numeric (ondalık kısmı yok)
P - Precision (ondalık kısmı 2 hane)
S - Start Date
F - Finish Date
Bu başlıklar seçilen kısım için tanımlanan değerleri gösterir. Örneğin START olarak tanımlanan bir başlık sadece tarih değerlerini kabul eder.
Character bazlı  custom data item'ları 1 ile 20 karakter arasında haneye sahiptir.
Numeric alanı 1 ile 10 basamak arasında değişir.
Precision ondalık hanesi de dahil olmak üzere 4 ile 11 hane arasında değişir.
Start ve Finish seçenekleri seçilmiş olan planlama ünitesine ve gün formatına bağlı olarak değer girişine izin verir. Gün formatını değiştirmek için FORMAT menüsünden DATES seçeneğini seçin.

AKTİVİTE KOLONLARINI KULLANARAK ÖZEL BİLGİ KISIMLARINI BELİRLEMEK:

Veri kısımlarını yarattıktan sonra aktivite formunu kullanarak bu kısımları aktivitelere yönlendirebilirsiniz. FORMAT menüsünden COLUMNS seçeneğini seçerek özel veri kısmını APPROVED CHANGES adında yeni bir kolon olarak ekleyin. Mouse ile bu kolona tıklayıp F2 tuşuna basın ve EDIT barda okların yardımıyla veya  direk yazarak bilgi- kısım değerini girin. ENTER tuşuna basın.

AKTİVİTE FORMUNU KULLANARAK ÖZEL BİLGİ KISIMLARINI BELİRLEMEK:

Aktivite üzerindeyken  mouse'un sağ tuşuna basıp CUSTOM DATA seçeneğini seçin. ACTIVITY DATA seçeneğini işaretleyin ve VALUE kısmına değerinizi girin.

ÖZEL VERİ KISMINI KAYNAĞA YÖNLENDİRMEK:

F7 tuşuna basarak veya bir aktivite üzerindeyken çift tıklayarak aktivite formunu açın. CUSTOM seçeneğini seçin ve RESOURCE DATA 'yı işaretleyin.

ÖZEL VERİ KISMI ÇUBUKLARI YARATMAK:

Özel veri girişini yaptıktan sonra bu bilgilere dayanarak aktivite barları yaratabilirsiniz. FORMAT menüsünden  BAR seçeneğini seçin. ( tuşuna basın. DESCIPTION kısmına bar ismini yazın. STRUCTURE  kısmında START POINT'i ( tuşu yardımıyla  PLANNED START  yapın. END POINT kısmını PLANNED FINISH yapın ve bar tipi ile bar rengini seçin. Bara ne yazılmasını ve nereye yazılmasını istiyorsanız TEXT kısmında belirtin.
ENDPOINTS seçeneğini seçin. Barın formatını belirleyin.Tüm değişiklikleri onaylayın.
FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçerek CUSTOM DATA ITEMS'a göre organizasyon yapabilirsiniz ama bunu group seçeneğini kullanarak değil sort seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Sort kısmında APPROVED CHANGES seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır.

GLOBAL CHANGE FONKSİYONUNU KULLANARAK ÖZEL VERİ KISIMLARI OLUŞTURMAK:

Yeni bir veri kısmı oluşturmak için DATA menüsünden COST DATA .. seçeneğini seçip RESOURCE/COST'u işaretleyin ve istediğiniz bilgileri girin. Örnek olarak Yenilenmiş Bütçe diye bir başlık açalım. Ve bu başlığa vereceğimiz 4 karakterden oluşan isim RVBD olsun.
Bu bütçe mesela saha mühendisleri için ayrılan orijinal bütçenin %10 arttırılması esasına dayansın.
TOOLS menüsünden GLOBAL CHANGE ve ADD seçeneğini seçip ya çıkan ID numarasını kabul edin ya da kendiniz bir numara verin.IF ve THEN önermelerinin yanına gerekli mantık cümlesini tabloda gösterildiği şekilde yazın.
Yukarıdaki tanımlamada IF önermesinde söylenen : eğer bahsedilen kaynak saha mühendisi ise,THEN önermesinde söylenen: orijinal bütçeyi 1.1 ile çarparak revize bütçeyi oluşturun...
OK ve run tuşlarına basarak yaptığınız değişikliği görebilirsiniz.

HEDEFLER ve İLERLEME:

Hedef , ilerlemenizi ölçmek için mevcut planlamayla karşılaştırabileceğiniz proje planıdır.
Programınızı ilk kez güncelleştirmeden önce  bir hedef plan oluşturmanızı tavsiye ederiz. En basit hedef plan yaptığınız iş programının bir kopyasıdır. Bunu yapmak için TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES, TARGET  seçeneğini seçin.
İstediğiniz kadar çok sayıda hedef proje yaratabilirsiniz ama sadece iki hedef projeyi aynı anda mevcut proje ile karşılaştırabilirsiniz. Proje ilerledikçe hedef projenizi güncelleştirmeniz gerekebilir. Bunun için  yukarıdaki tabloda gördüğünüz ekrandayken UPDATE seçeneğini tıklayın.Tablodaki başlıkların madde madde açıklaması aşağıdaki gibidir:

REPLACE TARGET BASE CALENDAR:

Esas projedeki takvimi hedef projeye kopyalar. Eğer  ayrı bir takvim olsun istiyorsanız ve "ne olurdu?" kıyaslaması yapacaksınız bu seçeneği seçmeyin.

REPLACE CUSTOM DATA ITEMS:

Esas projedeki özel veri kısmını hedef projeye kopyalar. Bu değerleri güncelleştirmek isterseniz  bu tablonun devamında yer alan 3. Kısımda CUSTOM DATA ITEM VALUES seçeneğini seçmeniz gerekir.

REPLACE CODE STRUCTURE, VALUES AND TITLES DICTIONARY:

Aktivite kodlarını esas projeye uygun hale getirmek için güncelleştirir.

REPLACE WBS STRUCTURE VALUES AND TITLES DICTIONARY:

Aktivite kodlarını esas projeye uygun hale getirmek için güncelleştirir.

UPDATE RESOURCE  DICTIONARY WITH PRICES AVAILABILITY AND CALENDARS:

Esas projedeki yeni kaynak ve kaynak takvimlerini ekler. Esas projeden silinmiş olan kaynaklar buradan silinmezler.
DELETE FROM TARGET ANY ACTIVITIES  NO LONGER IN THE CURRENT SCHEDULE:
Artık esas projede bulunmayan aktiviteleri siler.

SELECTION:

ALL ACTIVITIES seçeneğini seçerseniz esas projede bulunan tüm aktiviteler hedef projede güncelleştirilirler. CURRENT LAYOUT seçeneğini seçerseniz esas projedeki geçerli filtreye uygun olan aktiviteler hedef projede güncelleştirilecektir. Ayrıca aktiviteleri daha da sınırlandırmak için UNDERWAY (sürmekte olan) COMPLETED (tamamlanmış olan) ve NOT STARTED (başlamamış olan) seçeneklerini seçebilirsiniz.

FOR ACTIVITIES NOT IN THE TARGET ADD ACTIVITY AND ALL DATA ITEMS:

Hedef projede olmayan  ama geçerli projede bulunan aktiviteleri ve bütün aktivite bilgilerinin girilmesini sağlar.
ACTIVITY CODE VALUE:
Geçerli projede yapmış olduğunuz değişikliklerin aynısını hedef projede de yapmak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin.
WBS VALUE:
Geçerli projede yapmış olduğunuz değişikliklerin aynısını hedef projede de yapmak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin.
CUSTOM DATA ITEM VALUES:
Eğer geçerli projede bu kısımda değişiklik yapmışsanız bu kutuyu işaretleyin. Hedef projede veri değerleri ile ilgili güncelleştirme yapacaktır.
ACTIVITY TITLES LOGS CONSTRAINTS RELATIONSHIP:
P3 hedef projeye bağlantıları ancak aktivitinin successor (ikincil) ya da predecessor'ü (öncül) hedef projede bulunuyorsa ekler.
BUDGETS FOR RESOURCE/COST:
Varolan kaynaklar için masraf ve bütçe güncelleştirilmesini yapar. Geçerli projede silinmiş olan kaynakları hedef projede de siler.
ACTUALS AND OTHER RESOURCE AND COST DATA:
Diğer kaynak ve masraf verilerini güncelleştirin.
ACTUAL DATES:
Geçerli projedeki gerçek tarihleri kopyalar. Ayrıca tamamlanan yüzde kısmını ve geriye kalan süreyi de kopyalar.
CURRENT SCHEDULE DATES:
Geçerli projedeki erken başlama ve bitirme ile geç başlama ve bitirme tarihlerini kopyalar.
Orijinal planı bozmamak için birinci hedef  planı güncelleştirirken ACTUAL DATES ve CURRENT SCHEDULE DATES seçeneklerinin işaretlerini kaldırmayı unutmayın.
Bir aktiviteyi güncellemek için ya F7 tuşuna basarak ya da bir aktivite üzerindeyken iki kere tıklayarak aktivite formunu açın. Yapmak istediğiniz değişiklikleri işaretleyin. Aktiviteleri güncelleştirdiğiniz zaman eğer kalan süreyi belirtirseniz P3 otomatik olarak bu bilgiyi tamamlanan yüzde miktarına bağlar. Geçerli  olan proje için AUTOCOST seçeneğinde gerekli bilgileri girmek isterseniz TOOLS menüsünden OPTIONS ve AUTOCOST seçeneğini seçin. bu fonksiyon sayesinde güncelleme işlemini yaptığınız zaman programın kullandığı metodu değiştirebilirsiniz.
ÇUBUK DİYAGRAMINDA İLERLEMEYİ KAYDETME:
Çubuk diyagramındayken  gerçek tarihleri girmek için aktiviteleri gösteren barlardan birinin başlangıç veya bitiş noktasına gelin ve SHIFT tuşuna basın. Mouse'unuz değişik bir şekil alacaktır. Yukarıda sarı bir kutu içinde gördüğünüz tarihlerden faydalanarak başlama veya bitiş tarihini istediğiniz yere kadar taşıyın. İstediğiniz noktaya ulaşınca mouse'u bırakın. Karşınıza bir diyalog kutusu çıkacaktır. Burada yes tuşunu seçin.
Daha sonra karşınıza PROGRESS diyalog  kutusu çıkacaktır. Buradan istediğiniz  düzenlemeleri yapabilirsiniz.Eğer çubuğun ortasındayken SHIFT tuşuna basıp mouse'u tıklarsanız  yine yukarıdakine benzer bir ekran açılacaktır ama bu tabloda ACTUAL zamanları belirlemek mümkün olmayacaktır.Geçerli zaman aralığı için ilerlemeyi kaydettikten sonra F9 tuşuna basmanız ya da TOOLS menüsünden SCHEDULE seçeneğini seçip programlamayı yapmanız gerekir.
AKTİVİTE İLERLEMESİNE MÜDAHALE ETMEK:
Proje sürerken bazı aktivilerde geçici bir duraksamaya gereksinim duyabilirsiniz. Bunu belirtmek için ACTIVITY DETAILS seçeneğinden DATES başlığını seçmeniz ve SUSPEND , RESUME kutularına  sırasıyla işe duraksama verdiğiniz tarihi ve işin tekrar başlayacağı tarihi yazmanız gerekmektedir.P3'teki  iş duraksamalarını BARS seçeneğini seçtikten sonra NECK şıkkını işaretleyerek çubuk diyagramda da gösterebilirsiniz.
GEÇERLİ VE HEDEF PROGRAMLARI KARŞILAŞTIRMA:
FORMAT menüsünde BARS seçeneğini seçerek PROGRESS ve CRITICAL seçeneklerini işaretleyin.
PROGRAM VE MASRAF PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
Aktivite barlarından  her zaman ilerleme hakkında istediğiniz kadar bilgi alamayabilirsiniz. Mesela işin %30'u o günkü tarihe kadar tamamlanmıştır ama planlarınıza göre aslında %45'lik bir kısmını bitirmiş olmanız gerekiyordu. Bu durumda ya kaynakları arttırarak işi zamanında bitirmeye çalışırsınız ya da bitiş tarihini geciktirirsiniz. SCHEDULED BUDGET ve EARNED VALUE program ve masraf performansının iki belirleyicisidir.
SCHEDULED BUDGET  içinde bulunulan güne kadar tamamlanması gereken iş miktarını yansıtır. EARNED VALUE ise yapılan işin değeridir. P3 bu hesaplamayı şu şekilde yapar: geçerli projedeki ya da hedef projedeki bütçeyi tamamlanmış yüzde ile çarpar. Aktiviteler programın gerisinde mi diye öğrenmek için EARNED VALUE'yu SCHEDULED BUDGET ile karşılaştırın. Eğer earned value scheduled budget'dan daha azsa bu tamamlanması planlanandan daha az iş yapıldığını gösterir.  
KAYNAKLARI ve MASRAFLARI PLANLAMA:
P3 kaynak ve maliyetlerden oluşan bir kaynak planı ve etkili bir proje kontrolünü gerçekleştirmeniz için programlama yapmanıza imkan sağlamaktadır. Projeyi tamamlamanız için gerekli bir kaynak sözlüğü oluşturarak işe başlayabilirsiniz. Her kaynak için mevcut sınırlandırmalar , birim fiyatlar ve standart çalışma ve tatil zamanlarını ayarladığınız bir takvim hazırlayıp bu kaynakları aktivitelere yönlendirmeniz yeterlidir.
SÖZLÜĞE KAYNAKLARI EKLEMEK:
DATA menüsünden RESOURCES seçeneğini seçin. Kaynaklar insan, malzeme, makine v.s olabilir.
KAYNAK EKLEMEK:
Kaynak sözlüğünü açtıktan sonra ( tuşuna basın. Kaynak ismini, bu kaynağın ölçümü için kullanılan birimi yerlerine yazın. DRIVE kutusunu bu kaynağın aktivite süresini ilk değer olarak etkilemesini sağlamak için tıklayın. BASE kısmına da kaynak takvimi olarak kullanılacak olan takvim numarasını yazın.
KAYNAK SİLMEK:
Bir kaynak silmek için (tuşuna basın.
KAYNAK TAKVİMİNİ TANIMLAMA:
Kaynakların mevcut olmadığı durumları (tatil günleri gibi) kaydetmek ve programlamak için kaynak takvimini kullanın. P3 her kaynak için bir kaynak takvimi hazırlanmasını sağlar. Her kaynak takvimi şablon olarak bir BASE (temel) takvim kullanır. BASE takvime çalışılmayan günleri eklemek gibi istisna durumları ekleyerek değişiklikler yapın. Bu değişiklikler kaynak takviminin bir parçası olacaktır ama BASE takvimi değiştirmeyecektir. RESOURCE DICTIONARY açıldığı zaman CALENDERS seçeneğini seçip RESOURCE kutusunu işaretleyin. Gerekli işaretlemeleri ve hangi kaynağa hangi takvimi hazırladığınızı belirtin.
KAYNAKALARI TRANSFER ETMEK:
Benzer kaynakları birden fazla projede kullanabilirsiniz. Zaman kazanmak için kaynakları bir projeden ötekine kopyalayabilirsiniz. Bunun için :

)DATA menüsünden RESOURCES seçeneğini seçin.
2)Kaynak sözlüğündeyken TRANSFER seçeneğini işaretleyin.
3)Proje ismini seçin ve OK tuşuna basın.
KAYNAK SINIRLANDIRMALARINI VE FİYATLARI AYARLAMAK:
Bütün kaynaklarınıza fiyat ve mevcudiyet tanımlamaları koyabilirsiniz. Ayarlama değerleri isteğe bağlıdırlar ve kaynak profilinde yığılmalar olan alanları bulmanıza yardım ederler.
MEVCUT MİKTARLARI TANIMLAMAK:
Bir kaynak seçin ve LIMITS seçeneğinden bulunabilirlik sınırlarını belirleyin. Normal ve maksimum bulunabilirlik miktarlarını yazın. 0 veya boşluk bırakma bu kaynağın proje sonuna kadar sınırsız olarak bulunacağına işarettir. Daha ileride kaynak dengelemesi yapabilmek için bu sınırları belirtmiş olmanız lazım.
FİYAT DEĞİŞİKLİKLERİNİ UYGULAMAK:
Bütçeyi tahmin ederken veya ilk fiyat teklifinizi verirken zaman içerisinde fiyatlardaki değişimin etkisini görmek isteyebilirsiniz. Tırmanan  maliyetleri, enflasyonu, iş kontratları ve bunun gibi olaylar için planlama yapabilirsiniz. Önce fiyattaki ya da birim fiyattaki değişikliği yapıp CALCULATE seçeneğini seçin. Bu değişiklik o kaynağı kullanan tüm aktivitelere yansıyacaktır.
KAYNAK VARLIĞINI ANALİZ ETME:
Zaman içindeki kaynak ihtiyacının ve mevcut kaynak miktarının arasındaki bağlantıyı kolaylıkla görebilirsiniz. VIEW menüsünden RESOURCE PROFILE seçeneğini seçin. Hangi kaynağı ya da kaynakları görmek istediğinizi belirtebilirsiniz.
Tablodaki KIRMIZI parça maksimim kaynak mevcudiyetinin aşıldığı alanı gösteriyor. SARI kısımlarda ihtiyaç duyulan kaynak normal miktarın üzerinde ama maksimum miktarın altında kalıyor. YEŞİL kısımlarda ise kaynak normal miktarın altında ya da bu miktara eşit değerde bulunuyor.
VARDİYA BAZINDAKİ ÇALIŞMALARDA KAYNAK SINIRLARININ TANIMLANMASI:
Bu belirlemeyi ancak saat bazında çalışılması belirtilmiş projelerde yapabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki tabloda bulunan Each shift has a limit table kutusunu işaretlemiş olmanız gerekir.
Projenizi dengelerken her vardiya için mevcut kaynak miktarının o kaynak için ihtiyaç duyulan minimum sayıyı sağlıyor olmasına dikkat edin. Ayrıca vardiya usulüyle işin yapılıyor olmasının fiyat üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
HİYERARŞİ DÜZENİNDEKİ KAYNAKLAR:
Benzer kaynaklardan oluşan  kaynakları hiyerarşi düzenindeki kaynaklar adı altında tek bir kaynak havuzu olarak nitelendirebilirsiniz. Bu özellik raporlama ve dengeleme maksatları için faydalıdır. Mesela mühendislik departmanı teoride hemen hemen aynı fonksiyonları sergileyen 10 saha mühendisinden oluşuyor olsun. bu grubu fıeld eng* olarak isimlendirebilirsiniz. P3 bu kaynağı şöyle değerlendirecektir: Eğer bu mühendislerden biri çok yüklüyse daha az işi olan bir başka saha mühendisi onun işlerinin bir kısmını devralacaktır.
MASRAF HESAPLAMALARINI AYARLAMAK:
Genellikle projeler pek çok aktiviteden, daha az kaynaktan ve ondan daha da az maliyet hesabından oluşurlar. Mesela tek bir maliyet hesabı 100 aktiviteden sorumlu 40 mühendisi kapsayabilir. DATA menüsünden COST ACCOUNTS seçeneğini seçerek diyalog kutusunu açın.P3 bu sözlükte bazı kategoriler kullanmaktadır. Malzeme, iş, ekipman gibi masraf tiplerini tek karakterden oluşan C, E, L ve M gibi harflerle belirtirken masraf hesabı alanını da 12 karakter uzunluğundaki rakamlarla belirtmiştir. 36 taneye kadar masraf hesabı kategorisi belirtebilirsiniz. İlk iki karakter projenin hangi proje grubuna dahil olduğunu, 3. Ve 4. Karakterler proje içindeki kısmı, 5. Karakter işin tipini ( ör:5. Karaktere koyduğunuz 1 dizayn 3 montaj demek  oluyor) belirtir. Mesela tüm montaj kısımlarının masraf raporunu almak için soru işaretlerini kullanabilir ve şöyle bir gösterim çeşidi seçebilirsiniz: ????3???????
MASRAF HESAPLARINI TRANSFER ETMEK:
COST ACCOUNT sözlüğündeyken TRANSFER seçeneğini seçip bu işlemi yapabilirsiniz.
MASRAF HESAPLARINI YA DA KATEGORİLERİNİ SİLMEK:
Silmek istediğiniz kısmı seçip ( tuşuna basın.
MALİYETİ TAHMİN ETMEK:
Eğer kaynaklara fiyat tanımları yaptıysanız proje maliyetini tahmin edebilirsiniz. FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçip GROUP BY kısmına  COST ACCOUNT (11) başlığını ekleyin. Yine FORMAT menüsünden COLUMNS seçeneğini seçip COST ACCOUNT (11), BUDGETED COST, PERCENT COMPLETE ve COST AT COMPLETION  başlıklarını  kolon olarak projenize ekleyin.

Ayrıca kaynak/masraf tablolarına da bakabilirsiniz. VIEW menüsünden RESOURCE PROFILE seçeneğini seçip SELECT tuşuna bastıktan sonra ekrana RESOURCE PROFILE SELECTION tablosu gelecektir. Ayrıca DISPLAY seçeneğini seçip eğrileri karşılaştırabilirsiniz.
MALİ BÜTÇE:
BUDGET SUMMARY veya COST formunu kullanarak maliyet hesabına bütçeyi yönlendirebilirsiniz.  Toplam aktivitenin bütçe miktarını çok sayıda maliyet hesabına ayırın. COST ACC/CATEGORY 'yi iki kısma bölün. P3 bunu edit çubuğunda gösterecektir. Sol kısımda 11 hanelik masraf  hesabı sağ kısımda da 1 halelik  masraf kategorisi yerleri olacaktır. Aktivite formunda COST seçeneğini seçin..

AKTİVİTELERE KAYNAKLARI DAĞITMAK:

Aktiviteyi seçtikten sonra aktivite formundan RESOURCE başlığını seçin.
Daha önceki bölümlerde kullandığınız şekilde tuşları kullanarak gerekli değerleri girin. Bütçe miktarı aktiviteyi tamamlamanız için gerekli kaynak miktarını belirler. Kaynak bütçesini tanımlarken kullanacağınız birim kaynak sözlüğünde kullanmış olduğunuz birimle aynı olmalıdır.
Aktivitenin süresinden bağımsız olarak kaynak sürelerini de belirtebilirsiniz. Bu süreler kaynakların hangi zaman periyotları dahilinde mevcut olacağını gösterecektir. Eğer  bu süreyi belirtmezseniz P3 aktivitenin geri kalan süresini kullanacaktır. Ayrıca kaynaklara gecikme değerleri de verebilirsiniz. Mesela bir kaynağın kullanımına 5 gün gecikme ve 10 gün kullanım süresi verdiyseniz bu kaynak aktivite başlangıcından 5 gün sonra aktif olacaktır ve 10 gün boyunca kullanılacaktır. Bazen kaynak kullanımının bitiş tarihi aktivitenin bitiş tarihini aşabilir. Bunu yapmanızdaki amaç ödemedeki olası gecikmeleri ve umulmayan durumları yansıtmak içindir.

İNSAN KAYNAĞINI AKTİVİTELERE  YÖNLENDİRMEK:

 Araç çubuğundaki  tuşuna basarak INSERT RESOURCE ASSIGNMENT  formunu açın. Karşınıza iki seçenek gelecektir. Eğer PERCENTAGE OF TIME seçeneğini seçerseniz çalışma gününün % kaçında bu aktivitenin kullanılacağını belirtmeniz gerekir. NUMBER OF UNITS seçeneğini seçerseniz o kaynağın günde kaç saat ya da haftada kaç gün kullanılacağını belirtmeniz gerekir.
Eğer bir kaynağa DRIVING seçeneğini bağlamışsanız projenin tamamlanma süresini bu kaynağının bulunabilirlik durumu belirleyecektir. Eğer kaynak sözlüğünde bu kaynağa DRIVING seçeneğini işaretlemişseniz bu kaynağı hangi aktiviteye bağlarsanız bağlayın kaynak otomatik olarak bu görevi yüklenmiş olacaktır. Eğer bir aktiviteye birden fazla DRIVING kaynak yönlendirmişseniz bu kaynaklardan süresi en uzun olan baskın olacaktır.

KAYNAKLARI PROGRAMLAMAK:

Her kaynağın kendine ait takvimi vardır. P3 her aktiviteyi programlarken ya ana takvimi ya da o aktivitenin kaynak takvimlerini göz önüne alır. Task aktiviteler için esas olan takvim base takvimidir. Independent aktiviteler için takvim kaynak takvimleridir. Meeting aktiviteler içinse P3 tüm DRIVING kaynaklar için bir takvim yaratır ve bunu kullanır.

KAYNAK DAĞILIMI:

P3 lineer ve non-lineer olmak üzere kaynakları iki şekilde  dağıtır. Non-lineer dağılım kullanıcının veri girmesine ihtiyaç duyar.

LİNEER DAĞILIM:

P3'ün kaynak kullanımını aktivite boyunca eşit olarak yayması bu dağılımı oluşturur.

NON-LİNEER DAĞILIM:

Eğer kaynak kullanımı eşdeğer olmayacaksa  P3 'ün nasıl bir dağılım yapmasını istediğinizi belirtin. Bunun için DATA menüsünden RESOURCE CURVES seçeneğini seçin ve istediğiniz eğriyi işaretleyin.
P3'te 9 tane dağılım eğrisi mevcuttur. Bunlardan birini seçebilir ya da yeni bir eğri ekleyebilirsiniz. Eğer baz olarak mevcut şekillerden birini alıp değişiklik yapmak isterseniz TEMPLATE seçin ve istediğiniz ayarlamaları yapın.
KAYNAK VE MALİYET TAKİBİ:
Projenin  devam etmesi  sırasında sadece aktivitelerin ilerlemelerini kaydetmekle kalmayıp kaynak kullanımı ve maliyetini de takip etmelisiniz. Bunu yaparak işin tamamlanması için gereken kaynak ve fon hakkında gerçekçi bilgilere sahip olabilirsiniz.
P3'ün AUTOCOST özelliği rapor alacağınız program ilerlemesine dayanarak ve otomatik olarak kaynak ve maliyet bilgilerini güncelleştirir. Bir aktiviteyi güncelleştirdiğiniz zaman P3 bu aktivitenin o güne kadar ki kullanımını, ne kadara mal olduğunu, işin bitimine kadar daha ne kadara mal olabileceğini tahmin edebilir.
Autocost kaynak maliyeti hesaplarını sizin kaynak sözlüğünde tanımladığınız birim fiyatlara göre yapar. Autocost kuralları P3 tarafından her yeni projeye yönlendirilir. Bu kurallar genelde birçok projeye uyum sağlayacak şekildedir ama isteğinize bağlı olarak bu kuralları değiştirebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken nokta bu kurallar bireysel olarak aktiviteler için değil projenin tamamı için geçerlidir. P3 autocost ile ilgili olarak şu kuralları sunar:
1)Sistem Global İlk Değer Ayarlamaları:Bunun için açık bulunan tüm projelerinizi kapatın ve TOOLS menüsünden OPTIONS ve DEFAULT AUTOCOST RULES seçeneğini işaretleyin.
2)Projeye Özel Autocost Kuralları:Bu özelliği kullanmak istediğiniz proje açıkken TOOLS menüsünden OPTIONS ve  AUTOCOST RULES seçeneğini işaretleyin.
Yukarıdaki ilk tabloda bulunan kutuların ne anlama geldiği aşağıda tek tek açıklanmıştır:
Bu kural otomatik olarak aktivitenin tamamlanan yüzdesi (PCT) ile geriye kalan süresi (RD)
Arasında köprü kurar. Birinden birini güncelleştirdiğiniz zaman P3 diğerini otomatik olarak hesaplar. Bu kutuyu işaretlemeniz işin tamamlanması için  gereken sürenin yüzde olarak değerini tam yansıtamayacağınızı düşündüğünüzü gösterir. Mesela 10 günlük bir işin %90'lık kısmı tamamlanmış durumdadır ama geri kalan %10'luk kısmın 5 gün kadar süreceğini düşünmektesinizdir. İşte böyle bir durumda bu kutuyu işaretlememeniz gerekir. P3 bitiş tarihini tamamlanmış yüzdeyi göz ardı ederek geri kalan süreye göre hesaplar. Kazanılan değerleri ve o günkü gerçek değerleri de geri kalan süreyi göz ardı ederek tamamlanan yüzdeye göre hesaplar.
Bu kutuyu işaretlemezseniz geri kalan süre değiştiği zaman, P3 zaman aralığı birimini ayarlayabilir.
Zaman aralığı birimi= tahmin edilen bitiş süresi / geri kalan süre
Eğer bu kutuyu işaretlerseniz zaman aralığı birimini dondurmuş olursunuz ve geri kalan süre değiştiği zaman P3 yeni bir bitiş tarihi hesaplar. Eğer elinizdeki kaynak sabitse mesela belli sayıda işçini varsa bu kutuyu işaretlemeniz ve zaman aralığı birimini dondurmanız doğru olacaktır.
Tahmin edilen bitiş süresi= zaman aralığı birimi X geri kalan süre
Bitiş süresi = yeni tahmin bitiş süresi + o güne kadar geçen süre
O günkü gerçek değer (QTD) veya  tahmin edilen tamamlanma süresi (ETC) değiştiği zaman yeni tamamlanma tahminini (EAC) P3'ün hesaplamasını istiyorsanız ADD TO ACTUAL ETC seçeneğini işaretleyin.
Bitiş süresi= tahmin edilen bitiş süresi + o güne kadar geçen süre
 Bu seçeneği masraf- artı tipi kontratla çalışırken veya bitiş süresi kesin olarak belirtilmediği zaman kullanın.
Tamamlanma tahmini ya da o günkü gerçek değer değiştiği zaman  SUBTRUCT ACTUAL FROM EAC seçeneğini işaretleyin.
Tahmin edilen bitiş= bitiş süresi - o güne kadar geçen süre
Yeni tahmin edilen bitişi kullandığınız zaman P3 otomatikmolarak zaman aralığı birimini yeniden hesaplar.
Zaman aralığı birimi = tahmin edilen bitiş / geri kalan süre
Bu seçeneği sabit - fiyat tipi kontratla çalışırken kullanın ve bu durumda sabit bir bütçeyle ya da sınırlı miktarlarla işi tamamlamanız gerektiğini unutmayın. Bu yaklaşım bütçeyi aşmadan önce elinizde kalan kaynak miktarını takip edebilmenize yardım edecektir.
Eksi değerdeki bir tahmin edilen bitiş süresini vurgulamak için ALLOW NEGATIVE ETC seçeneğini işaretleyin. Bu kutuyu işaretlemişseniz  ve o güne kadarki gerçek değeriniz bitiş süresini geçmişse  P3  bitiş süresine - işareti koyarak eksi bir değer verecektir. Bu kutuyu işaretlemezseniz ve P3 eksi bir tahmin edilen bitiş süresi hesaplarsa , P3 tahmin edilen bitiş süresini 0 değerine ayarlayacak ve bitiş süresini o güne kadarki gerçek değere eşitleyecektir.
Gerçek değer değiştiği zaman 3.kural ya bitiş süresini ya da tahmin edilen bitiş süresini donduracaktır. Eğer o güne kadarki gerçek değeri tahmin edilen bitiş süresine  eklerseniz P3 yeni bir bitiş tarihi hesaplayacaktır. Eğer bitiş süresinden o güne kadarki gerçek değeri çıkartırsanız  P3 yeni bir tahmin edilen bitiş süresi hesaplayacaktır. Eksi değerdeki tahmin edilen bitiş süresi mantıksız olacağından adı geçen kutuyu çok seyrek olarak işaretlerseniz. Ancak bazı analiz yapanlar fazla ödemeleri ya da kredileri belirtmek için bu seçeneği işaretlemeyi tercih ederler.  Eksi değerdeki tahmin edilen bitiş süresini çok dikkatli olarak onaylamanız gerekir.
4. kuraldaki herhangi bir kutuyu işaretlemek P3'ün kaynak bütçe maliyetini , gerçek tarihleri ya da tahmin edilen bitiş süresini kaynak sözlüğündeki birim fiyat cinsinden ve miktar olarak hesaplamasına neden olacaktır. P3 böyle bir durumda aşağıdaki formülleri kullanır:

Bütçe maliyeti = bütçe miktarı X birim başına düşen fiyat
Gerçek maliyet = o güne kadarki gerçek miktar X birim başına düşen fiyat
bitiş maliyeti = bitiş miktarı X birim başına düşen fiyat

Bitiş maliyeti yeni hesaplanan maliyetlere dayandığı için P3 bu değeri tekrar hesaplar:

Bitiş maliyeti = tahmin edilen bitiş maliyeti + gerçek maliyet

Genelde bir kere ayarladıktan sonra kaynak maliyetini yeniden hesaplamazsınız. Ancak bir aktivitedeki onaylanmış iş artarsa bütçenin daha fazla bir değer göstermesi için P3 bu hesaplamayı yapmak zorundadır. Masrafı karşılama ya da zaman ve malzeme projelerinde tamamlanan miktarları her yenileyişinizde bitiş maliyetini yeniden hesaplamanız gerekmektedir. Sabit fiyat işlerinde ise kaynak birim fiyatı ya da tamamlanan miktar bitiş maliyetini etkilemeyeceği için bu hesaplamaya gerek kalmayacaktır.
Kutulardan birini ya da ikisini de işaretlediğiniz zaman P3 gerçek değerleri şöyle hesaplar:
Gerçek miktar =  bütçe miktarı X tamamlanan yüzde
Gerçek maliyet = bütçe maliyeti X tamamlanan yüzde

Bütçe, tamamlanan iş programı yüzdesi ya da tamamlanan kaynak yüzdesi değiştiği zaman P3 bu hesapları yapar. Eğer tamamlanan kaynak yüzdesini girerseniz bu değer tamamlanan iş programı yüzdesinin yerini alır. Eğer kaynak yüzdesi sahası boşsa P3 tamamlanan iş programı yüzdesini kullanır. Girdiğiniz gerçek değerler hesaplanan değerlerin üstüne yazılacaktır. Eğer 5.kural kutusunu işaretlemezseniz projede sadece girdiğiniz gerçek değerler yer alır. Eğer bu kutulardan herhangi birini işaretlerseniz P3 ekranda tahmin edilen gerçek değerleri sergileyecek ve bu değerleri siz girmişsiniz gibi diğer hesaplamaları yapacaktır.
Eğer bu kutuyu işaretlerseniz ve o günkü veya o aralıktaki gerçek   değerleri değiştirirseniz P3 diğer değerleri güncelleştirecektir. Eğer hem o günkü hem de o aralıktaki değerleri aynı zamanda değiştirirseniz P3 ikisini de kabul edecektir. Eğer bu kutuyu işaretlemezseniz bir değerdeki değişim diğerlerini etkilemeyecektir. Miktar ve maliyet olarak  o günkü ya da o aralıktaki toplam gerçek değerleri izlemek için bu kutuyu işaretleyin. Eğer hesap aralığı sonrasında bu değerleri sıfırlayın. Bunu yapmak için DATA menüsünden RESOURCES seçeneğini seçin ve CLOSE OUT tuşunu tıklayın.
Aktivite artık ilerlemediği zaman bütçeyi bitiş bütçesine eşitlemek için bu kutuyu işaretleyin. İş başlamadan önce bitişi ya da  bütçeyi ayarlamak için  bu değerlerden birini değiştirin; P3 diğerini buna göre değiştirecektir. Bu kural plan kabul edilene kadar kaynak ihtiyaçlarını ayarlamanız gerek planlama aşamasında size faydalı olacaktır. Bütçe sizi tatmin ettiği zaman bu kutudaki işareti silin. Bundan sonra  siz yenilemediğiniz sürece bütçe değişmeyecektir.
P3 ilk değer olarak iki değer arasındaki tutarsızlığı bütçeden tahmin edilen bitiş değerini çıkartarak hesaplayacaktır. Değer eksi çıkabilir bu durumda ikinci seçeneği işaretleyerek değeri artı yapabilirsiniz.
Bu kutuyu işaretlemediğiniz takdirde bir program yaptığınız zaman P3 autocost hesaplamalarını yapmayacaktır. P3 planlamayı bitirdiği zaman bu kutudaki işareti silebilirsiniz.
Kaynakları, maliyet formunu ya da bütçe özetini güncelleştirdiğiniz zaman P3 bütün alanları yeniden hesaplayacaktır. Eğer CELL seçeneğini seçerseniz yukarıda bahsettiğimiz alanlardan  herhangi  birinden değişiklik yapılır yapılmaz P3 hesaplamaları yapacaktır. RESOURCES seçeneğini seçerseniz P3 tüm alanlardaki değişiklikleri yapıp başka bir kaynağa geçmenize kadar bekleyip sonra hesaplamaları yapacaktır.
BİR PROJEYİ AUTOCOST İLE GÜNCELLEŞTİRME:
Bir projeyi güncelleştirirken kaynakları ve maliyeti P3 sizin yerine güncelleştirebilir. Autocost kurallarından 1., 4. ve 5.'yi işaretleyiniz. Bu ayarlamalarla projenizi güncelleştirmek için tek yapmanız gereken aktivitelerin geri kalan sürelerini veya programın tamamlanan yüzdesini kaydetmek olacaktır. Bir aktiviteyi güncelleştirirken değiştirebileceğiniz 6 değişken vardır:
*tamamlanan yüzde *o günkü gerçek değer
*kalan süre *tahmini bitiş
*zaman aralığı birimi *bitiş

P3 her zaman aşağıdaki 2 denklemi dengelemeye çalışır:
Tahmini bitiş = zaman aralığı birimi X geri kalan süre
Bitiş = tahmini bitiş - gerçek tarih değeri
DEĞİŞKENLERİ DEĞİŞTİRME:
Bazen değişkenlerle oynadığınız zaman yukarıdaki denklemlerin birbiriyle çakışmasına sebep olabilirsiniz. Mesela tahmini tamamlama ve zaman aralığı birimi ile oynadığınızı düşünelim. Birinci denklemi sağlamak için P3 sadece geri kalan süreyi hesaplayabilir ancak yalnız DRIVING kaynak olarak tanımlanan aktivite için bu hesabı yapabilir. P3 bu denklemi çözümleyebilmek için aşağıdaki öncelik sırasına göre yaptığınız değişikliği kabul ya da red eder.
Öncelik Değişken
1 Kalan süre
2 zaman aralığı birimi
3 o günkü gerçek miktar
4 tahmini bitiş veya bitiş

Yukarıdaki örnekte zaman aralığı birimi o günkü gerçek miktara göre öncelikli olduğu için P3 zaman aralığı birimi için belirttiğiniz değeri kabul edip tahmini bitiş süresini hesaplar. Sadece kalan süreyi değiştirmek isterseniz P3 kural 2'de yaptığınız ayarlamalara bakar. İşaretlediğiniz seçeneğe bakarak P3 ya
Tahmini bitiş = zaman aralığı birimi X kalan süre
Ya da
Zaman aralığı birimi = tahmini bitiş / kalan süre
Denklemini kullanır.
AUTOCOST AYARLAMALARINI DEĞİŞTİRMEK:
Genelde projeye başlarken yaptığınız ayarlamaları değiştirmemenizi tavsiye ederiz çünkü o ana kadar güncelleştirilmiş olan aktiviteler bu değişikliği hemen yansıtamayabilir. Ama yine de buna mecbur kalmışsanız Perform These Calculations During Schedule Computation kutusunu işaretleyin ve hesaplamayı yeniden yaptırdıktan sonra bu kutudaki işareti silin.
DRIVING KAYNAKLARI GÜNCELLEŞTİRME:
Eğer task olan bir aktiviteye driving olan bir kaynak yönlendirmişseniz o kaynağın geri kalan süresi aktivitenin geri kalan süresine eşit olacaktır. Eğer bu aktiviteye birden fazla driving kaynak yönlendirmişseniz bu kaynaklardan süresi en uzun olan aktivitenin  geri kalan süresini belirleyecektir. P3 aşağıdaki formülü kullanacaktır:
Kalan süre = tamamlanacak miktar / zaman aralığı birimi
Driving kaynağı olan bir aktiviteyi güncelleştirmek için onun kaynağını güncelleştirin. Birinci kuraldaki işareti kaldırın. Eğer kaynak tamamlanan  yüzdesi kısmı boş bırakılmışsa P3 bu kaynak için o günkü gerçek değeri aktivitenin tamamlanan yüzdesini baz alarak hesaplayacaktır.
MALİYET HESAPLAMALARI:
Maliyet değişkenleri arasındaki ilişki kaynak değişkenleri arasındaki ilişkiye benzer. Bitiş maliyeti her zaman için o güne kadar olan gerçek maliyetle tahmini bitiş maliyetinin toplamına eşittir. Zaman aralığı başına düşen birim değişkenleri olmadığı için maliyet hesapları çok daha kolaydır. Maliyet ve bütçe özeti formlarını kullanarak P3 sizin için mali verileri hesaplayacaktır. Kaynak miktarlarına dayanan maliyeti hesaplayarak P3 hem kaynaklara hem de alakalı maliyetlere giriş yapma gereğini ortadan kaldırır. 4 ve 5.kuralları kullanarak otomatik maliyet hesabını kontrol edebilirsiniz. 4.kuraldaki kutulardan birini ya da birkaçını işaretlediğiniz zaman P3 şu formülleri kullanır:

bütçe maliyeti = bütçe miktarı X birim başına düşen fiyat
gerçek maliyet = o güne kadarki gerçek miktar X birim başına düşen fiyat
bitiş maliyeti = bitiş miktarı X birim başına düşen fiyat

Eğer herhangi bir hesaplama bitiş maliyetini değiştirirse:
Bitiş maliyeti = gerçek maliyet + tahmini bitiş maliyeti
5.kural şu hesaplamalarla size yardımcı olmaya çalışır:
gerçek maliyet = bütçe maliyeti X tamamlanan yüzde
bitiş maliyeti = gerçek maliyet + tahmini bitiş maliyet
KAZANILAN DEĞERLERİ HESAPLAMA:
Bir aktivite başladıktan sonra bu aktivitenin gerçek performansını ölçebilir ve programda belirtilen planlanan performansla karşılaştırabilirsiniz. Kazanılan değer o güne kadar  doğru olarak sergilenen işin değeridir. Bütçe özeti formu bir aktiviteye yönlendirilen her kaynak / maliyet hesabının maliyet ve miktar verisini kapsar. Aşağıdaki örnek devam etmekte olan bir aktivitenin bütçe özetini göstermektedir.
PROGRAM TUTARSIZLIĞI:
Kazanılan değer (BQWP) ile programlanan bütçe (BQWS) arasındaki farka program tutarsızlığı denir. Tercihen kazanılan değer programlanan değeri geçmelidir. Bu, tamamlanma hızının programın ilerisinde olduğunu gösterir.
MALİYET  TUTARSIZLIĞI:
Kaynağın o günkü gerçek maliyetiyle (ACWP) kazanılan değerin maliyeti(BCWP)  arasındaki farka maliyet tutarsızlığı denir. Tercihen kazanılan değer gerçek maliyeti geçmelidir. Bu , toplam bütçenin belli bir yüzdesinin kazanılmasının maliyeti beklenenden az olmuş demektir.
KAZANILAN DEĞER VE BCWS HESAPLAMALARININ ŞEKİLLENDİRİLMESİ:
P3 kazanılan değeri (sergilenen iş için bütçelendirilmiş maliyeti veya BCWP'yi ) kaynak bütçesinin bir ürünü olarak, tamamlanmış yüzdeyi de veri gününü baz alarak hesaplar. Eğer tamamlanmış kaynak yüzdesi alanı boş bırakılmış ise, P3 hesaplamalarda aktivitenin programlanmış tamamlanan yüzdesini (PCT) kullanır. Non-lineer kaynak eğrileri kullanıldığı zaman P3 kaynağın tamamlanan yüzdesini bu eğrileri kullanarak hesaplar. Bütçelendirilmiş maliyet ve programlanan iş miktarı (BCWS ve BQWS) hedef programa göre veri gününe kadar tamamlanmış olması gereken işler için ölçüdürler. Veri günü ilerledikçe BCWS de artar. BCWP ise iş tamamlandıkça artar. Bu iki değerin hesaplamaları geçerli programdaki ya da hedef programdaki kaynak bütçesini kullanırlar. Bu seçeneği ayarlamak için TOOLS menüsünüden OPTIONS ve EARNED VALUE seçeneğini seçin.
KAYNAK FORMUNU KULLANARAK KAYNAKLARI GÜNCELLEŞTİRME:
Çubuk diyagram görüntüsündeyken seçtiğiniz bir aktivite için kaynak formunu açabilirsiniz. bunu yapmak için ya o aktivitenin üzerindeyken mouse'un sağ tuşuna tıklayıp ACTIVITY DETAIL'den RESOURCE seçeneğini seçin ya da aktivite formundan direk RESOURCE tuşuna tıklayın.


Bu kısımdaki değerler hesaplanan değer olduğu için değiştirme yapamazsınız.Yukarıdaki seçeneklerden hangisinde değişiklik yapmak istediğinize karar verin. Siz bir hücrede değişiklik yaptığınız halde P3 diğer hücrelerde de gerekli değişikliği yapacaktır. Mesela DESIGN ENG. Kaynağını kullanan aktiviteyi autocost kurallarını kullanarak güncelleştirmek için  siz istediğiniz alandaki değişikliği yapın ve iki tabloyu karşılaştırın.
AKTİVİTE KOLONUNU KULLANARAK KAYNAKLARI GÜNCELLEŞTİRME:
Öncelikle planınızı RESOURCE ya da COST ACCOUNT başlılarından birine göre organize edin. Bunu yaptığınız zaman bazı kaynaklar ve maliyetler birden çok kullanılmış olabilecekleri  için planınızda da birden çok kez yer alabilirler.  İstediğiniz aktiviteyi seçip yapmak istediğiniz değişikliği yapın.
MALİYET VE PROGRAM TUTARSIZLIKLARINI ANALİZ ETMEK:
Çubuk diyagram görüntüsü program ve maliyet tutarsızlıklarını bulmak için kullanabileceğiniz birinci  araçtır.
SORUNLU BÖLGELERİ BELİRLEMEK:
Özet çubuk diyagram görüntüsü kullanarak özet bazında maliyet ve program tutarsızlıklarını analiz edebilirsiniz. Bütçe, kazanılan değer, program ve maliyet tutarsızlıkları gibi kolonları ekledikten sonra planınızı aktivitelerini safha, sorumluluk, departman gibi başlıklara göre gruplayarak organize edin. Sonra FORMAT menüsünden SUMMARIZE ALL seçeneğini seçin.  P3  tüm kaynak ve maliyet  bilgilerini özetleyecektir.
Program ve maliyet tutarsızlıklarını bulmak için kullanabileceğiniz diğer bir   araç da kazanılan değer raporudur. TOOLS menüsünden TABULAR REPORT, RESOURCES veya COSTS başlığından  EARNED VALUE seçeneğini seçin.
KAYNAK DENGELEME:
Bu özellik kaynak ihtiyacınızın mevcut kaynağınızı aşmadığını garantileyerek program yapmanıza yardımcı olur. Dengeleme yaparken P3 aktiviteyi, aktivite  yeterli kaynağa sahip olana kadar erteler. Ayrıca birim zaman başına düşen kaynak miktarını azaltmak için aktiviteyi uzatır ya da kaynak yığılması olan durumlarda aktivite süresini azaltır.

DENGELENECEK KAYNAKLARIN SEÇİMİ:
Projenin zamanında tamamlanması için kritik olan kaynakları genelde bilirsiniz. Belki de ihtiyacınız olan tek şey bu kaynakların dengelenmesi olacaktır ancak bir seferde sadece 500 kaynağı dengeleyebilirsiniz. TOOLS menüsünden LEVEL seçeneğini seçin. Karşınıza RESOURCE LEVELING diyalog kutusu çıkacaktır.
KAYNAK MEVCUDİYETİNİ AYARLAMAK:
Kaynak dengeleme kaynak mevcudiyetine dayanır. DATA menüsünden RESOURCES seçeneğini seçin ve her kaynak için gereken değerleri girin. Orada bulunan kaynaklar dışında kaynak ekleyebilirsiniz. Kaynakların bulunabileceği normal ve maksimum değerleri hatta fiyatları da bu tabloya girebilirsiniz.
Kaynağı saat cinsinden belirttiğimiz için buradaki 24 saat  1 Şubat 99 tarihi boyunca 3 yazarın mevcut olduğunu belirtiyor. (24 saat / günde 8 saat= 3 yazar).
TOOLS  menüsünden LEVEL seçeneğini seçip tekrar RESOURCES seçeneğine tıkladığınız zaman karşınıza LIMITS diyalog kutusu çıkacaktır. Burada istediğiniz bir kaynağın limitlerini görebilirsiniz.
İLERİ DOĞRU KAYNAK DENGELEME:(ERKEN TARİHLER)
İleri kaynak dengeleme projenin başlangıcından bitişine doğru  ağ mantığını bozmadan ve her aktivitenin gerçekleştirilmesini sağlayacak miktardaki kaynağın mevcudiyetini garantileyerek  aktivitelerin erken tarihlerini programlar. TOOLS menüsünden LEVEL seçeneğini seçin. Bu tip dengelemeyi kaynak sınırlarının öncelikli olarak dikkate alınması gereken ve sınırlı kaynakların projenin bitişini geciktirmesinin kabul edilebileceği durumlarda kullanın. P3 ilk dengeleme değerlerini kullanırken her aktivitenin erken tarihinde başladığını ve kaynak yetmezliği durumlarında sahip olduğu bolluk kadar bir gecikme yaşayabileceğini kabul eder. Eğer bu bolluk süresi dahilinde yeterli kaynak sağlanamazsa P3 işlemi yineler ancak bu kez daha yüksek kaynak değerleri kullanır. P3'ün kullandığı kaynak limit değerleri SMOOTHING seçeneğinde sizin yaptığınız seçime bağlıdır. Eğer buna rağmen P3 dengelemeyi yapamıyorsa bu kez aktiviteyi gerekli kaynağın sağlanması maksadıyla geç tarihlere erteler. Ancak bir aktivitenin geç tarihlerini aşan her gecikme proje süresinin uzamasına neden olacaktır. Aşağıdaki iki tablo ileri dengelemeden önce ve sonra kaynak kullanımını size açıklayacaktır.

DENGELEME ÖNCESİ:
Dengelemeden önce elektrikçi ihtiyacı mevcut olan maksimum sayıyı bile aşıyor.

DENGELEME SONRASI:
BA670 ve AS105 aktivitelerinin biraz geciktirilmesi kaynağı limit değerleri içine çekiyor.
GERİYE DOĞRU KAYNAK DENGELEME: (GEÇ TARİHLER)
Bu uygulamayı projenin bitiş tarihini geciktirmeden aktiviteleri  mümkün olduğu kadar geç gerçekleşmesini sağlamak için kullanın. P3 bu dengelemede az önce anlatılan işlemi tersinden gerçekleştirir. Eğer aktivite INDEPENDENT ya da MEETING aktivite ise P3 bu dengelemeyi yapamaz. Ve ekranda hata verir.
KAYNAK KULLANIMINI DÜZLEŞTİRMEK:
Dengeleme sırasında P3 kaynak sözlüğündeki normal ve maksimum limitleri baz alır. Bazen normal sınır aktiviteye gerekli kaynağı sağlamaya yeterli olmaz. Düzleştirme (smoothing) olmadan P3 kaynakların maksimum mevcudiyetini kabul eder. Düzleştirme kaynak profilindeki iniş çıkışları minimuma indirmeye çalışır. Mümkün olduğu kadar sabit bir profil paradan kazanç anlamına gelir.
NONE:
Eğer bütün kaynakların normal ve maksimum kaynak değerleri birbirlerine eşit veya çok yakınsa bu seçeneği işaretleyin.
NON-TIME CONSTRAINED:
Eğer normal ve maksimum kaynak değerleri arasındaki fark büyükse bu seçeneği seçin. böyle bir durumda P3 mümkün olduğu kadar normal değerleri kullanmaya çalışacaktır.
TIME CONSTRAINED:
Eğer kaynakları dikkate almaksızın proje kesin olarak süresinde bitmek zorundaysa bu seçeneği seçin.
Aşağıdaki 3 örnekte 10 tane birbirinden bağımsız driving aktiviteden oluşan bir projede düzleştirme işleminin nasıl yapıldığını göreceksiniz: Birinci şekilde dengelenmemiş ve bolluk kullanmamış bir program görmektesiniz.
İkinci şekilde düzleştirme yapılmadan dengeleme yapılmış ve gördüğünüz gibi ilk günler kaynak kullanımı açısından pek de pratik olmayan bir biçimde çok yüklü.
3. tabloda ise düzleştirme özelliğinden faydalanarak daha düz bir profil elde edilmiştir. Genelde tercih edilen bu tip bir profildir.
DENGELEME BİTİŞ GÜNÜNÜ BELİRLEMEK:
Projenin tamamını dengeleyebileceğiniz gibi programın kısa dönem etkisini görebilmek için belli bir tarih belirtebilirsiniz. Bu değişikliği kaynak dengeleme tablosunda LEVEL, başlığındaki UNTIL seçeneğini işaretleyerek yapabilirsiniz.
DENGELENECEK AKTİVİTELERİ BELİRLEMEK:
Dengelemeyi hızlandırmak için P3'ün hangi aktiviteleri dikkate alması gerektiğini belirtebilirsiniz. Bunun için filtreyi kullanabilirsiniz.
DENGELEME İÇİN AKTİVİTELERE ÖNCELİK VERMEK:
P3 ileri dengeleme sırasında öncül aktiviteleri tamamlanmış olan aktivitelerden sırası daha önce olanlara bakar. Eğer birkaç aktivite dengeleme için hazırsa bunların kaynakları çatışıyor olabilir. Böyle bir durumdan kurtulmak için öncelik (priority) özelliğini kullanarak P3'ün önce hangi aktiviteyi dengelemesini istediğinizi belirttin. P3 ilk değer olarak geç başlama tarihini ve toplam bolluğu öncelikli kabul eder ama siz istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
BİR PROJE GRUBUNDAKİ PROJEYİ DENGELEMEK:
Proje grubundaki projeler proje grubunun kaynak sözlüğünde tanımlanmış olan kaynakları paylaşırlar. Kaynak miktarı sınırlı olduğu ve gruptaki her proje kaynak talep ettiği için P3'ün bir projeye kaynağı ne zaman tahsis edeceğini bilmek zorundasınızdır. P3'ün proje grubu sınırları dahilinde mi yoksa net mevcudiyeti kullanarak mı dengeleme yapacağını seçebilirsiniz.
PROJE GRUBUNUN SINIRLARINI KULLANMAK:
P3 başka projelerdeki aktivitelerin talebini gözardı ederek proje grubunun toplam kaynaklarının kullanılabilirliğini kabul eder.

NET MEVCUDİYETİ KULLANMAK:
P3 gruptaki bütün diğer projelerin kullanmak istediği kaynakları grubun toplam kaynaklarından çıkararak sadece boşta kalan kaynağı sizin dengelemek istediğiniz projeye aktarır.
Proje grubu ile çalışıyorsanız bu ekran aktif olacaktır.
DENGELENEN VERİYİ RAPORLAMA:
Projeyi dengeledikten sonra yeniden programlayana kadar dengelenen tarihler erken/geç programlanan tarihlerin yerini alır. Dengeleme sonuçlarını analiz etmek amacıyla birden fazla rapor almak isterseniz REPORT SERIES özelliğinden yararlanabilirsiniz.
DENGELEME ANALİZ RAPORUNU GÖZDEN GEÇİRMEK:
Projenizi her dengelemenizde P3 bir analiz raporu hazırlar. Bu raporun içeriğini belirlemek için RESOURCE LEVELING tablosunda REPORTS seçeneğini seçin.
Bu işlemi onayladıktan sonra P3 size önizleme mi yapmak istiyorsunuz, hemen print out mu almak istiyorsunuz ya da bu raporu bir yere kaydetmek mi istiyorsunuz diye soracaktır.
DENGELENMİŞ VE DENGELENMEMİŞ PROGRAMI KARŞILAŞTIRMAK:
1) TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES seçeneğini ve COPY başlığını seçin.
2)   Programınızı (örn: proje ismi PRGM olsun) başka bir isim altında (bu isim DENG olsun) kopyalayın.
3) Projenizi kapatın. FILE menüsünden OPEN seçeneğini seçin ve PRGM isimli projeyi işaretledikten sonra OVERVIEW seçeneğini tıklayın.
4) DENG projesini PRGM projesinin hedef projesi (target) olarak belirtin.
5) PRGM projesini programlayın ama DENG projesini dengeleyin.
6) Geçerli durumunuzu hedef projeyle kıyaslamak için PRGM projesini açın ve raporlarınızı alın.
AKTİVİTELERİ PARÇALARA AYIRMAK, UZATMAK VE SIKIŞTIRMAK:
INDEPENDENT bir aktivite için dengeleme tekniği olarak başlıkta geçen özellikleri belirtebilirsiniz. P3 aktiviteyi iki ya da daha çok parçaya ayırarak  onları ayrı ayrı programlar ve gerekli kaynak sağlandığı zaman ya zaman aralığı başına düşen kaynak miktarını sınırlar dahilinde azaltmak için aktivite süresini uzatır ya da ilave kaynaklar kullanmak suretiyle aktivite süresini kısaltır.
PARÇALARA AYIRMAK:
Bu başlığı bir örnekle açıklayalım. X kişisi bir projede teknik yazar olarak çalışıyor olsun. bu kişinin iş süresi de 5 gün olsun. Ancak 3.iş gününde çok önemli bir toplantıya katılacağı için çalışamayacak olsun. eğer bu aktiviteyi parçalara ayırmazsanız program X kişisinin işe başlama tarihini 4.güne kadar erteleyecek kişi. 4.,5.,6.,7. ve 8.günler çalışacaktır.
Ancak işi parçalara ayırırsak 1.,2.,4.,5.ve 6.gün çalışacak ve iş önceki duruma göre iki gün erken bitmiş olacaktır.
UZATMAK:
Bir örnekle açıklayalım: Y kişisi için bir aktivitenin tamamlanması günde 8 saatlik bir çalışma ile 32 saat sürüyor.  Ancak yapması gereken ve önceliği bulunan aktiviteler Y kişisinin 5. Güne kadar 3-5 saat çalışmasına izin veriyor. Eğer uzatma fonksiyonu olmasa program 32 saatlik aktivitenin başlamasını 5.güne yani kişinin bu aktiviteye 8 saat ayırabileceği güne kadar ertelemesine sebep olacaktır. Ve iş 5.,6.,7.,ve 8.günler çalışılarak bitecektir.
Uzatma komutu ile ise Y kişisi işe hemen başlayacak ilk 4 gün müsait olduğu saatlerde çalışacak ve geri kalan günlerde de iş bitene kadar t8 saat çalışacaktır. Bu durumda iş 6.gün bitip önceki duruma kıyasla size iki gün kazandıracaktır.
SIKIŞTIRMA:
Sıkıştırılamayan aktivitelere daha fazla kaynak tahsis ederek projenizi hızlandıramazsınız. Sıkıştırılabilir aktiviteler ekstra kaynak sağladığınız takdirde süresi kısalan INDEPENDENT aktivitelerdir.  Mesela Z kişisi sıkıştırılabilir bir aktiviteyi yerine getirmekle sorumlu olsun. sıkıştırılamayan bir aktivite günde 8 saat çalışmayla 6 günde bitiyorsa yani toplam 48 saatlik bi çalışma gerektiriyorsa Z kişisi günde 12 saat çalışarak 4 günde yani önceki duruma göre 2 gün daha kısa sürede bu aktiviteyi tamamlayabilir. Ancak sıkıştırılan aktiviteler hiçbir zaman kaynak sözlüğünde belirttiğiniz maksimum değeri aşamazlar.
Sıkıştırılmayan aktivite 6 gün sürüyor ve günde 8 saat çalışılıyor.
   Sıkıştırılan aktivite ise 4 gün sürüyor ve günde 12 saat çalışılıyor.
PARÇALARA AYIRMA, UZATMA VE SIKIŞTIRMA İÇİN PROJE SEÇENEKLERİNİ AYARLAMAK:
TOOLS menüsünden LEVEL seçeneğini seçin. SPLITTING başlığını tıklayın. Karşınıza çıkan diyalog kutusunda istediğiniz ayarlamaları yapın.
DENGELEME TEKNİKLERİNİ BELİRLEMEK:
Aktivite formundan CONSTRAINTS başlığını seçin. Leveling listesinde ilk 3 sıradaki seçenekleri TASK aktiviteler için kullanın.
Ya da LEVELING TYPE diye bir kolon açarak bu hücre içindeyken mouse'un sağ tuşuna basın. Edit alanını işaretleyerek ( tuşuna basın ve listeden istediğiniz seçeneği işaretleyin.
Veya GLOBAL CHANGES seçeneğinden bu değişikliği yapabilirsiniz.
BİRDEN FAZLA PROJEYİ YÖNETMEK:
PROJE GRUPLARINI YÖNETMEK:
P3'ün proje grupları özelliği birden fazla projeyi verimli bir şekilde idare etmenize ve çok büyük projeleri parçalara ayırarak daha kolay bir çalışma yapmanıza yarar. Proje bir proje grubunun bağımsız olarak yaratılmış bir üyesidir. Proje grubu içerdiği projelerdeki tüm aktiviteleri kapsar  ve projeye kapsamlı olarak bakmanızı sağlar.
İŞLEYİŞ ÖZETİ:
P3'te birden fazla projeyle çalışmak zorunda olduğunuz zaman bir proje grubu yaratabilir ve projelerinizi bu grubun içine yerleştirebilirsiniz.  Proje grubundaki projeler arasında bağlantı da yapabilirsiniz. Etkili ve verimli bir çalışma için bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir:
*Her projenin  kontrolörleri ve yöneticileri standart iş programı, kod yapısı, kaynaklar ve bunların birimleri konusunda kesin olarak anlaşmalıdır çünkü proje grubuna girilen bu veriler gruptaki tüm projeler tarafından ortak kullanılacağı için aralarında tutarsızlık olmaması gerekir. Bu konularda projeler başlamadan önce anlaşmak faydalıdır çünkü proje başladıktan sonra bir kısım verilerin değiştirilmesi mümkün olamaz.
*Ayrıca isimlendirme için de belli standartlar kabul edilmelidir. Aktiviteleri isimlendirirken ilk iki karakterin bu aktivitenin ait olduğu projeyi hatırlatan bir kod olması faydalıdır.
*Karışıklığı önlemek için gruptaki bütün projeler aynı veri gününü kullanmalıdır.

kontrol listesi:
1) Yeni bir proje grubu ekleyin (FILE menüsünden NEW seçeneğini seçin). Proje başlama tarihi olarak gruptaki projeler içinde en erken başlayanı içerecek bir tarih yazın.
2) ACCESS seçeneğinden hangi kullanıcıların hangi işleri yapmalarına izin verildiğini belirtin. Ancak unutmayın ki tüm proje sahiplerinin kendi projelerini gruba girebilmesi için izin vermelisiniz. Tüm projeler girildikten sonra isterseniz giriş kısıtlaması yapabilirsiniz.
3) Sözlük, takvim ve kaynak tanımlarını yapın.
4) Projeler için program ve dengeleme seçeneklerini belirtin (TOOLS, SCHEDULE, OPTIONS).
5) Bir hedef proje yaratın. Ayrıca proje grubunun üyesi olan projeler arasında köprü kurun.
BİR PROJE GRUBU EKLEMEK:
FILE menüsünden NEW seçeneğini seçerek yeni bir proje grubu yaratabilirsiniz.
GİRİŞ HAKLARINI BELİRLEMEK:
Birden fazla projeyle çalışmak veri paylaşımını da gerekli kılar. Giriş haklarını proje grubu ve tek tek her proje için belirtebilirsiniz. FILE menüsünden OPEN seçeneğini seçip istediğiniz projeyi işaretledikten sonra ACCESS seçeneğine tıklayın. Daha detaylı bilgi 4.sayfada "Proje İçin Giriş Haklarının Ayarlanması" başlığında anlatılmıştır.
TAKVİMİ TANIMLAMAK:
Tanımladığınız GLOBAL CALENDAR tüm projelere uygulanacak değişiklikleri belirtir. Ayrıca her proje için ayrı ayrı takvim tanımlayabilirsiniz. Bu konu daha detaylı olarak 21.sayfada "AKTİVİTE TAKVİMLERİ" başlığında anlatılmıştır.
SÖZLÜK YAPISINI AYARLAMAK:
Karışıklığı önlemek için iş dökümü, kaynak, maliyet hesabı, özel veri kısımları için hazırlanan sözlükleri projeler ortak kullanırlar.
AKTİVİTE KOD YAPISI:
Bütün projelerde kullanılacak bir aktivite kod sistemi proje grubu seviyesinde hazırlanmalıdır. Ayrıca aktivite ID olarak tanımladığımız kodlar da belirtilmelidir. Ama ilk kod sahası proje üyelerini tanımlamanıza yarayacak olan SUBP başlığına ayrılmalıdır. P3  siz proje grubuna yeni bir proje eklediğiniz zaman  otomatik olarak bu isimdeki ID kodunu ekleyecektir. Her projenin  SUBP başlığının değerleri olarak girilmiş  iki karakterden oluşan ID'leri olacaktır.
İŞ DÖKÜMÜ YAPISI (WBS):
İş dökümü yapısı programı ve maliyeti tanımlamak ve verileri izleyebilmek için proje kısımlarının yapılandırılmış görüntüsünü size sunar. Bütün projelerde kullanılmak üzere bir WBS hazırlamanız gereklidir.
KAYNAK SÖZLÜĞÜ:
Bütün projelerde kullanılacak olan kaynakların normal ve maksimum sınırlarını proje grubunuzda belirtmelisiniz. Bu sınırların projelerde uyarlanmış hali proje grubundaki kaynak mevcudiyetini etkileyecektir.
MALİYET HESABI SÖZLÜĞÜ:
Belirlediğiniz yapıyı kaynaklara veya aktivitelere yönlendiriniz. Bu başlık kaynak ya da aktivitedeki maliyeti belirlemeniz için gereklidir.
ÖZEL VERİ KISIMLARI:
İlave veri ve kaynak/maliyet detaylarını izlemeniz için bu özellik size yardımcı olacaktır. Özel veri kısımlarını gerek duyarsanız uyarlayabilir ya da eklemeler yapabilirsiniz.
PROJE ID KODUNU SİLMEK:
DATA menüsünden ACTIVITY CODES başlığını seçerek proje ID değerini silebilirsiniz. P3 size daha sonra diğer proje isimlerinin hepsini silmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Evet derseniz proje isim ve başlıkları silinecektir ama proje grubundaki aktiviteler kalacaktır. Eğer bu aktivileri de silmek isterseniz FILE menüsünden PROJECT ve DELETE seçeneklerini seçmelisiniz.
DENGELEME VE PROGRAMLAMA SEÇENEKLERİNİ AYARLAMAK:
TOOLS menüsünden SCHEDULE seçeneğini seçtikten sonra OPTIONS'a tıklayın. Karşınıza SCHEDULE/LEVEL CALCULATIONS OPTION diyalog kutusu çıkacaktır. Bu tabloda proje grubu için belirlemek istediğiniz seçenekleri işaretleyin. Tablonun sonundaki seçenek proje grubu ve proje programlaması ve dengelemesi ile ilgilidir. İlk kutuyu işaretlediğiniz takdirde proje grubundaki projelerden de dengeleme ve programlama yapabilirsiniz.
PROGRAMLAMA YAPARKEN VERİ GÜNÜNÜ KONTROL ETMEK:
Her proje kendine ait veri gününü kullanarak program yapabilir. Ancak her proje farklı bir veri günü kullanırsa  proje grubundan bir rapor aldığınız zaman doğru olmayan değerlerle karşılaşabilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşmamak için tüm projelerde aynı veri gününü kullanmakta fayda vardır.
GEÇ TARİHLER VE BOLLUK HESABI:
Proje grubundan programlarken ve dengelerken proje grubunun bitiş tarihine ya da projenin kendi bitiş tarihine bağlı olarak her proje için geç tarihleri ve toplam bolluğu nasıl hesaplayacağınızı seçin. eğer projenin zaten belirtilmiş bir bitiş tarihi varsa P3 sizin seçiminizi dikkate almadan geç tarihlerin hesaplanmasında bu tarihi kullanır.
DIŞARIDAN BAĞLANTILAR KULLANARAK PROGRAMLAMA VE DENGELEME:
Eğer yukarıdaki tablonun en sonundaki  kutusu işaretlenmemişse P3 projeyi sanki bağımsız bir projeymiş gibi değerlendirir. Bu durum henüz planlama aşamasındayken faydalı olur. Bu kutuyu işaretlerseniz diğer projelerin etkisini onların verilerini değiştirmeden değerlendirebilirsiniz.
PROJE GRUBUNDAKİ PROJELER ARASINDA KÖPRÜ KURMAK:
Büyük bir projeyi küçük parçalara ayırdığınız zaman ortaya çıkan projelerin mümkün olduğu kadar bağımsız olmasına çalışın. Ancak bu projeler aynı gruba dahil olduklarına göre uygun konumlarda projeler arası bir hat kurmak doğru olacaktır. Mesela eğer projelerden birisi ürünün üretimi ile ilgili aktiviteleri içeriyorsa bu proje aynı grupta başka bir proje olan ve deneme aşamasını kapsayan proje bitmeden başlayamaz. Tek tek projelere veriler girildikten sonra gruptaki projeler arasında bir bağ kurulabilir. Bunu yapabilmek için predecessor ve successorleri tanımlamak gerekir.
Mesela CS300 aktivitesinin öncül aktivitesi adından da anlaşılacağı gibi başka bir projeye dahil olan AS102 aktivitesidir. Projeler arasında bağ kurmak başlama ve bitiş aktivitileri arasında bir köprü kurmak kadar ya da proje içinde birkaç bağlantı yapmaktan ibarettir. Sadece çubuk diyagramı ekranındayken başka bir projeden bağlanan öncül ya da ikincil aktiviteyi görmek mümkün olmayacaktır.
PROJE RAPORLAMA:
Bir projeyi detaylı olarak incelemek için filtre seçeneğini proje ID'sine ayarlayıp gerekli analizi yapabilirsiniz. Proje grubunun ve grup üyesi olan projelerin ne durumda olduklarını bir bakışta anlamak için rapor çıkarabilirsiniz.
KAYNAK DENGELEME:
Kaynakların ne zaman ve nerede kullanıldığını görmek için RESOURCE/COST PROFILE ekranını açın. (VIEW menüsünden RESOURCE PROFILE). Eğer projede kullanılan kaynak ve maliyet miktarı mevcut değerleri aşmışsa bunun önüne geçmek için kaynak dengelemesi yapın. Proje grubunda dengeleme yapmanız kaynak mevcudiyetinin projeler üzerindeki etkisini değerlendirmenizi sağlayacaktır. Eğer proje grubuna dahil olan projelerde de dengeleme yapılmasını istiyorsanız TOOLS menüsünden SCHEDULE seçeneğini seçtikten sonra OPTIONS şıkkını tıklayın ve son kutuda bu konuyla ilgili işaretlemeyi yapın.
DENGELEMEDEKİ ÖNCELİKLER:
Eğer farklı projelere ait olan iki aktivitite aynı zamanda aynı kaynağı kullanacaksa  bu aktivitelerden birine öncelik vermek durumundasınız. Bunu DATA menüsünden ACTIVITY CODES seçeneğini seçip ACTIVITY ID kutusunu işaretledikten sonra yapabilirsiniz. SUBP başlığına ait olan değerler arasında ORDER kolonuna yazdığınız sayılar sayesinde öncelik sırası belirlemiş olursunuz.
Resorce leveling diyalog kutusunda PROJECT ID'ye öncelik verin.
Dengelemenin etkisini görmek için hedef proje ile geçerli proje arasında kıyaslama yapabilirsiniz.
Hiyerarşi düzenindeki kaynakları kullanmak istiyorsanız bunları dengeleme işleminden önce kaynak sözlüğünde belirtmelisiniz. Eğer hiyerarşi düzenindeki bir kaynağın limitlerini boş bırakırsanız P3 tüm bireysel aktiviteleri hiyerarşi düzeninde kabul eder. Ve limit değerlerinin boş bırakılması o kaynak sınırsız miktarda mevcut olduğu anlamına gelir.
PROJE GRUPLARINI YEDEKLEMEK VE YENİDEN AÇMAK:
P3 proje grubunuzu başka bir kitapçığa ya da diskete yedeklemenize  ve  yedeklediğiniz bu projeyi yeniden açmanıza olanak sağlar. Yedekleme hem verilerinizi korur hem de başka bir yerde bulunan kişilere projenizi ulaştırmanızı sağlar. Yedekleme (back-up) komutu projeyi kitapçıktan silmez. TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve BACK UP komutunu seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak projenin kapalı olmasına dikkat edin.
Hangi projeleri yedeklemek istiyorsanız o projenin başındaki kutuyu çift tıklayarak işaretleyin. Üstteki Dir..... komutu projenin nerede bulunduğunu bulmanız içindir. Alttaki Dir....komutu ise nereye yedeklemek istediğinizi belirteceğiniz yerdir. Eğer compress seçeneğini seçerseniz birden fazla proje işaretleyemezsiniz, hepsini ayrı ayrı yedeklemeniz gerekir. Bu seçeneği işaretlemeyecekseniz istediğiniz tüm projeleri işaretleyebilirsiniz.
Yedeklediğiniz bir projeyi geri açmak için  yine TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve RESTORE seçeneğini seçin.Eğer seçtiğiniz kitapçıkta o proje o isimle mevcutsa (projenin eski bir versiyonu olabilir) p3 sizden  mevcut projenin üzerine açmak istediğiniz projeyi yazmak için onay isteyecektir.
BİR GRUPTAKİ PROJELERİ YÖNETMEK:
P3'ün proje gruplarının özelliği birden fazla projeyi tek bir şemsiye altında toplayarak onları idare etmenizi kolaylaştırmaktır. Bu bölümde bir proje grubuna dahil olacak olan projeleri nasıl yaratabileceğinizi göreceğiz.
PROJE GRUBUNA PROJE EKLEMEK:
Normalde tek başına bir proje yaratırken ne yapıyorsanız aynısını uygulayacaksınız. Sadece yeni bir proje eklemek için açtığınız ekranda en altta bulunan kutuya bu projenin hangi proje grubuna dahil olacağını belirteceksiniz.
Yukarıdaki tabloda PROJECT ID kısmına iki  karakterden oluşan (bu iki karakterden birisi mutlaka harf olmalı) ve gruptaki projeleri birbirinden ayırmaya yarayan bir kod yazacaksınız.
Bu kod ACTIVITY CODES DICTIONARY 'de SUBP başlığı altındaki değerde kullanılacaktır.
Eğer otomatik olarak tanımlanan SUBP seçeneği ilk alandan kaldırılırsa P3 projenizi eklemeyecektir.
GİRİŞ HAKLARINI BELİRLEMEK:
Yeni bir projeye başladığınız zaman o projenin sahibi haline gelirsiniz ve projeye girmesini istediğiniz veya bunu yapmasını istemediğiniz kişileri de belirleme hakkını elde edersiniz. FILE menüsünden OPEN seçeneğini seçip istediğiniz projeyi işaretledikten sonra ACCESS seçeneğine tıklayın.
P3'teki "DENGELEME" ,"AKTİVİTE TANIMLARI" , "GLOBAL DEĞİŞİKLİKLER" gibi bazı seçenekler yalnızca tek kullanıcının müdahalesine izin verir. Siz çalışırken başka kullanıcıların girişini engellemek için bu ekrandaki EXCLUSIVE seçeneğini işaretlemeniz lazım.
AKTİVİTE VE İŞ DÖKÜMÜ KODLARINI TANIMLAMAK:
Aktivite formunu kullanarak projenizdeki aktivitelere bu kodları yönlendirebilirsiniz. Proje grubundaki projelerden birinde çalışırken ACTIVITY CODES DICTIONARY 'yi transfer edemezsiniz bunu ancak proje grubundan yapabilirsiniz.
KAYNAKLARI PAYLAŞTIRMAK:
VIEW menüsünden ACTIVITIY DETAIL ve RESOURCES seçeneğini seçin. ( ve  ( tuşlarına basarak proje için tanımlanmış olan kaynaklar listesinden istediğiniz kaynağı seçin. eğer istediğiniz kaynak mevcut değilse bu kaynağı kaynak sözlüğüne ekleyebilirsiniz.
KAYNAK SÖZLÜĞÜ:
Kaynak sözlüğünü projenize yeni kaynaklar eklemek için kullanmanın yanı sıra kaynakların ne durumda olduğu hakkında bilgi almak için de kullanabilirsiniz. Bunun için  DATA menüsünden RESOURCES CURVES seçeneğini seçin.
MALİYET:
Proje grubu seviyesinde karışıklığa neden olmamak için bütün grup üyesi projelerde aynı autocost kurallarını kullanmanızda fayda vardır.
PROJE GRUBUNDAKİ BİR PROJEYİ PROGRAMLAMAK:
Bir projeyi programlamak için TOOLS menüsünden SCHEDULE seçeneğini seçin. bu işlem sırasında eğer isterseniz projenizle diğer projeler arasındaki köprüleri gözardı edebilirsiniz. Bu durumda P3 projenizi bağımsız bir proje gibi programlayacaktır ve projeye özel tarihleri kullanacaktır.

HEDEF YARATMAK:
TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve TARGET seçeneğini seçin. gruba dahil bir proje için hedef proje yarattığınızda , bu hedef proje geçerli projedeki diğer projelerle olan ilişkiyi göz önüne almaz.
BAŞKA PROJELERLE BAĞLANTILAR:
Eğer sizin projenizdeki bazı aktivitelerin başlaması başka projelerdeki başka aktivitelerin bitmesine bağlıysa bu ilişkileri dikkate almak zorundasınız.
Eğer proje grubunun ya da projenin belirlenmiş bir bitiş tarihi yoksa P3 bitiş tarihi olarak kendi hesapladığı tarihi kullanacaktır.
KAYNAK DENGELEME:
Birden fazla proje aynı kaynakları kullandığı zaman kaynak mevcudiyeti sorun yaratabilir.  Bir projedeki kaynakları dengelerken hangi kaynak sınırlarını kullanacağınızı belirtmelisiniz.
GRUPTAKİ PROJELERİ YEDEKLEMEK VE YENİDEN AÇMAK:
P3 proje grubundaki projenizi başka bir kitapçığa ya da diskete yedeklemenize  ve  yedeklediğiniz bu projeyi yeniden açmanıza olanak sağlar. Yedekleme hem verilerinizi korur hem de başka bir yerde bulunan kişilere projenizi ulaştırmanızı sağlar. Yedekleme (back-up) komutu projeyi kitapçıktan silmez. TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve BACK UP komutunu seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak projenin kapalı olmasına dikkat edin.
Hangi projeleri yedeklemek istiyorsanız o projenin başındaki kutuyu çift tıklayarak işaretleyin. Üstteki Dir..... komutu projenin nerede bulunduğunu bulmanız içindir. Alttaki Dir....komutu ise nereye yedeklemek istediğinizi belirteceğiniz yerdir.
Yedeklediğiniz bir projeyi geri açmak için  yine TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve RESTORE seçeneğini seçin. Eğer seçtiğiniz kitapçıkta o proje o isimle mevcutsa (projenin eski bir versiyonu olabilir) p3 sizden  mevcut projenin üzerine açmak istediğiniz projeyi yazmak için onay isteyecektir.

PROJELERİ ve PROJE GRUPLARINI KOPYALAMAK:
BİR PROJE GRUBUNU KOPYALAMAK:
Bir proje grubunu tüm içerdiği projelerle beraber kopyalayabilirsiniz. Projelerin orijinal isimleri korunacaktır.

               KOPYALA
     

TOOLS  menüsünden PROJECT UTILITIES ve COPY seçeneklerini seçin. Hangi grubu hangi isim altında kopyalamak istediğinizi belirtin.
AKTİVİTE ID'lerini YENİDEN İSİMLENDİRMEK.
Mevcut ID'lerin sol tarafına karakter eklemeleri yapabilirsiniz. Bu durumda proje ID'leri artık eskisi gibi değil yaptığınız eklemelerle tanımlanacaktır.

PROJE GRUBUNDAKİ BİR PROJEYİ KOPYALAMAK:

Bir projeyi yine aynı proje grubu içinde başka bir isim altında kopyalayabilirsiniz.


       


         

              KOPYALA

Üst tarafta kopyalamak istediğiniz projeyi seçin. alt tarafta ise bu projenin dahil olduğu grubun adını ve kopya olacak olan projeye vermek istediğiniz 4 karakterden oluşan ismi yazın.
BİR GRUPTAKİ PROJEYİ BAŞKA BİR GRUBA KOPYALAMAK:


                                 KOPYALA

Az önceki tabloda kopyalamak istediğiniz projeyi üst kısımda seçiyorsunuz. Alt kısımda ise bu projeyi hangi gruba ve hangi isim altında kopyalamak istediğinizi yazıyorsunuz.
Yeni gruba dahil ettiğiniz projeye verdiğiniz isim kopyaladığınız proje ismi ile aynı ya da farklı olabilir. Ayrıca dikkat etmeniz gereken nokta proje grubu değiştiği için takvim ve sözlük ayarlamaları da büyük ihtimalle değişmiş olacaktır. Kopyala işlemini yaparken P3  yeni gruba dahil olan kopyayı o grubun özelliklerine göre güncelleştirir.
YENİ BİR PROJE GRUBU YARATMAK:
Yeni proje grubunun  mevcut projeleri olması şart değildir çünkü tek bir projeyi bile içine başka bir proje kopyalayarak grup haline getirebilirsiniz. Sadece ilk aktivite ID kodunun SUBP olmasına dikkat edin.
BİR PROJEYİ PROE PARÇALARINA AYIRMAK:
Kolay idare edebilmek amacıyla büyük bir projeyi daha küçük boyuttaki birkaç projeye dönüştürebilirsiniz. Önce projeyi hangi seviyede parçalara ayıracağınıza karar verin (WBS koduna mı bölümüne mi yoksa kontrata göre mi?). Filtre  özelliğini kullanarak sadece bir proje ait olacak olan aktiviteleri seçin. Yeni bir proje grubu ekleyin ve geçerli projenizdeki takvim ve kodları bu gruba transfer edin. Aktivite ID kod sahasındaki ilk alanı boş bırakın çünkü P3 bu alanı SUBP ID tanımlamak için kullanacaktır.

TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve COPY seçeneğini seçin.
Oluşturmak istediğiniz her proje için bu işlemi tekrarlayın. Bütün projeleri hazırladıktan sonra bunlar arasındaki bağlantıyı belirtebilirsiniz.
MEVCUT PROJEYİ BİR PROJE GRUBUNA DÖNÜŞTÜRMEK:

                                                                                     KOPYALA


Kopyalama diyalog kutusunun üst kısmında proje grubuna dönüştürmek istediğiniz projeyi seçin. alt kısımda ise daha önce mevcut olmayan bir grup ismi yazınız.
PROJE ARAÇLARI:
Projenin en yararlı şekilde kullanılması için kullandığımız bazı yararlılık komutları vardır ki program bu komutları PROJECT UTILITIES başlığı altında toplamıştır.
PROJELERİ KOPYALAMAK:
COPY komutunu kullanarak projenizi kopyalayabilirsiniz. ".....olsaydı ne olurdu" diye düşünerek yaptığınız değişiklikleri kopyaladığınız bu proje üzerinde dener; böylece gerçek projeye de zarar vermemiş olursunuz. Ayrıca eğer yeni yaratmak istediğiniz bir proje mevcut olan bir proje ile benzer  verileri kullanıyorsa  kopyalama işlemi ile çok kısa sürede yeni projenizi yaratmış olursunuz.  Bunun için TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve COPY seçeneğini seçmeniz gerekir.
VERİLERİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN PROJE KOPYALAMAK:
Bir projeyi kopyalarken yarattığınız kopya için farklı bir planlama ünitesi veya farklı aktivite ID'leri belirtebilirsiniz. Kopyalama diyalog kutusundayken aktivite ID'lerine ön-ek ya da son-ek eklemek için ADD THE FOLLOWING CHARACTERS  kutusunu kullanabilirsiniz.
AKTİVİTE ID'lerini DEĞİŞTİRMEK:
Yukarıdaki kutuda aktivite ID'lerin sağına ya da soluna ne eklenmesini istediğinizi belirtebiliyorsunuz. Ancak unutmamanız gereken nokta ön-ek ya da son-ek'in 8 karakteri, ID'nin tamamının ise bu eklerle birlikte 10 karakteri geçmemesi gerektiğidir. Bazı ön ve son-eklerle bunların ID içinde hangi konuma yerleştirilecekleri aşağıda gösterilmiştir.Daha fazla örnek için P3 programının yardım menüsüne bakabilirsiniz. ACTIVITY ID başlığı altında changing konusu için detaylı örnek sunulmuştur.
PROJELERİ SİLMEK:
DELETE komutu projenizi belirlemiş olduğunuz kitapçıktan tamamen siler. Bir proje grubunu sildiğiniz zaman ise P3 gruptaki bütün projeleri siler. Silme işlemi için TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve DELETE seçeneğini seçmeniz gerekir.


                                2) BU TUŞA TIKLAYIN.

1) SİLMEK İSTEDİĞİNİZ PROJEYİ SEÇİN.PROJELERİ BİRLEŞTİRMEK:
Bu komutu (merge) daha detaylı bir proje oluşturmak için istediğiniz sayıda projeyi birleştirmek için kullanın. Bunun için TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve MERGE seçeneğini seçmeniz gerekir. Proje birleştirme işlemini ancak proje grubu seviyesinde yapabilirsiniz. Ayrıca birleştireceğiniz projelerin planlama üniteleri aynı olmalıdır.
Oluşturacağınız proje (HOST) ismini seçin


birleşecek olan projeleri seçin. projeleri yerleştirmek için bir yer seçin.
                            ID tekrarlanmasını önlemek için bazı ekler belirleyin.
TAKVİMLERİ BİRLEŞTİRMEK:
P3 birleştirilecek olan projeler için  host projedeki takvimi muhafaza eder. P3 birleşen projelerden gelen yeni kaynak takvimlerini de ekler.
SÖZLÜKLERİ BİRLEŞTİRMEK:
P3  birleşen projelerin kaynak sözlüğünden bir tane detaylı kaynak sözlüğü oluşturur. Geri kalan sözlükler ise (WBS kod sözlüğü, aktivite kod sözlüğü gibi) host projenin sözlüklerinden kullanılacaktır.
PROJELERİ ÖZETLEMEK:
Sayıları 10'a kadar çıkabilen projelerden gelen verileri tek bir projede birleştirmek için projeleri özetleyin. Sonuç projesi programı, kaynakları ve maliyeti özetleyecektir. Sadece bağımsız proje ya da proje gruplarından özet alabilirsiniz. Bunun için TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve SUMMARIZE seçeneğini seçmeniz gerekir.

Özet proje için ya yeni bir isim girin ya da listeden bir tane seçin.        kaynak projeleri seçin. planlama birimleri tutmak zorunda değildir.


      Özetlemeyi yapmak için her projede mevcut olan bir kod seçin.


P3 PROJELERİ NASIL ÖZETLER?:
Özet projelerin hepsinde de var olan aktivite kodlarına dayanarak yapılır. Projelerde aynı kod altında toplanmış olan aktivitelerdeki  verileri birleştirerek P3 bir özet hazırlar. P3 özet
aktiviteler arasında bağlantı kurmaz bu yüzden özet projeyi programlayamazsınız. Ancak sunu amaçları için bazı bağlantıları tanımlayabilirsiniz.
SÖZLÜKLERİ ÖZETLEMEK:
Yeni bir proje yaratıp proje özetine başlamadan önce bu proje için sözlük ve takvim tanımlayabilir ya da daha pratik olması açısından başka projelerden transfer edebilirsiniz.
KAYNAK PROJE İSMİNİ ÖZET AKTİVİTELERDE SAKLAMAK:
Özet aktivitelerin ID'lerine kaynak projenin ismini ekleyebilirsiniz. Bu  özellik sayesinde özet projeyi belirli bir projeye göre seçebilir ya da sıralayabilirsiniz.
ÖZET VERİ İÇİN TAKVİM YÖNLENDİRMEK:
Özet projedeki tüm aktivitelere özet projede bulunan sadece bir takvim yönlendirilmiştir. Bu takvim ilk değer olarak calendar 1'dir ama bunu başka bir takvimle değiştirebilirsiniz. Özet projeyi bir kere oluşturduktan sonra  aktivitelere farklı takvimlere bir kez daha yönlendirebilirsiniz.

TOOLS menüsünden OPTIONS ve SUMMARIZATION seçeneklerini seçtiğiniz zaman P3'ün tamamlanan yüzde özetini hesaplamak için kullandığı metodu belirleyebilirsiniz.

P3 proje gruplarını özetlerken burada görünen takvimi kullanmaz . Takvim ayarlamasını yapmak için PROJECT UTILITIES tablosunda istediğiniz ayarlamayı yapabilirsiniz.
P3'ün tamamlanan yüzde özetini nasıl hesaplamasını istediğinizi seçin.

VERİ GÜNÜNÜ AYARLAMAK:
Bütün projeler aynı veri gününe sahip oldukları zaman böyle bir ayarlamaya zaten gerek kalmaz. Ancak özet proje için yeni bir veri günü belirlemek isterseniz ya da bazı projelerin veri günleri faklıysa yeni bir veri günü belirlemeniz gerekebilir.
BOLLUK BELİRLEMESİ YAPMAK:
En kritik olan bolluk P3'ün tüm projeler arasında baktığı aktivitelerden toplam bolluğu en düşük olandır. Başlangıç  bolluğu ise özet aktivitelerin erken ve geç başlama tarihleri arasındaki zaman aralığıdır. Bitiş bolluğu da erken ve geç bitiş tarihleri arasındaki bolluktur.
KAYNAKLARI ve MALİYETİ YÜKLEMEK:
Bu verileri yüklemek her özet aktivite için toplam kaynak/maliyet  incelemenize yardımcı olacaktır.
KAYNAK ve MALİYET VERİLERİNİ BİRLEŞTİRMEK:
Bu özellik kaynak kullanımı ve maliyetlerini gecikme ve süreleri dikkate almadan biraraya getirmenizi sağlar. Maliyet kategorisi, kaynak veya maliyet hesabı başlıkları altında bu birleştirmeyi yapabilirsiniz. Eğer bu verileri bir araya getiremiyorsanız  P3 kaynak gecikmelerini ve sürelerini kullanarak detaylı bir analiz yapacak ve uygun zaman ve oranlarda kaynakları dağıtacaktır.
MALİYET KATEGORİSİNE GÖRE BİRLEŞTİRMEK:
P3 kaynak ismi yerine kategori ismini yazacak ve kaynak proje aktivitelerinden maliyet tahminlerini de dahil edecektir.
KAYNAKLARA GÖRE BİRLEŞTİRMEK:
Birleşen kaynaklar; desinatörleri, maliyet hesapları ve maliyet kategorileri farklı bile olsa  isimleri aynı olan kaynakladır. Kaynaklara göre birleştirdiğiniz zaman P3 süreyi, gecikmeyi, kategoriyi ve maliyeti dikkate almaz.
MALİYET HESABINA GÖRE BİRLEŞTİRMEK:
Bu birleşmede kaynak ismi ya da maliyet kategorisi yer almaz. Sadece maliyet hesabı ve bununla ilgili maliyetler yer alır.
ÖZET PRJEYİ GÜNCELLEŞTİRMEK:
Özetlenen her proje için P3 otomatik olarak PROJ aktivite kodunu aktivite kodları sözlüğüne ekler ve bu kodu özet bir projeyi güncelleştirmek istediğiniz zaman kullanır.
FARKLI PLANLAMA BİRİMLERİ OLAN PROJELERİ ÖZETLEMEK:
P3 farklı planlama birimleri olan projeleri özetlemenize olanak tanır. Eğer günlük ve haftalık bir projeyi günlük bir projede özetleyecekseniz P3 haftalık projedeki süreleri gün cinsinden hesaplar. Eğer bu iki projeyi haftalık bir projede özetlemek istiyorsanız günlük projedeki başlama tarihleri en yakın hafta başlangıç gününe bitiş tarihleri de en yakın haftanın bitiş gününe aktarılır.
PROJE YEDEKLEME:
P3 proje grubunuzu başka bir kitapçığa ya da diskete yedeklemenize  ve  yedeklediğiniz bu projeyi yeniden açmanıza olanak sağlar. Yedekleme hem verilerinizi korur hem de başka bir yerde bulunan kişilere projenizi ulaştırmanızı sağlar. Yedekleme (back-up) komutu projeyi kitapçıktan silmez. TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES ve BACK UP komutunu seçerek bu işlemi yapabilirsiniz. Ancak projenin kapalı olmasına dikkat edin.

GİRİŞ LİSTESİNİ YOK ETMEK:
Giriş listesinde bulunmayan birine projeyi yollayacağınız zaman BACK UP diyalog kutusunda REMOVE ACCESS LIST DURING BACK UP seçeneğini işaretleyin.
GLOBAL DEĞİŞİKLİKLER:
Global değişiklikler P3'ün bazı veya bütün aktiviteler için tek işlemde veri değiştirmesini sağlayan önemli bir özelliktir. Global  değişikliklerden kastettiğimiz arama ve yerine veri koyma, kaynak tahsisi, textleri uyarlama gibi başlıklardır.
GLOBAL DEĞİŞİKLİK ÖZELLİKLERİNİ EKLEMEK:
Global değişiklikler programcı olmayan kullanıcıların proje verilerine sistematik değişiklikler yapmasını sağlayan etkili bir yöntemdir.
ANA KURALLAR:
Öncelikle değişiklik yapacağınız aktiviteleri seçin. bunu yaparken raporlarda, grafiklerde ya da filtrede kullandığınız yolu kullanın. Seçtiğiniz değişiklik  kriterine göre aktiviteleri işleme sokun. Bunu yaparken aşağıdaki örnek önermede kullandığımız mantığı kullanın:
"EĞER    (if) aktiviteden sorumlu kişi X veya Y kişilerinden biri İSE  (then) geri kalan süreyi % 15 arttırın. DEĞİLSE  (else) geri kalan süreyi %5 arttırın.
Mevcut tanımların listesine bakmak için TOOLS menüsünden GLOBAL CHANGE ekranını açın. Mevcut bir başlığı izlemek için MODIFY yani bir başlık eklemek için ADD tuşuna basın. Uygulamayı  görmek için TRIAL RUN tuşuna basıp önizleme yapabilir ya da RUN tuşuna basıp değişikliği uygulayabilirsiniz.
ÖZELLİKLERİ TRANSFER ETMEK:
Başka bir projeden geçerli projeye global değişiklik özelliklerini taşıyabilirsiniz. Global change diyalog kutusunda ADD tuşuna basıp çıkan ID'yi kabul ettikten sonra TRANSFER tuşuna basın.
GLOBAL DEĞİŞİKLİKLERİ TANIMLAMAK:
Global değişiklikler diyalog kutusundayken SELECTION seçeneğini işaretleyin.  Bütün aktiviteleri seçmek için bu alanı boş bırakın. Ancak işleyiş hızını en uygun hale getirmek için değişiklik yapmak istediğiniz aktiviteleri seçmenizde fayda vardır.
DEĞİŞİKLİK ÖNERMELERİNİ TANIMLAMAK:
If-then-else mantığı ile önermelerinizi tanımlayabilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte mühendislik departmanındaki aktiviteleri  CAL2 takvimine, sorumluluğu AAA kişisine , mühendislik dışındaki departmanlarda bulunan aktiviteleri ise CAL 3 takvimine yönlendirmek gösterilmiştir.
GLOBAL DEĞİŞİKLİKLERİ UYGULAMAK:
Bunu yapabilmek için çok kullanıcılı ortamlarda en az bir tane READ-WRITE girişiniz olmalıdır. Ayrıca bu işlemi, gerçekleştirmek EXCLUSIVE giriş de gerektirir. Global change kutusunda RUN tuşuna basarak değişiklikleri uygularsınız ancak bu değişiklikler kalıcı olduğu için uygulamayı yapmadan önce bir yedek almanızda fayda vardır.


KOD VE ÖZEL VERİ KISIMLARINI YÖNLENDİRMEK:
Aşağıdaki 2 örnekte dizayn fazındaki bütün aktiviteleri seçip PQTC (tamamlanacak miktar- önceki) diye adlandırılan kaynak özel verisini geçerli aralığın QTC'sine (tamamlanacak miktar) ayarlayacağız. Diğer kaynaklar için değişiklik yapılmayacaktır.
Önce aktiviteleri seçmek için SELECTION seçeneğini işaretleyin.
KISITLAMALARI YÖNLENDİRMEK:
Aşağıdaki örnekte satış departmanındaki tüm aktivitelere geç bitiş kısıtlaması yönlendirilecektir. (data gününden itibaren 14 gün başlayamayacaklardır.)
AKTİVİTE ID'LERİNİ DEĞİŞTİRMEK:
Aşağıdaki örnekte proje alfanumerik ID'ler kullanmaktadır. Dizayn fazındaki tüm aktivitelerin 3. ID karakterinin D harfine diğer aktivitelerdeki 3. Karakterin de X harfine değiştirilmesini göreceğiz.
KRİTİK HAT:
Aşağıdaki örnekte kritik hatta bulunan aktivitelerin başına KRİTİK sözcüğünü nasıl ekleyebileceğinizi göreceğiz.
TAKVİM DEĞİŞTİRMEK:
Aşağıdaki örnekte 1. Takvime yönlendirilmiş olan mühendislik departmanındaki aktiviteleri CAL.2'ye yönlendireceğiz.

Şimdiki örnekte ise ilk olarak hangi takvime yönlendirilmiş olursa olsun seçilen aktiviteleri 3.takvime yönlendireceğiz.
VERİ SİLMEK:
Çok fazla sayıdaki veriyi bir anda silmek için global değişiklikler ideal bir araçtır. Aşağıda dizayn fazındaki bütün aktiviteleri nasıl silebileceğiniz gösterilmiştir.
Bu örnekte içinde PLANNING sözü geçen açıklamaları tarihlere, kodlara, kaynaklara dokunmadan silmeyi göreceğiz
Kaynak süresi ve tamamlanan kaynak yüzdesi ve sıfır toplam/serbest bolluk silmek için bu değerli sırasıyla -1 ve 1 değerlerine eşitleyin.
PROJEDEN İLERLEMEYİ KALDIRMAK:
Aşağıda doğru tarihleri ve ilerlemeyi silmek için ne yapmanız gerektiği gösterilmiştir.
WBS DEĞERLERİ İLE ÇALIŞMAK:
Aşağıdaki örnekte WBS değeri 94E.102 ile başlayan tüm aktivitelere PRIO (öncelik) değeri 1 verilecektir.
KAYNAK EKLEME VE SİLME:
Aşağıdaki iki örnekte kaynak ekleme ve silmenin nasıl yapılacağı gösterilmiştir.


KAYNAK VE BÜTÇE DEĞİŞTİRMEK:
Önce SELECTION seçeneğini kullanarak aktivite seçiminizi yapın. Bu seçenek PHASE aktivitelerini seçmemize ve AAA ile BBB kişilerini kaynak olarak göstermemize yardımcı olmuştur.
CHANGE seçeneği ile de AAA kaynağına tahsis edilmiş bütçelendirilmiş saat sayısını %25 arttırıyoruz.
KAYNAK TAHSİSİNİ DEĞİŞTİRMEK:
Bu örnekte AAA kişisinin sorumluluğu altındaki mühendis1'in tüm işlerini mühendis2'ye devrediyoruz.
Burada da mühendis1'e mühendis2'yi takviye kaynak olarak ekliyoruz.
YENİ BİTİŞ MALİYETİNİ TAHMİN ETMEK:
Bu başlık kaynakları da ilgilendirdiği için seçilmiş aktiviteye tahsis edilmiş olan her kaynak için bu değişikliği uygulayacaktır.
KAYNAK VE KOD BAŞLIKLARI KULLANMAK:
Bir aktivite kodunun, kaynağın ya da maliyet hesabının uzun açıklamalarını saklayabilir ve daha sonra raporlarda kısaltılmış kodları yerine uzun şekillerini kullanabilirsiniz.

ARADAN KARAKTER ÇIKARTMA:
Bu örnekte her aktivitenin erken bitiş tarihinden ay kısmını çıkarıp aktivite açıklamasının önüne ekleyeceğiz. Yani beton dökme aktivitesinin erken bitiş tarihi 20 Kasım 1999 olsun. bu işlemler bittikten sonra görüntü NOV: BETON DÖKME olacaktır.
BOŞ DEĞERLERİ BULMAK VE DEĞİŞTİRMEK:
Global change  sayesinde gerçek tarih değerleri gibi siz girmediğiniz müddetçe boş kalacak olan alanları bulmak çok kolay olacaktır. Aşağıdaki örnekte bir hedef erken başlama tarihi verilmemiş aktivitelere EVANS ismi altında yeni bir sorumlu grup yönlendirilecektir.
Bu örnekte de  eğer daha önceden BOYA kaynağına bir kategori yönlendirilmemişse malzeme maliyet kategorisi  (M) bu başlığa yönlendirilecektir.
BOŞ ALANLARI DÜZENLEMEK:
LTRIM ve RTRIM özellikleri boşlukların düzenlenmesinde kullanılan fonksiyonlardır. Bu örnekte her aktivitenin departman koduna (DEPT) iki nokta üst üste işareti ve boşluk eklenecektir. Diyelim ki aktivite ID TS655 ve departmanda İNŞ (inşaat)  olsun. Biz bu işlemi yaptıktan sonra yeni ID ; İNŞ: TS655 olacaktır.Bu örnekte de  aktivite başlığına ekleme yapmayı göreceğiz. Mesela  TS655 bir aktivitemiz olsun. Bu aktividen sorumlu kişi AAA ve işin bölümü İNŞ, aktivitemizin adı DUVAR ÖRME  olsun. Bu aktivite ID 'mize "REFER TO: " metnini eklemek istiyoruz. Ayrıca departman ve sorumlu kişinin adını da görmek istiyoruz.  Aşağıdaki önermeyi yazdıktan sonra aktivitemizin adı  şu şekilde görünecektir:REFER TO: AAA: İNŞ
AKTİVİTE VE DENGELEME TİPLERİNİ DEĞİŞTİRMEK:
Aşağıdaki örnekte mühendislik departmanında  erken bitiş günleri hedef programın 2 hafta gerisinde olan aktivitelerin sıkıştırılması gösterilmiştir.
NESNE BAĞLAMA VE YERLEŞTİRME (OLE) ÖZELLİĞİNİ KULLANARAK BİLGİ AKTARMA:
OLE ÖZELLİKLERİNDEN YARARLANMAK:
OLE uygulamaları sayesinde projenize resimler, grafikler ya da OLE ile yaratılmış diğer eklemeler yapabilirsiniz. Aşağıdaki listede anahtar OLE terimlerinin açıklamaları vardır.
TERİM                                AÇIKLAMA                                                                                  .
Hedef doküman                Nesnelerin bağlanıp yerleştirileceği dosya

Yerleştirme                       Plana mevcut bir şeklin kopyasını ya da yeni bir şekli ekleme

Bağlama                            Kaynak dosyada bulunan mevcut bir şekille bağlantı kurma

Nesne                                Hedef dokümana yerleştirilen ya da bağlanan dosya ,dosya kesiti

Misafir OLE                      Nesne bağlama ya da yerleştirmesini kabul eden uygulamalar

Ev sahibi OLE                   Nesneleri başka dosyalara bağlanan ya da yerleştirilen uygulamalar

Yapıştırma                        EDIT'teki PASTE özelliği ile boyutları ayarlanabilen, yer        
                                          değiştirilebilen ama üzerinde oynama yapılamayan
                                          nesneler yapıştırma

Kaynak uygulama             Nesne yaratmakta kullanılan uygulama

Kaynak dosya                    Nesne yaratmak ya da kaydetmekte kullanılan dosya

PLAN İÇİNE NESNE BAĞLAMAK:
Bağlama özelliği CLIPBOARD' UN standart kullanımına dayanır. Eğer clipboard'a bir bilgi kopyaladıysanız bunu direk planınıza yapıştırabilirsiniz. Eğer bir nesneyi bağladıysanız bilgiler kaynak dosyada saklanacak ve planınızda sadece nesnenin görsel sunumu yer alacaktır.  Kaynak dosyada yaptığınız her değişiklik de görsel nesneye hemen yansıyacaktır.
Bağlama özelliği bağlandığınız nesneyi birden fazla yerde kullandığınız zamanlarda faydalıdır. Böylece her değişikliği tek tek tüm dosyalarda düzeltmenize gerek kalmadan sadece kaynak dosyadan düzeltebilirsiniz. Bağlama işlemini yapmadan önce kaynak dosyayı mutlaka kaydetmeniz gerekir. Bunu yapmazsanız bağlama işlemi gerçekleşmez.
P3'TE BAĞLANTI YARATMAK:
Bağlamak istediğiniz nesneyi yaratmak istediğiniz bir uygulama açın. Nesneyi yaratıp bir dosyaya  kaydedin. Ya da mevcut bir dosyayı açın ve nesneyi seçip clipboard'a kopyalayın. P3'de bu nesneyi eklemek istediğiniz planı açın. EDIT, PASTE LINK seçeneklerini işaretleyin. Ama öncesinde şekli hangi aktivitenin yanına eklemek istiyorsanız bu aktiviteyi seçin. şimdi aşağıdaki şekli P3'te  PCH PURCHASING başlığının yanına ekleyelim ve bu işlemi yapmak için gerçekleştirmemiz gerek adımları tek tek görelim.
Önce bu şekli kaydetmeniz lazım çünkü LINK (bağlama ) özelliği kaydedilmemiş şekillerde kullanılamaz.Daha sonra P3'e giderek bağlamayı yapacağınız başlığı işaretleyin ve EDIT,PASTE LINKS seçeneğini işaretleyin.
Eğer kaydetmiş olduğunu pekçok şekilden birini seçmek istiyorsanız VIEW menüsünden ATTACHMENT TOOL seçeneğini seçip şu tabloya ulaşın.Bu tuşa basın ve aşağıdaki tabloda istediğiniz resmi çağırın.Böylece istediğini resmi ekleme şansınız olacaktır.
PLAN İÇİNE NESNE YERLEŞTİRMEK:
Yerleştirme de bağlama gibi CLIPBOARD' UN standart kullanımına dayanır. Eğer clipboard'a bir bilgi kopyaladıysanız bunu direk planınıza yapıştırabilirsiniz. Yerleştirmiş olduğunuz şekilde bir değişiklik yapmak için üzerindeyken çift tıklayın.  Planda yaptığınız değişiklikler kaynak dosyaya yansımayacaktır.
YERLEŞTİRİLMEK ÜZERE YENİ BİR NESNE YARATMAK:
Hangi aktiviteye ekleme yapmak istiyorsanız onu seçin ve INSERT OBJECT seçeneğini işaretleyin. istediğiniz şekli seçip INSERT tuşuna basın.
Şekliniz istediğiniz yere eklenecektir.
PLANA NESNE YAPIŞTIRMAK:
Clipboard'a kopyalanmış şekilleri farklı formatlarda yapıştırmak için  EDIT, PASTE SPECIAL seçeneğini kullanın. Kopyaladığınız kısmın özelliğine göre bir başlık seçip PASTE yapın.
Örnek olarak aşağıdaki metni kopyalayıp P3'e yapıştıralım.
 BU METIN P3'E YAPISTIRMAK ICIN HAZIRLANMISTIR
Yazı karakteri ve büyüklüğünü oynayabilirsiniz. Bunun için yazı üzerindeyken çift tıklayarak aşağıdaki ekranı açmalısınız.
DOKÜMANLARDAKİ BAĞLANTILARI GÜNCELLEŞTİRMEK:
Eğer bağlantı yaptığınız bir şeklin kaynak dosyasını başka yere taşırsanız ya da bu dosyanın ismini değiştirirseniz bağlantınız kaybolabilir. Böyle bir durumda LINKS diyalog kutusunu kullanarak bağlantınızı yinelemelisiniz. EDIT menüsünden LINKS başlığını seçin.
Burada görmekte olduğunuz başlıklardan yararlanarak bağlantıyı silebilir veya değiştirebilirsiniz.  Birden fazla bağlantı yapmak  için UPDATE NOW seçeneğini işaretleyip işlemi tekrarlayın.
PLANA NESNELER EKLEMEK İÇİN TOOLS  EKRANI:
VIEW menüsünden ATTACHMENT TOOLS seçeneğini seçin. bu tablonun kullanımı 130.sayfada anlatılmıştı. Burada sadece her tuşun fonksiyonu kısaca anlatılacaktır.
ok aracı sembol seçim aracı çizgi aracı   perde aracı  yazı aracı ataşman aracı (pushpin tool)
aktivite ID alanı
NESNELERİ GÜNCELLEŞTİRME:
Daha önce ekleme yaptığınız aktiviteyi seçerek yukarıda gördüğünüz pushpin tool tuşuna basın. Karşınıza aşağıdaki tablo gelecektir.
Eğer eklemenizi bir aktiviteye yapmışsanız ATTACH TO : bar seçeneği de geçerli olacaktır.
OK ARACINI KULLANMAK:
OK aracına basarak istediğiniz nesneyi seçin. daha sonra EDIT özeliğindeki tüm işlemleri ve ayrıca taşıma işlemini de istediğiniz nesneye uygulayabilirsiniz.
FORMATLI YAZILAR YARATMAK:
Yazı aracına tıkladığınız zaman karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.
İstediğiniz yazıyı  bu alana yazabilirsiniz. Daha sonra en soldaki tuşa basarak bu ekranı kapatabilirsiniz.
DOSYALARI BAĞLAMAK:
Bunun için sembol seçimi tuşuna basmanız gerekmektedir.
Daha sonra OK tuşuna basarak eklemenizi yapabilirsiniz.
TARİH ÇİZGİSİ OLUŞTURMAK:
ÇİZGİ aracını seçerek çizgiyi oluşturmak istediğiniz tarihi seçiniz.
Bu çizgi üzerinde mouse + şeklini alınca PUSHPIN aracını seçin ve tarihi istediğiniz araca ayarlayıp OK tuşuna basın.
PLANDA ÇERÇEVELER OLUŞTURMAK:
PERDE aracı sayesinde planınızın istediğiniz kısmında perdeler yaratabilirsiniz.
PRİMAVERA ÇİZİMİ:
TOOLS menüsünden DRAW seçeneğini seçerek çizim ekranını açabilirsiniz.
YARATTIĞINIZ ÇİZİMLERİ KAYDETMEK:
FILE menüsünden SAVE AS başlığını seçtikten sonra ekrana gelen ismi kabul edebilir ya da uzantıyı değiştirmemeye dikkat ederek başka bir isim verebilirsiniz.
Yukarıdaki tablodan  yazdığınız yazının özelliklerini değiştirebilirsiniz. Yazı yazmak için  tuşuna basmanız gerekir. Bunun için yazıyı seçtikten sonra mouse ile çift tıklamanız gerekmektedir. Ayrıca nesnelerin içini doldurabilir ya da tarayabilirsiniz. Bunun için  tuşuna basıp aşağıdaki tablolardan istediğinizi işaretleyin.
 
PRİMAVERA ÇİZİMİ İLE CLIPART GÖRÜNTÜLERİ OLUŞTUMAK:

C:/P3WIN/CLIPART  başlığında 100 tane clipart şekli vardır. Bunların uzantısı .pmt olduğu için kolaylıkla açabilirsiniz.
METADOSYA GÖRÜNTÜLERİNİ TRANSFER ETMEK:
İster mevcut bir çizim dosyasını açın, isterseniz yeni bir dosya yaratın. FILE menüsünden IMPORT METAFILE seçeneğini seçin.
OK tuşuna bastıktan sonra seçtiğiniz şekil dosyanızda açılacaktır.
NOT: Ekler kısmında P3'teki CLIPART resimlerini görebilirsiniz.
SUNU VE ANALİZ:
ÇUBUK DİYAGRAM GÖRÜNTÜSÜNÜ ÖZELLEŞTİRME:
KOLON EKLEME , SİLME ARAYA YERLEŞTİRME:
Çubuk diyagram görüntüsünde ekranın sol tarafında  bulunan  aktivite kolonları satır ve sütunlar yardımıyla aktiviteleri listelemektedir. Her  satır farklı bir aktiviteyi her kolon da farklı bir veri kısmını kapsar. Kolonları yeniden düzenlemek için FORMAT menüsünden COLUMNS seçeneğini seçin.
LİSTENİN SONUNA KOLON EKLEMEK:
COLUMNS tablosunu açtıktan sonra listenin sonuna giderek boş alanı tıklayın. Mouse'un sağ tuşuna tıklayarak istediğiniz başlığı listeye ekleyin. Çubuk diyagram ekranında kolonlar bu listedeki sıraya göre görünecektir.

KOLON SİLMEK YA DA ARAYA KOLON EKLEMEK:
Araya kolon eklemek için bu kolonu hangi iki kolonun arasına eklemek istiyorsanız bu iki kolondan altta olana tıklayın ve + tuşuna basın. Listeye  eklediğiniz kolon seçtiğiniz kolon başlığının üstünde yer alacaktır. Bir kolonu silmek için o başlığı işaretleyip - tuşuna basın.
HEDEF VERİLERİNİ SERGİLEMEK:
Eğer projenize bir hedef program yönlendirmişseniz aktivite kolonları arasında hedef veriyi de görebilmeniz mümkündür. Bunu yapmak için TOOLS menüsünden PROJECT UTILITIES  ve TARGET seçeneğini seçip proje ismini target1 veya target2 olarak girin.
KAYNAK VRİSİNİ SERGİLEMEK:
Aktiviteler üzerindeki  belirli kaynaklara odaklanmak istiyorsanız önce aktiviteleri kaynaklara göre düzenleyin. Bunu yapmak için FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçip RESOURCES'a göre planınızı düzenleyin.
KOLON BAŞLIKLARINI DEĞİŞTİRMEK:
FORMAT menüsünden COLUMNS seçeneğini seçerek kolonlar için her türlü görüntü ayarlamasını yapabilirsiniz.
KOLON BAŞLIĞINDA SATIR ARALIĞI BIRAKMAK:
Eğer yazdığınız başlığın görünüşte iki satır kaplamasını istiyorsanız TITLE kısmındayken satır değiştirilmesini istediğiniz kelimeden sonra " | "  işaretini koymalısınız.
TARİHLERİ DÜZENLEMEK:
P3 otomatik olarak tarihleri gün, ay, yıl formatında sergiler. (ör: 20 NOV 1999) Siz bu görünüşü yeniden düzenleyebilirsiniz. Bunun için FORMAT menüsünden DATES başlığını seçin.
P3 yeniden düzenlediğiniz formatı projenin tamamında print aldığınız RAPOR ve GRAFİKLER kısmı hariç (buralarda hep gün, ay, yıl formatını kullanır) kullanacaktır. RAKAMLARI YENİDEN DÜZENLEMEK:
VIEW menüsünden THOUSANDS SEPERATORS başlığını işaretlediğiniz zaman 999'un üzerindeki rakamlarda ayraç olarak virgül kullanacaktır. (1,000) Bu ayracı kaldırmak isterseniz yeniden aynı seçmeniz yeterli olacaktır.
Rapor ve grafiklerde neyi seçmiş olursanız olun bu ayraç kullanılmayacaktır. Sadece çubuk diyagram görüntüsünde ayraç kullanılacaktır.
KOLONLARI YENİDEN DÜZENLEMEK:
Bunu için ya değişiklik yapmak istediğiniz kolonda mouse'u çift tıklayın ya da sağ tuşuna basınç karşınıza gelen ekranda istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
Birden  fazla kolonu düzenlemek için FORMAT menüsünden COLUMNS başlığını seçerek işleminizi yapabilirsiniz.
SATIR VE SÜTUNLARIN EBATLARINI AYARLAMAK:
P3 satır ve sütunları sizin girdiğiniz veriler doğrultusunda otomatik olarak ayarlar ama siz kendinize göre özel ayarlamaları da yapabilirsiniz.
KOLONLARI MOUSE İLE AYARLAMAK:
Kolon başlığının yanındaki çizgiyi mouse ile tutun ve istediğiniz genişliği sağlayana kadar hareket ettirin. Ama genişliği fazla azaltırsanız kolonu görünmez hale getirebilirsiniz. Buna dikkat edin. Bu kolonu yeniden görünür yapmak için FORMAT menüsünden COLUMNS seçeneğini seçip kaybettiğiniz kolonun genişliğini yeniden belirtebilirsiniz.
SATIRLARI MOUSE İLE AYARLAMAK:
Ayarlamak istediğiniz satırın ilk kolonda bulunan sol köşesinden mouse ile tutarak istediğiniz kadar açın ya da daraltın. Diyalog kutusundan faydalanmak istiyorsanız FORMAT menüsünden ROW HEIGHT seçeneğini seçin.

Bu ayarlamayı yaptığınız zaman P3 çubuk diyagram alanında da aynı ayarlamayı  yapacağı için satır daraltmanız durumlarında çubuk görüntüsünün ya da yazıların istediğiniz gibi olup olmadığını kontrol edin.
ZAMAN ÇİZELGESİNİ AYARLAMA:
Zaman çizelgesi çubuk diyagramın üst kısmında yer almaktadır.  Bu çizelge üstünde çift tıklayarak ya da FORMAT menüsünden TIMESCALE seçeneğini seçerek istediğiniz ayarlamayı yapabilirsiniz.
Sıkıştırılmış zaman çizelgesi
Genişletilmiş zaman çizelgesi
Zaman çizelgesinde görmek istediğiniz aralığı ilk ve son tarihleri belirleyerek ayarlayabilirsiniz.Burada gördüğünüz start date , data date gibi özellikleri şu şekilde kullanabilirsiniz.
Mesela end date seçeneğinde FINISH DATE başlığını işaretlemiş olun. Burada gün için d, hafta için w, ay için m ve yıl için y harflerini kullanmanız gerekecektir. +5D yapmış olalım. Bu bize zaman çizelgesinin son sınırını oluşturacak olan tarihin proje bitiş tarihinden itibaren 5 gün sonraki gün olacağını gösterecektir.
SIRA GÖSTEREN TARİHLER:
Kesin tarihleri bilmediğiniz zaman ORDINAL DATES ile X aktivitesi şu gün başlayacaktır yerine X aktivitesi proje başladıktan 1 hafta sonra başlayacaktır diyebilirsiniz.
YENİ BİR AKTİVİTE ÇUBUĞU EKLEMEK:
FORMAT menüsünden BARS seçeneğini seçiniz ve diğer bütün eklemelerde izlediğiniz yolu izleyerek yeni aktivite çubuğunuzu ekleyiniz.
ÇUBUKLARI DÜZENLEME:
Aktivite çubuklarının özellikleri yeniden düzenleyebilirsiniz. Bunun için FORMAT menüsünden BARS seçeneğini seçebilirsiniz.
Bir aktivite için birden fazla bar (çubuk) tanımlamışsanız bu barların yerlerini de tanımlamak için POS (konum) seçeneğini kullanabilirsiniz.  Eğer barlarınızı aynı satırda görmek istiyorsanız onlara aynı POS numarasını verin. Eğer aralarında boşluk olmasını ama yine de birbirlerine yakın olmalarını istiyorsanız birbirini takip eden numaralar verin. VISIBLE seçeneğini işaretlerseniz barlarınız diyagramda görünecek, bu işareti kaldırırsanız gizlenecektir. Progress seçeneğini işaretlerseniz işin tamamlanan yüzdesi  başka bir renk olarak barlarınızda görünecektir. Critical seçeneğini işaretlerseniz kritik olarak aktiviteleriniz başka bir renk (ilk değer olarak bu renk kırmızıdır) olarak görünecektir. Çalışılmayan günlerin barlarınız üzerinde de belli olmasını istiyorsanız Neck seçeneğini işaretlemeniz lazım.
BARLARIN UÇ NOKTALARINI AYARLAMAK:
Yukarıdaki tablodayken MODİFY tuşuna basarak daha detaylı ayarlamalar yapabilirsiniz. Barın nasıl görünmesini istediğinizi rengini bu yeni tablodayken ayarlayabilirsiniz. ENDPOINTS tuşuna basarak barlarınızın uç noktalarının şekillerini renklerini belirleyebilirsiniz.
Barların üzerinde görünmesini istediğiniz yazıları da TEXT kısmında ayarlayabilirsiniz. Barın üstünde mi yanında mı olacağı gibi konumları da siz belirleyebilirsiniz. Eğer barların birden daha fazla yazı kısmı ile desteklenmesini istiyorsanız bir ayraç kullanmanız gerekir. Bu ayracın ne olacağını SEPERATOR kısmına tire , boşluk ya da slash koyarak belirtebilirsiniz.
BAR ÜZERİNDE AKTİVİTE İLERLEMESİNİ GÖSTERMEK:
P3 aktivitedeki ilerlemeyi barın o kısmını farklı bir renkte göstererek belirtir. FORMAT menüsünden BARS seçeneğini seçin. progress kutusunu işaretleyin. İlerlemenin tamamlanan yüzdeye göre mi yoksa kalan süreye göre mi olacağını belirleyip bir renk seçin. P3 bu rengi istediğiniz kısmın işaretlenmesinde kullanacaktır.

BAR ÜZERİNDE KRİTİK AKTİVİTELERİ GÖSTERMEK.
Yukarıda yaptığınız işlemleri bu sefer de critic kutusunu işaretleyerek yapın. Aktivitenin kritik olduğunun sadece bar üzerinde mi sadece uç noktalarda mı yoksa her ikisinde birden mi gösterilmesi gerektiğini belirtin. P3 otomatik olarak toplam bolluğu 0 olan aktiviteleri kritik kabul eder. Eğer bu özelliği değiştirmek isterseniz  TOOLS menüsünden OPTIONS, CRITICAL ACTIVITIES seçeneklerini seçin.
BARLARI KODLARINA GÖRE TARAMAK:
Eğer projenizdeki aktivitelere birer kod yönlendirmişseniz bunları renk ve görünüş olarak farklı formatlara sokarak birbirlerinden ayırabilirsiniz. Bunu yapmak için FORMAT menüsünden BARS, PATTERNS seçeneklerini seçmeniz lazım.
İstediğiniz şekli seçtikten sonra LEGEND tuşuna basıp ikinci şekilde görüldüğü gibi bir dosya yaratın. Sonra VIEW menüsünden ATTACHMENT TOOLS seçeneğini seçin. SYMBOL şekline tıklayın ve ekranın neresinde görüntü oluşmasını  istediğinize karar verip mouse'unuzu oraya sürükleyin. 3.şekilde gördüğünüz gibi bir yardımcı kart yaratmış olacaksınız. Mouse'unuzun yardımıyla şekli istediğiniz kadar büyültüp küçültebilirsiniz.
GÖRÜŞ ÇİZGİLERİNİ DÜZENLEMEK:
FORMAT menüsünden SIGHT LINES seçeneğini seçin. bu çizgilerin görünmez olmasını sağlamak için değerleri 0 yapabilirsiniz.
OPTIONS seçeneğine basarak çizgi şekillerini ayarlayabilirsiniz.
HARF BÜYÜKLÜKLERİNİ AYARLAMAK:
FORMAT menüsünden FONTS seçeneğini seçin.
Burada bulunan başlıklardan herhangi birinin üstüne tıkladığınız zaman aşağıdaki tablo açılacak ve siz istediğiniz değişikliği yapabileceksiniz.  Bu seçimleri yaparken seçtiğiniz tipin bilgisayarınızda bulunan bir tip olmasına dikkat edin.
EKRAN RENKLERİNİ DEĞİŞTİRMEK:
FORMAT menüsünden SCREEN COLORS seçeneğini seçin.
AKTİVİTELERİ GRUPLAMAK VE SIRALAMAK:
Bu bölümde aktiviteleri mantıklı gruplar içinde organize etmeyi göreceksiniz.
AKTİVİTELERİ SIRALAMAK:
Çubuk diyagram görünüşünde P3'ün aktiviteleri nasıl sıraya dizeceğini belirler. FORMAT  menüsünden ORGANIZE başlığını seçin. tablonun ikinci kısmında SORT BY başlığını göreceksiniz. Burada aktivitelerin neye göre ve artan sıraya mı yoksa azalan sıraya göre mi dizilmesini istediğinizi belirtin.
AKTİVİTELERİ GRUPLANDIRMAK:
FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçin. aktiviteleri ya iş dökümü yapısına göre ya da aktivite veri kısmına göre gruplandırabilirsiniz.
Artalan renkleriyle , yazı büyüklükleri ile oynamanız mümkündür.
Aktivite kolonunda kaynak ve maliyet verisi  işlemleri yapabilmek için aktiviteleri kaynak,  maliyet hesabı, maliyet kategorisi gibi başlıklara göre gruplamanız gerekir. Bunu yapmadığınız takdirde P3 bir aktiviteye yönlendirilmiş olan bütün kaynak veya maliyeti özetler.
GRUP BAŞLIĞI SEÇENEKLERİ:
Yukarıdaki tablodayken OPTIONS seçeneğini seçerseniz diyagram ve kolonlar alanında nasıl bir görüntü istediğinizi belirleyebilirsiniz.
GRUPLAR ARASINDA SATIR ATLAMAK:
FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçtikten ve başlıkları sıraladıktan sonra hangi gruplardan sonra satır aralığı istiyorsanız o satırdaki NEW PAGE seçeneğine YES yazın.Planda bu satır aralıkları kalın, yatay çizgiler olarak görünürler.
VIEW menüsünden PAGE BREAKS seçeneğini seçin ve bu çizgileri belirginleştirin.
AKTİVİTELERİ WBS SEVİYELERİNE GÖRE AYARLAMAK:
Eğer projenizdeki aktiviteler WBS 'ye yönlendirilmişse onları hiyerarşik olarak da izleyebilirsiniz.
AKTİVİTELERİ YENİDEN ORGANİZE ETMEK:
FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçip REORGANIZE AUTOMATICALLY kutusunu işaretlerseniz P3 kendiliğinden yani aktiviteleri ait oldukları gruplara gönderecektir. Eğer her seferinde değil de siz istedikçe bu olayın gerçekleşmesini istiyorsanız  bu kutuyu işaretlemeyin ve FORMAT menüsünden REORGANIZE NOW seçeneğini seçin.
PERT EKRANINDAYKEN AKTİVİTELERİ GRUPLAMAK:
Yine çubuk diyagramdayken yaptığınız gibi FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçin ve istediğiniz başlıkları işaretleyin.
Ekranınızı bu gruplamadan kurtarmak için FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçin ve <NONE> başlığını işaretleyin.
FİLTRE İLE AKTİVİTE SEÇMEK:
Filtre proje pencerenizde sergilenecek olan aktiviteleri kontrol etmenize yardım eder.  FORMAT menüsünden FILTER seçeneğini seçin.
OK tuşuna bastığınız zaman ekrana şöyle bir mesaj gelecektir:
YES tuşuna basarak filtreyi işleme koyabilirsiniz.
BİR PROJE AÇARKEN FİLTREYİ ÇALIŞTIRMAK:
Bir proje açtıktan sonra OPTIONS seçeneğini seçin.
Ya da projeyi açtıktan sonra filtreyi isteğinize göre çalıştırabilirsiniz. Bunun için VIEW menüsünden LAYOUT, OPTIONS seçeneklerini seçmeniz gerekmektedir.
Proje sahibi projeye girebilen diğer insanların bazı verileri görmelerini engellemek için filtre özelliğinden yararlanabilir. Projeyi açtığınız zaman ACCESS seçeneğinde bulunan RESTRICTIONS başlığını seçin. burada yasaklı olan kişinin ulaşmasını istemediğiniz aktiviteleri filtre yardımıyla seçin.
FİLTRE EKLEMEK YA DA MEVCUT FİLTREYİ DEĞİŞTİRMEK:
FİLTRE tablosunda ADD ya da MODIFY tuşlarını kullanarak istediğiniz kadar filtre yaratabilirsiniz. Mesela sorumluluğu "NOLAN'"da olan ve toplam bolluk miktarı 5'ten az olan aktiviteleri seçelim.
FİLTRE TRANSFER ETMEK:
FORMAT menüsünden FILTRE seçeneğini seçip ADD tuşuna bastıktan sonra  TRANSFER tuşuna basın.


FİLTRE İLE AKTİVİTELERİ TARAMAK:
FİLTRE ekranının en altındaki SELECT seçeneğini seçtiğiniz zaman aktivite listenizde yaptığınız filtreye uyan aktiviteler taranacaktır. Bu taramayı kaldırmak için EDIT menüsünden UNSELECT seçeneğini seçin.
TARİH SIRALAMASINA GÖRE AKTİVİTE SEÇMEK:

Filtrede herhangi bir seçeneği seçip MODIFY tuşuna basın ve FILTER SPECIFICATION seçeneği açılsın. Bu örnekte EYLÜL ayında gerçekleşen aktivitelerin nasıl seçileceğini göreceksiniz.Bu örnekte de erken başlama tarihi mevcut tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleşen aktiviteler seçilecektir.
WILDCARDS  YARDIMIYLA AKTİVİTELERİ SEÇMEK:
Wildcardlar soru işaretleri ile (?) temsil edilirler. Örnek olarak aktivite ID'si AS1 öneki ile başlayan bütün aktiviteleri seçelim.
Bu örnekte de AM.01. WBS koluna dahil olan aktiviteleri seçelim:
   * işareti de ?' gibi bir wildcard gösterim şeklidir. Diyelim  ki:
ENGRC101: 1.seviyedeki 1 numaralı mühendis
ENGRC102: 1.seviyedeki 2 numaralı mühendis
ENGRC201: 2.seviyedeki 1 numaralı mühendis
ENGRC202: 2.seviyedeki 2 numaralı mühendis
ENGRC301: 3.seviyedeki 1 numaralı mühendis
ENGRC302: 3.seviyedeki 2 numaralı mühendis
ENGRC303: 3.seviyedeki 3 numaralı mühendis
demek olsun.
Her seviyedeki 1 numaralı mühendisi seçmek için:

Bu mühendislerden herhangi birini kullanan aktiviteleri seçmek içinse :

şeklinde bir filtre kullanabilirsiniz.
WBS İLE FİLTRE VE ORGANİZASYON:
WBS ile organizasyon  ya da filtreleme yaparken boş WBS seviyelerini gizleyebilirsiniz.
ORTAK YAZILI METNİ OLAN AKTİVİTELERİ SEÇMEK:
Diyelim ki içinde "MONTAJ" kelimesi geçen tüm aktiviteleri seçmek istiyoruz.  Bunun için aşağıdaki gibi bir filtreleme yapabilirsiniz:
Bunun tam tersi bir işlem için yani içinde montaj kelimesi geçmeyen aktiviteleri seçmek için:
KRİTİK AKTİVİTELERİ SEÇMEK:
TOPLAM BOLLUK MİKTARINA GÖRE:
Kritik aktiviteye yakın olan aktiviteleri seçmek için aşağıdaki örnekte bulunan LOW VALUE değerini arttırmanız gerekmektedir.
EN UZUN HAT  KRİTERİNE GÖRE:
Bazı aktivitelerin toplam bollukları sıfır olmasa bile (ki bu durum birden fazla takvimin kullandığı projelerde ortaya çıkabilir) bu aktivite yine de tamamlanması açısından kritik olabilir.
EKSİ UYUŞMAZLIK DEĞERİNE GÖRE:
Bir projeyi idare etmek onu hedef programla kıyaslamayı da gerektir. Variance dediğimiz kavram geçerli proje ile hedef proje arasındaki farklılıklardır.
TİPE GÖRE AKTİVİTELERİ SEÇMEK:
Kilometre taşı olan aktiviteler:
Flag aktiviteler:
Hammock veya WBS aktiviteler:
Task, independent, meeting aktiviteler:
VERİ ÖZETLEMEK:
WBS KODLARINA YA DA AKTİVİTELERE GÖRE GRUPLANMIŞ VERİLERİ ÖZETLEMEK:
Her aktivitenin detayına girmeden, proje hakkında genel bir fikir sahibi olmak için özetleme özelliğinden faydalanabilirsiniz.
Bir aktivite grubunu özetlemek için o grubun grup başlığına çift tıklayın. Grup başlığının yanındaki + işareti o grubun özet halinde bulunduğunu gösterir.
Tüm grupları aynı anda özetlemek için FORMAT menüsünden SUMMARIZE ALL seçeneğini seçmeniz gerekir.
Özet haline getirdiğiniz grupları eski hallerine getirmek için ya tek tek hepsinin üstünde çift tıklayın ya da FORMAT menüsünden EXPAND seçeneğini seçin. tek hamlede hepsini eski haline getirmek için SUMMARY LEVEL tablosunda NONE seçeneğini seçin.
ÖZET BARLARINI VE BANTLARINI ÖZELLEŞTİRMEK:
Özet bantlarının görünüşlerini değiştirmek için FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçip istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Kilometre taşlarını gizlemek için FORMAT menüsünden BARS, MODIFY seçeneğini seçin ve MILESTONE değeri olarak 0 girin.
PARÇALI ÇUBUKLAR:
P3 özetlenen her grubu sürekli bir bar şeklinde gösterir. Ancak özetlenen aktiviteler çalışılmayan günleri de içeriyor olabilir. Barlarda böyle bir değişikliği yapmak için FORMAT menüsünden SUMMARY BARS seçeneğini seçip CHOOSE ONE SUMMARIZED BAR'ı tıklayın.
ÖZET GRUBU İÇİNDE PARÇA ÇUBUKLARI GÖSTERMEK:
Grup özeti içindeki aktiviteleri parça çubuklar olarak gösterebilirsiniz.
GRUPLARA GÖRE ALT TOPLAM GÖSTERMEK:
FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçin. TOTAL kolonunda mouse'un sağ tuşuna tıklayarak alt toplamın grubun üstünde mi altında mı görünmesini istediğinizi belirtin.
Genel toplamı göstermek için ORGANIZE 'de PROJECT seçeneğini seçin ve TOTAL kısmına toplamı nerede görmek istediğinizi yazın.
P3 VERİLERİ NASIL ÖZETLER?
P3 farklı verileri farklı şekillerde özetler:
TAKVİM ID'si:
Eğer projedeki bütün aktiviteler aynı takvime yönlendirilmemişse P3 özet hesapları diyalog kutusunda belirtilmiş olan (TOOLS, OPTIONS, SUMMARIZATION) özet takvime göre özetleme işlemini gerçekleştirir. Eğer aktiviteler tek bir takvime yönlendirilmişse P3 zaten bu takvimi kullanır.
MALİYET VE MİKTARLAR:
P3 özette her aktivite için belirtilmiş olan bütçelendirilmiş maliyet ve miktar, programlanan bütçe, bitiş maliyeti gibi değerleri toplar.
ÖZEL VERİ KISIMLARI:
P3 özel veri kısımlarını tipe göre özetler. Eğer veri nümerikse P3 toplama yaparak, karakter bazlı bir veriyse boşluk göstererek özetleme yapar.
TARİHLER:
Eğer erken tarihlerle uğraşıyorsanız P3 en erken erken başlama ve en geç erken bitiş tarihlerini gösterir. Eğer gerçek değerlerle uğraşıyorsanız başlangıçlar için eğer aktivite başlamamışsa boşluk, başlamışsa erken başlama, bitişler için eğer aktivite bitmemişse boşluk bitmişse geç bitiş tarihini göreceksiniz.
SÜRELER:
Eğer aktivitenin %100'ü tamamlanmışsa P3 süreyi gerçek bitiş tarihinden gerçek başlama tarihini çıkartarak hesaplar. Gerçek sürelerle meşgulseniz P3 aşağıdaki gibi bir metotla hesaplamalarını yapar.
Gerçek bitiş tarihi bilinmeyen aktiviteler için:
En erken gerçek başlama - veri günü
En erken gerçek başlama - en geç gerçek bitiş )projedeki tüm aktivitelerin gerçek bir bitiş tarihi olmalıdır.)
BOLLUK:
Özetlenen verilerin toplum bolluklarını başlangıç tarihlerine, bitiş tarihlerine veya en kritik olan tarihe dayandırabilirsiniz. SCHEDULE ya da RESOURCE LEVELING diyalog kutusunda  OPTIONS seçeneğini işaretleyerek bu ayarlamayı yapabilirsiniz.
İLERLEME:
İlerlemeyi aktivite süresine, kaynak kullanımına ya da o güne kadar olan maliyete dayandırabilirsiniz. Özetlenen her grup için aşağıdaki oran kullanılır:

[(orijinal sürelerin toplamı - geriye kalan sürelerin toplamı) / orijinal sürelerin toplamı]X100

Özetlenen her grup için tamamlanan yüzde kaynak ve maliyet hesapları ise:

(kazanılan değerler toplamım / bütçe toplamı) X 100

Formülü ile hesaplanır. P3 kazanılan değerleri tamamlanan kaynak yüzdesi ile bütçeyi çarparak bulur.  Tamamlanan kaynak yüzdesi aşağıdaki formüllerle hesaplanır:

Eğer bütçelendirilmiş maliyet = 0,
Tamamlanan kaynak yüzdesi =kazanılan değerler miktarının toplamı (EVQ)/bütçe miktarının toplamı

Eğer bütçelendirilmiş maliyet 0 değilse,
Tamamlanan kaynak yüzdesi = kazanılan değerler maliyeti (EVC) / bütçe miktarının toplamı

EVQ= bütçelendirilmiş miktar X tamamlanan yüzde
EVC= bütçelendirilmiş maliyet X tamamlanan yüzde

Bazı veri kısımları özetlenemez. Bunları özetlemeye çalıştığınız takdirde boş kolonlar göreceksiniz:

Aktivite ID Aktivite açıklaması Aktivite tipi Aktivite kodu  Aktivite ID kodu Serbest bolluk
WBS değerleri Yazısız kolonlar Karakter-bazlı özel veri kısımları
KAYNAK/MALİYET VERİLERİ İÇİN ÖZEL DURUMLAR:
Aşağıdaki kısımları özetlemeye çalışırsanız yazısız alanlar oluşacaktır:
Kaynak eğrileri
Maliyet hesap kategorileri
Kaynak süresi
Kaynak gecikmesi
HEDEF VERİ, KARŞILAŞTIRMA VERİSİ, FARKLILIKLAR.
Her hedef, karşılaştırma ya da farklılık verisi tarih veya süre veri bilgisi olarak sınıflandırılabilir.
PERT GÖRÜNÜŞÜNÜ ÖZELLEŞTİRME:

PERT  görüntüsünü açmak için VIEW menüsünden PERT seçeneğini seçin. bu ekranı açtığınız zaman ilk aktivite olarak hiçbir öncül aktivitesi olmayan aktivite ilk sırada, hiçbir ikincil aktivitesi olmayan aktivite de son aktivite olarak ekrana gelecektir. Kutular aktiviteleri , kutular arasındaki çizgiler de ilişkileri belirtmektedir.PERT ekranındayken menü komutlarına daha kolay ulaşmak için ekranın boş bir yerinde mouse'unuzun sağ tuşuna tıklayın.
PERT GÖRÜNÜŞÜNDE YERİNİZİ BELİRLEMEK:
Kozmik ekran diye adlandırdığımız ekran PERT ekranı küçük bir ölçekte tutarak proje genelinde nerede bulunduğunuzu daha iyi görmenizi sağlar.
KOZMİK EKRANI HAREKET ETTİRMEK:
Kozmik ekranında herhangi bir yerde sağ tuşa tıklayıp UNDOCK COSMIC VIEW seçeneğini tıklayın. Şimdi kozmik ekranı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
GÖRÜNTÜYÜ BÜYÜLTÜP KÜÇÜLTMEK:
Aktivite kutularını küçültmek ve daha çok aktiviteyi ekrana sığdırmak için ZOOM OUT ikonana basın. () Aktivite kutularını büyütmek içinse ZOOM IN ikonana basmanız gerekmektedir(). Bu işlemleri yapmak için VIEW menüsünden az önce adı geçen başlıkları seçmeniz de mümkün olacaktır. İstediğiniz oranlarda zoom yapabilmeniz için ZOOM ikonana basın ().
Aktivite kutularının ebatlarını değiştirmek için FORMAT menüsünden  ACTIVITY BOXES seçeneğini seçebilirsiniz.
AKTİVİTE UÇLARI VE RENKLERİNİ AYARLAMAK:
Bazı aktiviteleri diğerlerinden ayırabilmek için görünüşlerini değiştirebilirsiniz. Mesela tüm mühendislik aktiviteleri diğerlerine göre farklı bir formatta gösterelim. Bunun için PERT ekranında sağ tuşa tıklayıp ACTIVITY BOX ENDS AND COLORS seçeneğini seçin.
YENİ AKTİVİTELERİN GÖRÜNÜŞÜNÜ AYARLAMAK:
Yukarıdaki tabloda NEW ACTIVITIES seçeneğini seçerek bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
KRİTİK AKTİVİTELERİ ÖZELLEŞTİRMEK:
Bu aktivitenin rengi ilk değer olarak kırmızıdır. Bunu değiştirmek için yukarıdaki tabloda CRITICAL TEXT AND BORDER COLOR seçeneğini seçin. İstediğiniz rengi seçerken bu rengin geçerli olan kutu içi dolgu renginden görülebilen bir renk olmasına dikkat edin.
AKTİVİTE KUTUSU UÇLARININ GENİŞLİĞİNİ AYARLAMAK:
Yine yukarıdaki tabloda END WIDTH kutusuna istediğiniz genişlik %sini yazın.

BAĞLANTILARI GÖSTEREN ÇİZGİLERİ AYARLAMAK:
Bu ayarlamaları yapmak için FORMAT menüsünden RELATIONSHIPS başlığını seçin.
Ayrıca gecikmeleri ilişki tiplerini ya da yazı büyüklüklerini de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.Yukarıdaki ilk tabloda 3 seçenekten her biri ayrı ayrı seçildiği zaman görünüşün nasıl değişeceğine bakalım.
AKTİVİTELERİN İÇERİĞİNİ VE GÖRÜNÜŞLERİNİ DEĞİŞTİRMEK:
FORMAT menüsünden ACTIVITY BOX CONFIGURATION seçeneğini seçerek kutu görünüşlerini ve bu kutuların hangi bilgileri içereceğini ayarlayabilirsiniz.
Eğer bir aktivite tamamlanmışsa kutu da bir X işareti eğer aktivite başlamışsa kutuda / işareti göreceksiniz. Bunların görünmesini istemiyorsanız SHOW PROGRESS kutusundaki işareti kaldırmanız gerekir.      
KİLOMETRE TAŞLARINI VE FLAGLARI GÖSTERMEK:
Bunlar süresi olmayan sadece önemli bir aktivitenin ya da grubun başlangıcını veya bitişini gösteren aktivitelerdir.Bu kilometre taşı aktivitenin sadece sol ucu var çünkü bu aktivitenin bitiş günü yok.Tabloda SHOW MILESTONE başlığını kaldırırsanız kutularda iki ucu da görürsünüz. Ya da bu aktiviteleri seçtikten sonra FORMAT, ACTIVITY BOX ENDS, COLORS başlığında kutuları yeniden düzenleyebilirsiniz.
KENDİ AKTİVİTE KALIPLARINIZI YARATMAK:
FORMAT menüsünden ACTIVITY BOX CONFIGURATION , MODIFY TEMPLATE seçeneğini seçin.
Mevcut bir kalıba başka isim vererek ve istediğiniz düzenlemeleri yaparak (ADD TEMPLATE tuşuna basın) yeni bir kalıp yaratabilirsiniz.  Ya da mevcut kalıbı seçip yeni bir isim vermeden istediğiniz değişiklikleri yaparak CHANGE TEMPLATE seçeneğini seçebilirsiniz.
SATIR EKLEMEK:
Bir satırın yanındayken mouse'un sol tuşuna tıklayın ve INSERT ROW seçeneğini seçin. işaretlediğiniz satırın üzerine bir satır daha eklenecektir. Kutunun en altına bir satır daha eklemek isterseniz APPEND ROW seçeneğini seçin. silmek istediğiniz satırı işaretledikten sonra da DELETE ROW seçeneğini tıklayın.
HÜCRE SİLMEK ve EKLEMEK:
Hücreyi işaretledikten sonra DELETE CELL tuşuna basın. Hangi hücrenin yanına hücre eklemek istiyorsanız o hücreyi işaretleyip SPLIT CELL tuşunu tıklayın. Hücre ebatlarını ayarlamak için mouse'u istediğiniz ebatlara ulaşana kadar hareket ettirin.
KALIP TRANSFER ETMEK:
1)MODIFY TEMPLATE diyalog kutusundan kopyalamak istediğiniz kalıbı seçin ve CTRL+C 'ye basın.
2)Bu ekranı kapatıp kalıbı kopyalamak istediğiniz ekranı açın.
3)MODIFY TEMPLATE diyalog kutusunu açın ve CTRL+V' ye basın.
4)Bir isim verip ADD tuşuna basın.

BAĞLAYICI BLOKLARI SERGİLEMEK:
Bazen ekranınızda bir aktivitenin öncül veya ikincil aktivitelerini görmeyebilirsiniz çünkü yaptığınız filtre bu aktiviteleri kapsamıyor olabilir. Böyle durumlarda bağlayıcı blokları kullanabilirsiniz. Bunun için FORMAT, ACTIVITY BOX CONFIGURATION seçeneğini seçip SHOW CONNECTORS kutusunu işaretleyin.
AKTİVİTELER ARASINDAKİ MESAFEYİ KONTROL ETMEK:
FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçin. ve istediğiniz ayarlamaları yapın. Bu ayarlamaları VERTICAL SPACING kutusundan ayarlayabilirsiniz.
KAYNAK / MALİYET PROFİLLERİ VE TABLOLARINI ÖZELLEŞTİRMEK:
PROFİLLERİNDEN YARARLANARAK KAYNAKLARI GÖZDEN GEÇİRMEK:
Profiller grafiksel olarak zaman aralığındaki kaynak ve maliyet harcamalarını temsil ederler. Bütün ya da birkaç aktivite için kaynak mevcudiyetini incelemek için bar diyagramında profilleri gözlemleyebilirsiniz. Bunun için VIEW menüsünde RESOURCE PROFILE seçeneğini işaretlemeniz gerekir.RESORCE PROFİLE / TABLE diyalog kutusunu açtıktan sonra ( tuşuna basarak istediğiniz kaynağı seçebilirsiniz. Projedeki bütün kaynakları görmek için TOTAL seçeneğini seçin.Zaman aralığını  düzenlemek için daha önce anlatıldığı şekilde aralığı genişletebilir ya da daraltabilirsiniz.Grafiksel yerine tablosal bir bilgi ekranı görmeniz de mümkündür. Bunun için VIEW menüsünden RESOURCE TABLE seçeneğini seçin.
PROFİLLER VE TABLOLAR İÇİN GÖSTERİM SEÇENEKLERİNİ AYARLAMAK:
Bunun için RESOURCE PROFILE/TABLE tablosunda DISPLAY seçeneğini işaretleyin.

SEÇİLEN AKTİVİTELER İÇİN KULLANIM /MALİYET EKRANININ GÖSTERİMİ:
İstediğiniz aktiviteleri seçtikten sonra RESOURCE PROFILE/TABLE ekranında SELECTED seçeneğini işaretleyin.
KAYNAK MALİYET HESAPLAMALARINI BELİRLEMEK:
Eğer seçtiğiniz zaman aralığı proje planlama birimi ile birbirini tutmuyorsa hesaplamalarınızı yapmak için bir metot seçmelisiniz.

TOTAL                          Her aralık için kullanım/maliyet toplamı
PEAK    Eğer planlama birimi gün ise ve profilde kullanılan zaman aralığı                
                                        hafta ise P3 her hafta için en yüksek gün değerini sergileyecektir.
AVERAGE    Toplam kullanım zaman aralığındaki zaman birimi sayısı
           bölünecektir.
GEÇERLİ TAHMİN, KAZANILAN DEĞER VE BÜTÇELENDİRİLMİŞ PROGRAMIN GÖSTERİMİ:
Eğer EARNED VALUE seçeneğini işaretlerseniz  hedef ya da geçerli bütçeye dayanan ve o güne kadarki maliyetleri görürsünüz. SCHEDULED BUDGET seçeneğini seçerseniz  hedef tarihlerine yayılmış bütçe değerlerini görürsünüz.
GERÇEK VERİLERİ DIŞARDA BIRAKMAK:
Eğer isterseniz sadece bitiş tahminlerini görebilirsiniz. Bunun için RESOURCE PROFILE DISPLAY OPTIONS diyalog kutusunda EXCLUDE ACTUAL TO DATE FROM CURRENT ESTIMATE kutusunu işaretlemeniz gerekir.

PROFİLLER İÇİN FORMAT BELİRLEMEK:
DISPLAY seçeneklerinden AREA ya da BAR seçeneğini işaretleyin.
FAZLA YÜKLENMİŞ KAYNAKLARI İZLEMEK:
DISPLAY diyalog kutusunda aşağıda gösterilen kutuları işaretlerseniz normal ve maksimum kaynak değerlerini ve bunları aşan kaynakları kolayca izleyebilirsiniz.
    NORMAL DEĞERLER MAKSİMUM DEĞERLER
PROFİL ÜZERİNDE KÜMÜLATİF EĞRİLERİ GÖSTERMEK:
DISPLAY diyalog kutusunda CURVES seçeneğini işaretlerseniz hem barları hem de toplam eğrilerini aynı ekranda görebilirsiniz.
Eğri üzerindeyken mouse'unuzun sağ tuşuna tıklarsanız eğriyle ilgili bilgileri tablosal olarak görebilirsiniz.
Yukarıdaki tabloda gördüğünüz 3 ayrı bilgi :

CURRENT ESTIMATE P3 bu değeri tahmini tamamlanış ile o günkü        
      gerçek değeri toplayarak hesaplar.

EARNED VALUE P3 bu değeri tamamlanmış kaynak yüzdesini geçerli ya
      da hedef projedeki bütçe ile çarparak hesaplar.

SCHEDULED BUDGET P3 bu değeri hedef projedeki erken başlama ve o günkü
değer arasında tamamlanmış olan yüzdeyle hedef ya da    geçerli projedeki bütçeyi çarparak hesaplar.

KAYNAK / MALİYET HESAPLARINI SEÇMEK:
Tek profil üzerinde birden fazla kaynak ve maliyet hesabını birleştirebilirsiniz.
RESOURCE PROFILE SELECETION diyalog kutusunda ( tuşuna basınız. Kriter kolonunda bir kriter kodu seçiniz. LOW VALUE kısmında bir kaynak seçin. HIGH VALUE kısmını sadece WR kriter kodunu seçtiğiniz zaman kullanınız. Bir profil üzerinde birden fazla kaynak ya da maliyeti birleştirecek olursanız hepsinin grup numaralarının 1 olmasına dikkat edin. Hiyerarşik düzende bir seçim yaptığınız zaman sadece EQ veya NE kriter kodlarını kulanın.
TABLO İÇİN BİRDEN ÇOK KAYNAK SEÇMEK:
Birleştirmek istediğiniz kriterlere aynı grup numarasını verin.
BİR PROFİLE BİRDEN ÇOK KAYNAK BARI KÜMELEMEK:
Her kümeyi ayrı ayrı gösterebilmek için farklı grup numaraları seçin
Profilde herhangi bir noktaya tıkladığınız zaman (sol tuşla) o anki değerleri görebilirsiniz.
ÇIKTI PLANLARI:
Program çıktılarınızın pek çok özelliği kullandığınız printer ya da plotter'ınızın özelliklerine bağlıdır. Burada genel anlamda printout alırken kullanacağınız özelliklerden bahsedeceğiz.
Bunun için FILE menüsünden PRINT SETUP seçeneğini seçin.

               Geçerli olan printerdan başka bir printerı seçmek için kullanın.    Siyah-beyaz printerdan renkli çıktı almak için kullanın.

         
YAZDIRMA İŞLEMİNDEN ÖNCE ÖNİZLEME:
Çıktı almadan önce planlarınızın tam olarak sayfada nasıl görüneceğine bakabilirsiniz (GRAYSCALE OUTPUT ) kutusunu işaretlemediğiniz takdirde önizlemede de sayfa renklerini görürsünüz. . Bunun için FILE , PRINT PREVIEW seçeneklerini işaretleyin.
ÇIKTIYI DOSYALARA KAYDETMEK:
P3 çıktıları printer'ınızın grafik dilini kullanarak kaydedecektir.  Eğer bir dosyaya kaydetmek isterseniz 8 karaktere kadar ismi ve 3 karakter uzantısı olan bir isim vermeniz gerekecektir.
PLANLARINIZI META-DOSYA OLARAK KAYDETMEK:
Planınızın bir görüntüsünü WINDOWS META-DOSYA olarak kaydedebilirsiniz. Bunları daha sonra spreadsheet, database ya da word işlemci dokümanları gibi diğer WINDOWS uygulamalarına yapıştırabilirsiniz. FILE menüsünden PREVIEW PICTURE  seçeneğini seçin.
ÇUBUK DİYAGRAM GÖRÜNTÜSÜ İÇİN SAYFA DÜZENİ:
P3 her plan için hazırladığınız sayfa düzenini kaydeder. PAGE SET UP  diyalog kutusu hangi veri bilgilerini almak istediğiniz ve sayfa formatının nasıl olması gerektiğini ayarlayabileceğiniz 2 ana kısımdan oluşur. TITLE tuşuna basarak da kullanacağınız logo ve sayfa başlığını ayarlayabilirsiniz.
SADECE GÖRÜNEN KOLONLARI GÖSTERMEK:
Eğer SHOW VISIBLE COLUMNS ONLY kutusunu işaretlemezseniz çıktınızda tanımlanmış olan bütün kolonları görebilirsiniz.
ZAMAN ARALIĞI CETVELİNİN YERLEŞTİRİLMESİ:
P3 zaman aralığını çubuk diyagramını ya da kaynak maliyet verilerini print out alacağınız zaman basar.
MAKSİMUM YATAY SAYFA SAYISI:
Burada bir sayı belirttiğiniz takdirde P3 zaman aralığını sıkıştırarak planınızı daraltır.
KENARLIKLAR VE KENARLIK BİRİMLERİ:
Eğer birbirini takip eden sayfalar arasında boşluk olmasını istemiyorsanız kenarlık değerini 0 yapın (yazıcıdan ya da plotterdan çıkan kağıtlar bir parça halindeyse bunu yapmak isteyebilirsiniz).

ZAMAN ARALIĞI VE BAŞLIKLARIN HER SAYFADA GÖRÜNMESİ:
Eğer her sayfayı ayrı ayrı print out alacaksanız bu kutuyu işaretlemeyin ve zaman cetveli ile aktivite kolon başlıkları her sayfada çıksın. Eğer büyük bir kağıda birden çok sayfa yazdıracaksınız bu kutuyu işaretleyin ve zaman cetveli ilk satırda çıksın.
utu işaretli iken görünüş kutu işaretsiz iken görünüş
SAYFA ARALIKLARINDA GRUP BAŞLIĞINI TEKRARLAMAK:
Eğer sayfa grup aktiviteleri tamamlanmadan bölünürse ve bu kutuyu işaretlerseniz grup başlığı takip eden sayfada da çıkacaktır.
İÇ SAYFA ÇİZGİLERİNİ SAKLAMAK:
Eğer sayfaları tek tek yazdıracaksanız iç çizgilerin görünmesinde bir sakınca yoktur ama büyük bir kağıda tek parça bastıracaksanız iç çizgileri gizlemenizde fayda vardır.
 görünen iç çizgiler                                       gizli iç çizgiler
KAYNAK MALİYET PROFİLLERİ MAKSİMUM YÜKSEKLİĞİ:
Bu profilleri son sayfanızın sonunda göreceksiniz. Eğer son sayfanızda birkaç aktivite yer alıyorsa sayfa düzenini sağlamak açısından profillerin yüksekliği ile oynayarak daha güzel bir görüntü sağlayabilirsiniz. Ancak önce RESOURCE COST DISPLAY kutusunu işaretlemeniz ve sonra gerekli yüksekliği ayarlamanız gerekir.
SEMBOL SEÇİMİ:
PAGE TITLES diyalog kutusunda LOGO seçeneğini işaretleyerek (daha önce anlatılmıştı) uzantısı BMP, WMF, CDR veya PMT olan dosyaları başlığınıza ekleyebilirsiniz. PRIMAVERA DRAW 'da istediğiniz şekli yaratmanız mümkündür.
LOGONUN GÖSTERİMİ:
DISPLAY LOGO kutusunu işaretlediğiniz zaman logonuz başlık ismiyle beraber print out alacağınız sayfada görünecektir.
SAYFA BAŞLIKLARININ FORMATI:
3 satıra kadar uzunlukta olabilen yazınızı yazıp harf büyüklüklerini seçin ve logoyu dahil edip etmeyeceğinize, başlığın hangi sayfalarda görünmesini istediğinize karar verin.OK tuşuna bastıktan sonra print out alacağınız sayfadaki görünüm aşağıdaki gibi olacaktır.


SUPPRESS DÜZELTME KUTUSU:
Bu kutudaki işareti kaldırarak aldığınız print outlarda elle düzeltme yapabileceğiniz alan kazanırsınız. Bu kutuyu işaretlerseniz böyle bir alana izin verilmeyeceği için logo için daha geniş bir alanınız olacaktır.
DÜZELTME KUTUSUNU ÖZELLEŞTİRME:
Düzeltme kutusunu özelleştirmek ya da kendinize ait bir tane yaratmak için primaveradraw seçeneğinden yararlanabilirsiniz. (TOOLS, DRAW) REVISION.PMT adı altında yarattığınız şekli kaydedin ve PAGE SET UP , LOGO seçeneğinde bu dosyayı çağırın. DISPLAY LOGO ve SUPPRESS REVISION BOX kutularını işaretleyip OK tuşuna basınca hazırladığınız düzeltme kutusu print outlarda görünecektir.
PERT GÖRÜNÜŞÜ İÇİN SAYFA DÜZENİ:
PERT görünüşünü yazdırırken çubuk diyagram görünüşünden daha farklı özellikleri de tanımlayabilirsiniz.
PLANLARI NUMARALANDIRMAK:
Planda sayfa atlamalarını görmek için VIEW menüsünden PAGE BREAK seçeneğini işaretleyin. Sayfaların ayrılacağı yerler kalın bir çizgi olarak belirecektir. Ayrıca FORMAT, ORGANIZE seçeneğini seçtikten sonra NEW PAGE kısmına YES derseniz planı neye göre organize ediyorsanız her kısımdan sonra yeni bir sayfaya geçilecektir. Bunun dışında bir aktivite seçtikten sonra INSERT, PAGE BREAK seçeneğini işaretlerseniz o aktiviteden sonra da sayfa değişecektir.
SAYFA NUMARALAMASI:
Eğer çıktınızın genişliği 1 sayfa ise P3 numaralandırmayı 1,2,3 .... şeklinde yapacaktır. Eğer genişlik bir sayfaya sığmıyorsa P3 satırları rakam sütunları ise harfle adlandıracaktır.

1A
1B
2A
2B
3A
3B
ÜRETİM RAPORLARI VE GRAFİKLER:
RAPOR VE GRAFİK KALIPLARI:
Hangi rapor ya da grafik kalıbının  planlamanıza en uygun olduğunu bulabilmek için aşağıdaki tanımlamaları kullanın.
PROGRAM RAPORLARI:
Aktivite ID'si, orijinal ve geri kalan süre,  aktivitenin tamamlanan yüzdesi ve aktivite kodu gibi bilgileri içerir. Ayrıca hedef proje ile geçerli projenin karşılaştıran raporlar da yaratabilirsiniz.
KAYNAK/MALİYET KONTROL RAPORLARI:
Her aktiviteye uygulanan kaynak ya da harcama miktarını özetleyen raporlardır.
KAYNAK ÜRETİMİ, MALİYET, FİYAT, ORAN RAPORLARI:
Verimliliği ölçen raporlardır.
KAZANILAN DEĞER RAPORLARI:
Performansı değerlendirme ve program ile maliyetteki farklılıkların nedenlerini tanımlayan raporlardır.
TABLOSAL KAYNAK MALİYET RAPORLARI:
Belli zaman aralıklarındaki nakit akışı ve kaynak kullanımını izlemenize yardım eden ve mevcut kaynak ve maliyeti tahmin edilen miktarlarla karşılaştıran raporlardır.
KAYNAK MALİYET YÜKLEME RAPORLARI:
Seçilen kaynaklar ve maliyet hesapları için bunların zaman aralığı başına düşen kullanım ve maliyetlerinin tablosal bir listesini sunarlar.
 AKTİVİTE MATRİS RAPORLARI:
Sıralar ve sütunlar kullanarak proje verilerinin bir özetini sunan raporlardır.
KAYNAK MALİYET MATRİS RAPORLARI:
Sıralar ve sütunlar kullanarak kaynak verilerinin bir özetini sunan raporlardır.
ÖZEL RAPORLAR:
Standart veri kısımlarına dayanan kolonlardan oluşan kendi raporlarınızı yaratmanıza yardımcı olur.
ZAMAN ÇİZELGELİ RAPORLAR:
Çubuk diyagram grafikleri ve zamana göre mantık işleten grafiklerin oluşmasına yardım ederler. Bu tip grafikler kullanarak çubuk diyagram grafiklerini kaynak/maliyet grafikleri ile birleştirebilirsiniz.
SAF MANTIK GRAFİKLERİ:
Zamana bakmaksızın aktiviteler arasındaki ilişkileri gösterirler.
KAYNAK MALİYET GRAFİKLERİ:
Kaynak ihtiyacı ve maliyeti izlemenize yardımcı olurlar.
DOĞRU RAPORU SEÇMEK:
P3'ün rapor çeşitliliği projenize çok boyutlu bakış açısı kazandırır. Kaynak maliyet verilerine ya da programa basitçe tek boyuttan bakmak istiyorsanız  ilk 6 rapordan birini seçebilirsiniz. Matris raporları bakmak istediğiniz raporlara bir boyut daha kazandıracaktır. Özel raporlar ise bakış açınızı biraz daha genişleterek size 3. Boyutu da sağlayacaklardır çünkü bu raporlar standart raporlarda bulunmayan özel veya hesaplanan değerleri de raporunuza eklerler.

ÇIKTI SEÇENEKLERİNİ KAYDETMEK, YAZDIRMAK, GÖZLEMLEMEK:
 Oluşturmak istediğiniz raporun başlangıcında bu raporu ne yapmak istediğinize karar vermelisiniz (kaydetmek, incelemek, yazdırmak).TOOLS menüsünden TABULAR REPORTS, OPTIONS veya TOOLS menüsünden GRAPHIC REPORTS, OPTIONS seçeneklerini seçin.
RAPOR VE GRAFİK ÜRETMEK:
TOOLS menüsünden TABULAR ya da GRAPHIC REPORTS seçeneğini seçtikten sonra PRODUCTION başlığını seçin.
P3 mevcut projede yaratılmış olan tüm grafik ve rapor özelliklerini liste halinde sıralayacaktır.
BİREYSEL BİR RAPOR YA DA GRAFİĞİ ÇALIŞTIRMAK:
İstediğiniz rapor ya da grafiği işaretledikten sonra RUN INDIVIDUAL seçeneğini seçin.
SERİ HALİNDEKİ RAPOR YA DA GRAFİKLERİ ÇALIŞTIRMAK:
Print out alacağınız her raporun SERIES başlığına aynı seri kodunu yazın. RUN SERIES tuşuna bastıktan sonra  istediğiniz raporların bulunduğu seri kodunu seçin . Birden fazla seriyi aynı anda çalıştırabilirsiniz.
RAPOR VE GRAFİKLERİ TRANSFER ETMEK:
Direk olarak transfer tuşuna bastığınız zaman P3 transfer ettiğiniz raporu mevcut olan rapor çeşitlerinin üzerine yazacaktır . Bunu yapmak istemiyorsanız önce REPORT WRITER seçeneğinden ADD tuşuna sonra transfer tuşuna basın. Böylece transfer ettiğiniz rapor diğer rapor çeşitlerine yeni bir rapor olarak eklenecektir .
RAPOR İÇİN BİLGİ SEÇİMİ VE SIRALANMASI:
Filtreyi kullandığınız şekilde rapor ve grafiklerde de SELECTION seçeneğini kullanabilirsiniz.  İstediğiniz bir rapor şeklini seçtikten sonra MODIFY tuşuna basın ve SELECTION başlığını işaretleyin.
Bu rapor henüz tamamlanmamış olan ve programlama kaynaklarını kullanan belli bir projenin parçası olan aktivitelerden meydana gelmektedir.
EKRANDA GRAFİK VE RAPORLARI GÖZDEN GEÇİRMEK:
Bunun için TOOLS menüsünden LOOK özelliğini kullanabilirsiniz.

Bu özellik sayesinde  yazı büyüklüklerini, kenar sınırlarını , bazı kısımların silinmesini ya da yerlerine yenilerinin eklenmesi gibi işlemleri rahatlıkla yapabilirsiniz.
LOOK ÖZELLİĞİNDEN FAYDALANARAK YAZI VE NESNELERİ HAREKET ETTİRMEK:
Hangi yazıyı oynamak istiyorsanız  önce bu yazıyı tarayın ve EDIT komutlarından birini şimdi uygulayabilirsiniz. (kes, yapıştır, kopyala, sil).
YAZI SATIRLARI SEÇMEK:
Mouse yardımıyla istediğiniz yazıları taramak suretiyle seçebilirsiniz. Seçtiğiniz yazıların seçilmemiş olmasını sağlamak için mouse'unuz boş bir alanda tıklayın.
YAZI KOLONLARI SEÇMEK:
EDIT menüsünden COLUMN SELECETION başlığını seçin. tekrar satır seçme konumuna dönebilmek için F5 tuşuna basın.
RAPOR ARALIK DURUŞLARINI AYARLAMAK:
VIEW menüsünden SET TAB STOPS.... başlığını seçin ve 1'den 16'ya kadar bir rakam yazın. İlk değer olarak karşınıza 8 çıkacaktır.
BİR NESNE SEÇMEK:
TOOLS menüsünden SELECTION başlığını seçin. İstediğiniz nesneyi işaretleyin. Seçtiğiniz bir nesneyi seçmekten vazgeçtiyseniz LOOK alanı dışında bir yerde mouse'unuzu tıklayın. Eğer birden fazla nesne seçecekseniz SHIFT tuşuna basara mouse'unuzla istediğiniz nesneleri seçin.
METAFILE NESNELERİNİ DÜZENLEMEK:
EDIT menüsünden INSERT A SYMBOL başlığını seçin. dönüşüm sırasında şeklinizde bazı değişiklikler olacaktır.
SEMBOL EKLEMEK:
EDIT menüsünden INSERT SYMBOL seçeneğini seçin. OK tuşuna bastığınız zaman şekil sayfanıza eklenecektir.
LOOK ÖZELLİĞİNİN ÇİZİM ARAÇLARI İLE GRAFİĞİ ÖZELLEŞTİRMEK:
TOOLS menüsünden TOOL PALETTE seçeneğini seçin.
          renk    kutusu
                       
                                           doldurma kutusu              çizgi kutusu

                                 poligon çizimi                                             polyline çizimi

                           karo çizimi                                                                üçgen çizimi

                   kare dikdörtgen çizimi                                                             daire çizimi

              çizgi                                          ok

   nesne seçimi                                                                                            grafiğe yazı eklemePROGRAM RAPORLARI:
İÇERİK VERİ KISIMLARINI SEÇMEK:
Raporda görünmesini istediğiniz veri tipini seçmek için CONTENT seçeneğini kullanın. Bunun için TOOLS menüsünden TABULAR REPORTS, SCHEDULE seçeneklerini seçmeniz lazım. Mevcut bir özelliği seçip MODIFY tuşuna ya da yeni bir ekleme için ADD tuşuna basın.
KODLARA GÖRE SATIR VEYA SAYFA ATLAMAK:
Rapor alırken aynı özelliklere sahip olan aktiviteleri birarada görmek için ORGANIZE özelliğinden faydalanarak onları gruplamakta fayda vardır. Eğer her grup değişiminde yeni bir satıra ya da yeni bir sayfaya geçmek isterseniz  SKIP LINE ON ve SKIP PAGE ON kutularını doldurmanız gerekir.
Aşağıdaki gibi bir seçim yaptığınız takdirde oluşacak rapor  yine aşağıda gösterilmiştir.
HEDEF KARŞILAŞTIRMA RAPORLARI YARATMAK:
Hedef karşılaştırma raporları projenizin mevcut durumunu orijinal planla karşılaştırmanızı sağlar. Bunun için TOOLS, TABULAR REPORTS, SCHEDULE, MODIFY, FORMAT seçeneklerini işaretlemeniz lazım.
ÖZET RAPORLAR YARATMAK:
FORMAT seçeneğinde SUMMARIZE ON seçeneğine bir kod değeri yazın.  Aşağıdaki özet raporda proje dahilindeki her faz için toplamları gösteren bir özet rapor göreceksiniz.
KAYNAK / MALİYET RAPORLARI:
KAYNAK / MALİYET KONTROL RAPORLARI:
Kontrol raporları bütçe, o günkü gerçek değerler, tahmini bitiş, bütçeyle tahmin edilen değerler arasındaki farklılıklar gibi bilgileri içerirler. RES SELECTION seçeneği ile belli bir kaynak/maliyet hesabı üzerine rapor alabilirsiniz. FORMAT seçeneği ile rapor bilgilerini organize edebilir, SELECTION seçeneği ile de belli aktiviteleri raporlayabilirsiniz.
Rapor başlığı ile ilk veri satırı Kontrol raporlarını
arasındaki mesafeyi kontrol eder. aktivitelere göre organize eder.
KAYNAK / MALİYET RAPORLARINA GİRİŞ YAPMAK:
TOOLS, TABULAR REPORTS, RESOURCE veya COST  seçeneğini seçin. İhtiyacınız  olan bilgiyi içeren raporu seçin. Mevcut bir rapor seçmek için işaretleme yaptıktan sonra MODIFY tuşuna yeni bir rapor eklemek için ADD tuşuna basın.
Kaynaklara göre kaynak kontrol raporu
KAYNAK MALİYET HESAPLARINI SEÇMEK:
Bu seçimi yaparken aşağıdaki kuralları dikkate almanız gerekir.
*Kaynaklara göre seçimi sadece aktivite ya da kaynağa göre organizasyon yaptığınız zaman seçin.
*Maliyete göre seçimi sadece maliyet hesabına göre organizasyon yaptığınız zaman seçin.
*Tüm kaynakları/maliyet hesaplarını  dahil etmek için hiçbir seçim yapmayın.
KAYNAK ÜRETİMİ/MALİYET, FİYAT VE ORAN RAPORLARI:
Kaynak üretimi ya da iş , kaynak girdisi olarak kullanılan her birim için üretilen iş miktarını belirtir. Bu bilgi sayesinde işin verim oranını ölçebilirsiniz.
VERİMLİLİK RAPORLARINI YARATMAK:
Diyelim ki, bir elektrikçinin verimliliğini gün içinde monte ettiği elektrik devre sayısı açısından ölçmek istiyorsunuz. Elektrik devrelerinin montajını gösteren bir maliyet hesabı belirleyiniz ve bunu elektrikçi ve elektrik devresi kaynaklarına yönlendiriniz.
P3 bu seçeneği verimlilik oranını hesaplarken kullanacağı metodu belirlemek için kullanır.
    Verimliliğin ÇIKTI/GİRDİ oranı olarak mı yoksa GİRDİ/ÇIKTI oranı olarak mı ifade edileceğini tanımlar.
Aşağıdaki verimlilik raporu seçilen 13646 maliyet hesabı için bütçe ve miktarı göstermektedir.
KAZANILAN DEĞER RAPORLARI:
Bu raporlar program ve maliyetteki tutarsızlıkları belirleyerek performansın değerlendirilmesine yardım ederler. Performans maliyet veya birimlere dayanan toplam değerler üzerinden ölçülür. Farklılık değerlerini doğru olarak ölçmek için P3 hedef planının TARGET 1 olarak tanımlanmış olmasına gereksinim duyar.  Önce TOOLS menüsünden OPTIONS, EARNED VALUE seçeneğini seçerek hesaplamanın hedef plana mı yoksa geçerli plana göre mi yapılmasını istediğinizi işaretleyin ve raporlar arasında kaynak veya maliyet başlığından kazanılan değerleri seçin.
TABLOSAL KAYNAK/MALİYET RAPORLARI:
Bu raporları belli bir zaman aralığındaki kaynakları takip için kullanın. Aşağıda aylık tablosal maliyet raporuna bir örnek göreceksiniz.
ÖDEME GECİKMELERİNİ GÖSTERMEK:
Planlama birimi gün olan bir projede bir kaynağın ödemesini aktivite tamamlandıktan  30 gün sonra yapacak şekilde ayarlamak istiyorsanız PAYMENT LAG kısmına 30 yazmanız yeterli olacaktır. Eğer bu alana 0 yazarsanız ödeme aktivitenin son çalışma aralığında yapılacaktır.
KAYNAK MALİYET YÜKLEME RAPORLARI:
Bu raporlar seçilen bir kaynak ya da maliyet hesabı için zaman aralığındaki kullanım ya da maliyetlerin listesidir.  Alt toplam ve toplamları içerirler. Aşağıda bu tür raporlara bir örnek göreceksiniz.Eğer raporunuzu kaynak, maliyet hesabı, maliyet hesap kategorisine göre organize etmişseniz resource selectıon başlığından raporunuzda çıkacak kaynak vs. sayısını sınırlayın. Eğer organizasyonu aktivitelere göre yapmışsanız selectıon seçeneğinden istediğiniz aktiviteleri seçin.
AKTİVİTE KODUNA GÖRE ORGANİZASYON:
Raporları kaynak , maliyet hesabına göre organize ettiğiniz zaman P3 onları önce organize ettiğiniz başlığa göre gruplar sonra belirlediğiniz başlığa göre alt gruplar oluşturur.  Mesela öyle bir kaynak yükleme raporu hazırlayalım ki organizasyonu kaynağa göre ve gruplanması projeye göre olsun.  Raporda kaynak ismi önde görünecek ve bunu kod açıklaması takip edecek.
RAPORLANMIŞ MİKTARLARI VE MALİYETLERİ BÖLMEK:
Eğer kaynak kullanımı saat bazında ölçülüyorsa ve rapor haftalık ıskala kullanıyorsa raporu basite indirgemek için miktarları ortak bir faktörle bölebilirsiniz. Böylece tanımlanan zaman aralığı ile uyumlu miktarlar elde edersiniz. Rapordaki yazı büyüklüklerini ve tipini ayarlamak için FONTS tuşuna basın. TIMESCALE seçeneğini kullanarak zaman aralığının başlangıç ve bitiş tarihini ayarlayabilirsiniz.
TEPE, TOPLAM , ORTALAMA KULLANIMI RAPORLAMAK:
Her zaman aralığındaki toplam kullanımı raporlamak için TOTAL seçeneğini seçin. sadece programlanan kullanım için EXCLUDE ACTUAL USAGE kutusunu işaretleyin. Hem gerçek hem programlanan kullanım için bu kutunun işaretini kaldırın. En yüksek kullanımı raporlamak için PEAK , ortalama kullanımı raporlamak için AVERAGE kutusunu işaretleyin.
STANDART AY BİRİMİNİ KULLANMAK:
4 haftalık periyot projenizi ilk açtığınız zaman  tanımladığınız standart çalışma haftasını baz alır. Eğer çalışma haftanız pazartesi işe başlamanız çarşamba günü başlıyorsa rapor pazartesinden başlar. Ya da çalışma haftanız cuma işiniz salı günü bitiyorsa rapor cumaya kadar yayılacaktır. Raporu başlama - bitiş tarihlerine göre hazırlamak için ONLY INCLUDE VALUES WITHIN RANGE kutusunu işaretleyin. Bu kolon başlıklarını değil ama ilk ve son kolonda gösterilen kullanım numaralarını etkileyecektir.
HAFTA SONLARINI GİZLEMEK:
Eğer projeniz 5 günlük çalışma haftasına dayanıyorsa her sayfada daha çok gün görebilmek için  hafta sonlarını gizleyebilirsiniz. Bunun için TIMESCALE birimini gün seçin ve DAYS SHOWN PER WEEK için 5 yazın. Bu seçenek tablosal kaynak maliyet raporları için de geçerlidir.
TARİH AYARLARI:
Belirli bir zaman aralığı içinde başlayan aktivitelerin kullanım ya da maliyetini izlemek için ROLLING DATES özelliği sayesinde proje ilerlerken raporu güncellemenize gerek kalmaz. START DATE ya da END DATE kutusunun solunda tıklayıp istediğiniz seçeneği işaretleyerek bu ayarı yapabilirsiniz. Veri gününden başlama ya da bitiş gününden önceki tarihleri belirtmek için  +  işaretini - olarak değiştirin.
MATRİS RAPORLARI:
MATRİS RAPORLARI YARATMAK:
P3 iki tip matris raporu sunar:
1)Aktivite
2)Kaynak/maliyet

Aktivite matris raporlarını kaynak veya aktiviteleri  aktivite kodlarına göre grupladığınız zaman kullanın. Kaynak/maliyet matris raporlarını veri kaynak veya maliyet hesabına göre grupladığınız zaman kullanın.
TOOLS menüsünden TABULAR REPORTS,MATRIX, ACTIVITY ya da RESOURCE/COST seçeneğini seçin. Ya ADD tuşuna basıp yeni  bir rapor ekleyin ya da MODIFY tuşuna basıp mevcut bir raporu yeniden düzenleyin.
GRAFİK ÖZELLİKLERİNİ TRANSFER ETMEK:
 Tek tek grafik özelliklerini transfer etmek için istediğiniz an transfer tuşuna basın. Eğer bütün özellikleri geçerli projeye transfer etmek isterseniz TOOLS menüsünden GRAFIC REPORTS, PRODUCTION, TRANSFER tuşuna basın.
MATRİS RAPORLARI İÇİN VERİ BELİRLEMEK:
Aktivite matris diyalog kutusunda CONTENT seçeneğini seçerek raporunuzda göstermek istediğiniz bilgileri belirtin. REPORT ON DATA ITEM kutusunda raporunuza eklemek istediğiniz 4'e kadar veri kısmını seçebilirsiniz.
SATIR VE SÜTUN BAŞLIKLARINI TANIMLAMAK:
Raporda görünmesi için 25'e kadar kolon belirleyebilirsiniz. Bunu matris rapor diyalog kutusundaki CONTENT seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. CODE VALUE sahasında mouse'un sağ tuşuna tıklayarak listeden bir değer seçin, kolon başlığını yazın e enter'a basın. Her kolon için bu işlemi tekrarlayın.
SATIRLARI TANIMLAMAK:
GROUP ROWS BY alanında aktivite ya da ID kodunu seçin. eğer bu alanı mesela departmana göre  seçtiyseniz her satır bir departman kodunu gösterecektir. Satır başlıklarını belirlemek için LINE 1 TITLE kısmına rapor satırında görünecek başlığı tanımlayın. TITLE 2 kısmında da alt grup başlığını yazabilirsiniz.
RAPOR YAZISININ PUNTOLARINI SEÇMEK:
Bu ayarlamaları yapmak için FONTS tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
MATRİS RAPORLARINI FORMATINI BELİRLEMEK:
Her sayfaya en fazla bilgiyi sığdırmak için printerdan çıkarabileceğiniz en geniş sayfa genişliğini seçin. standart raporlar  genellikle sayfa başı 132 kolon formatında bastırılır. Ve 8,5 -11 inçlik sayfalara bastırılır. Eğer zengin metin seçeneğini seçmişseniz sayfa genişliğini siz seçemezsini bunu printer belirler.
TOPLAMLARI PRİNT OUT ALMAK İÇİN:
Toplamları raporun sonunda alabilmek için NUMBER PRESANTATION  kısmında DISPLAY COLUMN TOTALS kutusunu işaretleyin.
TARİH FORMATINI SEÇMEK:
FORMAT seçeneğinde CALENDAR DATES başlığını seçin. Burada karşınıza 4 farklı başlık çıkacaktır. Bu başlıkların arasındaki fark şu şekildedir:
Calendar dates tarih formatını DDMMMYY şeklinde düzenler. Yani 2 hane güne, 3 hane aya ve 3 hane yıla ayrılmıştır (20 Nov 99). Workperiods tatil ve çalışılmayan zamanları dışarıda bırakarak  erken ve geç program tarihlerine karşılık gelen sayıları gösterir. Bu sayılar 1'den başlar. Ordinal dates seçeneğinde sayılar yine 1'den başlar ama tatiller dahil edilmiştir. Manufacturing seçeneğinde ise  sayılar her haftayı temsil ederler ve bu seçenek de 1'den başlar. Ayrıca yıl da dahil edilmiştir. (99-01 şeklinde).

ALT GRUPLAR İÇİN PARAGRAF BAŞI YAPMAK:
Okunuşu kolaylaştırmak için rapora alt gruplar eklediğiniz takdirde bunlar biraz daha içerden başlarlar. Bunu yapmak için FORMAT seçeneğindeyken aşağıda gördüğünüz kutuya 9'a kadar bir rakam yazıp kaç karakter içerden başlamaları gerektiğini belirleyebilirsiniz.
ÖZEL RAPORLAR:
RAPOR BAŞLIKLARINI ÖZELLEŞTİRMEK:
TOOLS. TABULAR REPORTS, REPORT WRITER seçeneğini işaretleyince karşınıza çıkan diyalog kutusunda istediğiniz başlıkları ve nerede görünmeleri gerektiğini belirtiniz.
RAPOR İÇERİĞİNİ BELİRLEMEK:
Bunu yapmak için diğer raporlarda da olduğu gibi CONTENT seçeneğini seçmeniz gereklidir.
RAPOR VERİSİNİ HESAPLAMAK VE DÜZENLEMEK:
Geçici rapor değişkenleri yaratabilmek için ARITHMETIC seçeneğinden yararlanabilirsiniz.
P3 bu değişkenleri kaydetmez ve rapor alındıktan sonra da gözardı eder.
Geçici değişkenlerin isimleri mutlaka & ile başlamalıdır.
IF-THEN-ELSE CÜMLELERİNİN KULLANIMI:
Bu önermeleri REPORT WRITER  diyalog kutusunda aritmetik seçeneğinde geçici değişkenler yaratırken kullanın.
GENEL KURALLAR:
*Eğer bir IF cümlesi kullanırsanız mutlaka bir THEN cümlesi de kullanmak zorundasınız. IF cümleleri isteğe bağlıdır ama mutlaka bir THEN cümlesi kullanmalısınız.
*Eğer P3'ün hesaplamayı kolondaki her aktivite için yapmasını istiyorsanız IF cümle kısmını boş bırakıp sadece THEN cümle kısmını doldurun. IF cümlesi olmadan da THEN cümlesi kurabilirsiniz.
*IF ya da THEN cümlesi olmadan bir ELSE cümlesi kuramazsınız.
*Veri kısımlarında ya da değer kolonlarında boşluk bırakabilirsiniz. Ancak " " işareti koymayı unutmamalısınız.
*IF cümlesinin sağ tarafında bir kaynak seviye veri kısmı varsa ELSE cümlesinin sol tarafında bir aktivite veri kısmı bulunamaz.
*20 tane IF-THEN-ELSE  cümlesi yazabilirsiniz.
HESAPLAMA İŞLEMCİLERİ:
TOPLAMA------------------- tam sayı + tam sayı = tam sayı
          tam sayı + tarih = tarih
ÇIKARTMA------------------tarih - tarih = tam sayı
                                              tam sayı - tam sayı = tam sayı
                                               tarih - tam sayı = tarih
ÇARPMA/BÖLME------------tam sayı * tam sayı = tam sayı
                                                 tam sayı / tam sayı = ondalık sayı
BİRLEŞTİRME-----------------değer & değer

ÖZEL FONKSİYONLAR:
RIGHT(item,x)-------------------- Alandaki son karakter de dahil olmak üzere x tane karakteri                            
                                                     ayırır. Mesela RIGHT(ACT,3) dediğimiz zaman aktivite
                                                     ID'lerinin son 3 karakteri çıkarılır.
LEFT(item,x)-----------------------Yukarıdaki özellikle aynı mantıkla çalışmakla beraber
                                                      karakterleri sondan değil baştan çıkarır.
RTRIM(item)------------------------Veri kısım değerlerini takip eden boşlukları ortadan kaldırır.
LTRIM(item)------------------------Veri kısmından önceki boşlukları ortadan kaldırır.
SS(item,x,y)--------------------------x.konumdan başlamak üzere y tane karakteri çıkarır.
                                                      Mesela sorumluluk başlığına (responsibility) SS(RP,1,3)
                                                      diye bir fonksiyon tanımlayacak olursak ve bunu
                                                      uyguladığımız sorumlu kişi NOLAN ise P3 ilk karakterden
                                                      başlamak üzere 3 karakteri atacaktır yani NOL kısmı
                                                       atılacaktır.
STDATE(date)-------------------------Geçici olarak tarihi yazıymış gibi değerlendirir. Mesela
                                                        erken başlama tarihlerinin sonuna bunun planlanmış
                                                        başlama tarihi olduğunu belirtmek için bir P harfi eklemek
                                                        istiyorsunuz. Planlanmış başlamayı PLST ile gösterelim.
                                                        PLST EQ STDATE(ES) & P yazmakla planlanmış tarihi
                                                        eşittir erken başlama +P karakteri ifadesini yazmış
                                                       oluyorsunuz.
TTL(item)-----------------------------Kaynak, maliyet hesabı, aktivite kod açıklaması gibi
                                                       bilgileri yazmanıza yardım eder. Mesela &TM1 EQ
                                                       TTL(RES) diye bir ifade kullandığınız zaman geçici
                                                      değişken TM1'in kaynak açıklamalarına eşit olduğunu
                                                     belirtmiş oluyorsunuz.

VERİLERİ GRUPLAMAK VE ALT TOPLAMLARA AYIRMAK:
REPORT WRITER diyalog kutusundaki FORMAT seçeneği sayesinde pekçok özelliği kontrol edebilirsiniz.
Aşağıdaki örnekte  aktiviteleri departmana göre gruplayıp her departman içinde de sorumlu kişilere göre gruplayacağız.
VERİLERİ ÖZETLEMEK VE ALT TOPLAMLARA AYIRMAK:
P3 raporları detayları ya da özet olarak hazırlayabilir. Her iki durumda da herhangi bir rapor seviyesinde alt toplamlar alabilirsiniz.
VERİLERİ SIRALAMAK:
FORMAT seçeneğinde SORT ON başlığını işaretleyerek verilerin sıralanmasını kontrol edebilirsiniz.
KAYNAK VERİSİNİ DETAYLI YA DA ÖZET OLARAK HAZIRLAMAK:
P3 ile detaylı ya da özet rapor almanız mümkündür bunun için REPORT WRITER diyalog kutusunda istediğiniz seçeneği işaretlemeniz lazım.
KAYNAK VE AKTİVİTELERİ SEÇEMEK:
SELECTION seçeneğinden aktivite seçimini ve RESOURCE SELECTION seçeneğinden de kaynak seçimini yapabilirsiniz.
ÇUBUK DİYAGRAM GRAFİKLERİ:
ÇUBUK DİYAGRAM ÖZELLİKLERİ EKLEMEK:
TOOLS menüsünden GRAPHIC REPORTS, BAR seçeneğini seçerek mevcut özellikleri görebilirsiniz. Bunları kendi işinize yarayacak biçimde değiştirebilir ya da kendiniz yeni bir tane yaratabilirsiniz.
AKTİVİTE VERİLERİNİ BELİRLEMEK:
ACTIVITY DATA seçeneğini işaretleyerek kolon alanında  gösterilecek olan veri kısımlarını belirleyebilirsiniz.
TABLOSAL ALAN ÖZELLİKLERİ:
Yukarıdaki tabloda SPECIFICATIONS kısmına  çubuk diyagramda kolon kısmında görünmesini istediğiniz başlıkları seçin.
İÇERİĞİ BELİRLEMEK:
Bu belirlemeyi CONTENT başlığından yapabilirsiniz.
TARİH ARALIĞINI BELİRLEMEK:
Çubuk diyagram grafikleri için bütün projeyi kapsayan bir zaman cetveli seçebileceğiniz gibi daha sınırlı bir aralığa da odaklanabilirsiniz.
BAŞLAMA BİTİŞ TARİHLERİ:
Grafik için başlama ve bitiş tarihlerini belirlemeniz gerekmektedir. Eğer veri gününden itibaren 4 haftalık bir süreyi izlemek istiyorsanız DATA DATE seçeneğini kullanarak DD+4W yazmanız gerekir.
ZAMAN CETVELİ:
Bu başlıktaki seçenekler calendar dates, ordinal dates ve manufacturing dates olarak 3 grupta toplanabilir. Eğer calendar dates kullanıyorsanız minimum zaman aralığı değerlerini belirtin. Zaman çizelgesini sayfa başına ya da sonuna yerleştirebilirsiniz.
ÇUBUK DİYAGRAM GRAFİKLERİNİN FORMATINI AYARLAMAK:
FORMAT seçeneğini seçerek istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz.
SAYFALARI NUMARALANDIRMA:
START A NEW PAGE ON kutusunu doldursanız çalışma kolaylığı elde edebilirsiniz. Şöyleki her sorumluluk değiştiğinde yeni bir sayfaya geçilmesini sağlayarak raporun gerekli kısımlarını ilgili kişilere ulaştırabilirsiniz.
GRUPLAMA:
Bu özellik belli bir başlıkla ilgili olan tüm aktiviteleri biraraya getirmenize yardımcı olur.
ÖZETLEME:
Bu özellik hem zaman kazanma hem de projeye genel olarak bir göz atmak için faydalıdır.
SIRALAMA:
Bu özellik sayesinde çubuk diyagramdaki aktivite sırasını kontrol edebilirsiniz.
KALEM VE RENK SEÇİMİ YAPMAK:
Bu özellikler alacağınız çıktı kalitesi açısından önem taşır. Eğer bir PRIMAVERA PLOTTER kullanıyorsanız herhangi bir renk ve bir kalem seçebilirsiniz. Kullandığınız siyah-beyaz bir yazıcı ise kalem seçeneğini etkili değildir.
ÇUBUK VE YAZI BOYUTLARINI AYARLAMAK:
Raporunuzun rahatça okunmasını sağlamanız için bu ayarlamalar faydalıdır.
GRAFİKTEKİ GÖRSEL YARDIM SEÇENEKLERİ:
Görünüşle ilgili ayarlamaları yapmak için TAILORING seçeneği kullanın.
GÖRÜŞ ÇİZGİLERİ EKLEMEK:
P3 düzenli aralıklarla yatay ve dikey görüş çizgileri ekler. Bu size okuma kolaylığı sağlayacaktır.
İLERLEMEYİ GÖZLEMLEMEK:
BASE PROGRESS ON alanında  seçtiğiniz seçeneğe göre ilerlemeyi izlemeniz mümkündür.
KRİTİKLİĞİ BELİRTMEK:
P3 ilk değer olarak toplam bolluğu negatif ya da sıfır olan aktiviteleri kritik kabul eder.
PRINT OUT ALINACAK SAYFALARI BELİRLEMEK:
BEGIN ON ve END ON seçeneklerini doldurarak hani sayfaların çıktısını almak istediğiniz belirtebilirsiniz.
ZAMAN ISKALALI MANTIK GRAFİKLERİ:
ZAMAN ISKALALI MANKTIK GRAFİKLERİNİ ÖZELLEŞTİRMEK:
TOOLS menüsünden GRAFICAL REPORTS, TIMESCALED LOGIC seçeneğinde ADD tuşuna ya da MODIFY tuşuna basarak ya yeni bir grafik ekleyin ya da mevcut grafiklerden birini değiştirin.TOOLS, GRAFICAL REPORT, PRODUCTION, TRANSFER seçeneklerini seçerek grafik özelliklerini bir dosyadan diğerine transfer edebilirsiniz. İçeriği CONTENT başlığından ayarlayabilirsiniz. SHOW başlığında EARLY ya da LATE başlıklarından birini seçerek grafiğe bu tarihleri dahil edebilirsiniz. RELATIONSHIPS başlığında da P3'ün hangi bağlantı çizgilerini grafikte göstermesini istediğinizi belirtin.
Grafiğin başlangıç ve bitiş tarihlerini DATE başlığını işaretleyerek ayarlayabilirsiniz. TIMASCALE başlığından da zaman cetveliniz için gerekli ayarlamaları yapın. Bunu yaparken P3 yatay sayfanızın sayısına göre grafikte görünecek zaman birimini ayarlayacaktır.


Grafiğinizi formatlarken izleyeceğiniz yol daha önce anlattığımız raporlardakiyle aynı şekilde yapılacaktır.
Sayfalar yatay ve dikey olarak hizalanmıştır. Mesela 2 yatay 3 dikey sayfanız varsa bunların sıralanışı aşağıdaki gibi olacaktır:

1A of 3B
1B of 3B
2A of 3B
2B of 3B
3A of 3B
3B of 3B
MANTIK GRAFİKLERİ:
TOOLS menüsünden GRAFICAL REPORTS, PURE LOGIC başlığını seçin.
Mantık diyagramlarını formatını aşağıdaki tablodan ayarlayabilirsiniz.
Aktivite seçimini aşağıdaki tablodan yapabilirsiniz.Yazıları SIZE seçeneğinden ayarlayabilirsiniz. PRINT SET UP diyalog kutusunda seçtiğiniz sayfa boyutlarına uygun olarak sayfaya maksimum sayıda aktivite sığdırabilmek için VERTICAL ACTIVITIY SEPERATION kutusuna 999 yazmanız gerekir.
KAYNAK / MALİYET RAPORLARI:
TOOLS menüsünden GRAFICAL REPORTS, REAOURCE/COST seçeneğinde ADD tuşuna ya da MODIFY tuşuna basarak ya yeni bir grafik ekleyin ya da mevcut grafiklerden birini değiştirin.
BİRDEN FAZLA HİSTOGRAM VE EĞRİNİN GÖSTERİMİ:
BAŞLIKLARI TANIMLAMAK:
Bunun için TITLES seçeneğini seçin. X ve Y ekseni için başlık yazın. MAX Y VALUE kutusuna yazdığınız değere göre grafiğin Y eksenindeki görünümü değişecektir.
www gösterimi için rapor hazırlamak:
Kategoriler, projeleri mantıklı gruplar içinde toplamaya yararlar. TOOLS menüsünden WEB PUBLISHING WIZARD seçeneğini seçin. NEXT butonuna basarak ilerleyin. Bir değişiklik yapmak isterseniz BACK butonuna basıp geri dönebilirsiniz. Wizard'ın yaratacağı HTML dosyalarını kaydedeceğiniz directory ismini belirtin.Dokümanlarınız için bir yar ayarladıktan sonra NEXT butonuna bastığınızda karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.ADD tuşu ile listenize yeni bir kategori ekleyebilir, REMOVE tuşu ile mevcut bir kategoriyi silebilirsiniz. RENAME tuşu ile kategorinin içeriği değil sadece ismi değişmiş olur.Bir kategoriyi silerseniz ona ait tüm doküman ve raporlar da silinmiş olur.
BAŞLIK BİLGİLERİNİ TANIMLAMAK:
Başlık bilgisi eklemek tamamen size kalmış bir seçenektir. Eğer böyle bir tanımlama yapmak istemiyorsanız tüm kutulardaki işaretleri kaldırın ve NEXT tuşuna basın.
PROJE VE RAPORLARI TANIMLAMAK:
Yeni bir proje eklemek ya da mevcut proje için raporlar tanımlamak için
 seçeneğini işaretleyin.
Daha sonra o  kategori için HTML yapısı içinde mevcut olan projelerin listesi karşınıza
gelecektir.Proje ekleme işiniz bittikten sonra FINISH tuşuna basın.
RAPORLARI GÜNCELLEŞTİRMEK:
Bunun için   seçeneğini işaretleyin.

Aşağıdaki tabloda göreceğiniz üstteki kutuya güncelleşmesini istediğiniz raporları, alttaki kutuya ise güncelleşmesini istemediğiniz raporları yazın.
Bu seçimleri yaptıktan sonra FINISH tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
P3 CLIP-ART KÜTÜPHANESİ:
Aşağıda P3 CLIPART kütüphanesinde mevcut olan bazı çizimleri görmektesiniz.
P3  ÖZEL DERS İLAVESİ
Bu bölümde genel bir tekrarla bazı konular özetlenecektir. Bölümde yer alan başlıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


PROJE EKLEME


AKTİVİTE ÇUBUKLARINI AYARLAMA


KISITLAMALARI BELİRLEME


İLERLEMEYİ KAYDETME  

KAYNAK TAHSİSİ


AKTİVİTELERİ ORGANİZE ETME


AKTİVİTE KOLONLARINI ÖZELLEŞTİRME
PROJE EKLEME:
FILE menüsünden NEW seçeneğini seçtiğiniz zaman karşınıza şöyle bir ekran çıkacaktır.
Proje adını , başlangıç tarihini, planlama birimini ve eğer belirtilmişse bitiş tarihini girin. Diğer kutulara gereken bilgileri istediğiniz takdirde girin. Bu kutular isteğe bağlı doldurulmak üzere hazırlanmıştır. Aşağıda hazırlanmış örnek bir tablo görüyorsunuz.
OK tuşuna bastığınız zaman karşınıza ÇUBUK DİYAGRAMI EKRANI diye adlandırdığımız şu ekran gelecektir.
Yeni bir aktivite eklemek için aktivite ID'si, açıklama ve aktivite süresi girmelisiniz. Edit çubuğunda aktivite ID'yi girip enter'a ya da ( tuşuna basın. Aynı işlemi açıklama ve süre için de yapın. Eğer siz bir süre belirtmezseniz P3 otomatik olarak aktivitenize 1 planlama birimi süre uygulayacaktır. Birinci aktivitesi girilmiş olan projemiz şu şekilde görünecektir:
Yeni aktiviteler eklemeye bu şekilde devam edebilirsiniz.
Ayrıca PERT görünüşüne geçerek ağ mantığını da takip edebilirsiniz.FORMAT menüsünden  ACTİVİTY BOX CONFİGURATİON başlığını seçerek kutu örüntüsüyle ilgili ayarlamalar yapabilirsiniz.
P100 aktivitesinin yanında boş bir alana tıklayarak yeni aktiviteler ekleyebilirsiniz. Aktivite bilgilerini de aktivite formundan girebilirsiniz. OK tuşuna basarak onaylama yaparsınız.
Aktiviteler arasındaki bağlantıları yapabilmek için mouse'dan faydalanabilirsiniz.
Aktivite sayısı arttıkça izlemeyi kolaylaştırmak için TRACE LOGİC seçeneğinden faydalanın.F9 tuşuna basarak programlamayı yapabilirsiniz. Karşınıza şöyle bir ekran çıkacaktır.Daha sonra tekrar VİEW menüsünden çubuk diyagram ekranına  geçebilirsiniz.
AKTİVİTE ÇUBUKLARINI AYARLAMA:
Programlamayı dinamik bir şekilde yapabilmek için aktivite çubuklarını taşıyabilir ya da sürelerini değiştirebilirsiniz. Süreyi değiştirmeden yer değiştirme yapmak için mouse'unuzu çubuğun tam merkezine + şeklini alacak biçimde yerleştirin. Taşımayı yapın ve mouse'u bırakın. Datometre (sarı kutu) size başlangıç ve bitiş tarihlerini göstererek yardım edecektir.
Aktivitenin bitiş tarihini değiştirmek için mouse'u çubuğun sonuna getirin ve iki başlı ok şeklini almasını sağlayın. Sağa ya da sola ilerleyerek değişikliği yapın.
KISITLAMALARI BELİRLEME:
Bazı projeler doğru olarak düzenlenmesi gereken kısıtlamalar ya da tarihlerle çevrelenmiştir.
P3 iki tip kısıtlama sağlar:
1) tarih kısıtlaması
2) bolluk/süre kısıtlaması
Projenin başlangıç ve bitiş tarihi aktiviteyi kontrol ediyorsa tarih kısıtlaması kullanın.
Mouse'unuz aktivite çubuğunu gösterirken kontrol tuşuna basın. Bir çekiç ve çivi şekli göreceksiniz. Kısıtlama tarihini belirtin. Karşınıza diyalog kutusu çıkacaktır. Gerekli onayı vermek için OK tuşuna basın.
Aktivitenin erken başlama tarihi yanında * işareti çıkacaktır. F9 tuşuna basıp programlamayı yapın.Bir aktivitenin kısıtlamalarına göz atmak için o aktivite üzerindeyken sağ tuşa tıklayın ve AVTIVITY DETAILS başlığından CONSTRAİNTS seçeneğini seçin. gerekli düzeltmeleri yapıp kapatın. Böylece yaptığınız değişikliler kaydedilmiş olacaktır. Kontrol menüye çift tıklayarak kapatabilirsiniz.
İLERLEMEYİ KAYDETME:
Proje başladıktan sonra programlamayı sık sık güncelleştirmelisiniz. Sonra ilerlemeyi görüntüleyebilmek için geçerli projenizi hedef projeyle karşılaştırabilirsiniz. Böylece planınızın ilerisinde mi yoksa gerisinde mi olduğunuzu anlayabilirsiniz.
Bir aktiviteyi güncelleştirmek için mouse a aktivitenin başlangıç ya da bitişini gösterirken (iki başlı ok şeklindeyken) SHİFT tuşuna basın ve  mouse'u hareket ettirin. Mouse'u serbest bıraktıktan sonra ekranda "REPLACE EXİSTİNG DATA" diye bir soru kutusu göreceksiniz. YES tuşuna bastığınız zaman PROGRESS ekranı açılacaktır.
F9 tuşuna basarak programlama yapmayı ihmal etmemelisiniz.
KAYNAK TAHSİSİ:
Gerekli kaynakları tahsis etmediğiniz sürece projeniz tamamlanmış sayılmaz.

Kaynak profillerine bakarak kaynak kullanımının mevcut kaynak miktarını geçtiği bölgeleri tespit edebilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda kırmızı bölgeler  sınırın aşıldığını, sarı bölgeler normal sınırların geçildiğini ama hala maksimum değerlerin altında olunduğunu, yeşil bölgeler ise  normal değerlerin kullanıldığını gösteriyor.
View menüsünden RESOURCE PROFILE seçeneğini seçerek bu tabloyu açabilirsiniz.
Kaynak sözlüğü tablosunu açarak istediğiniz kaynakları girebilirsiniz.
Bir aktivitenin süresi ona tahsis edilen kaynaklara bağlı ise bu kaynaklara DRIVING denir.
Bir aktiviteyi seçtikten sonra INSERT menüsünden bu aktiviteye kaynak tahsis edebilirsiniz. Karşınıza şöyle bir ekran çıkacaktır.
Kaynak özelliklerini buradan değiştirebilir ya da  bu özelliklerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
AKTİVİTELERİ ORGANİZE ETMEK
Daha verimli bir proje kontrolu için aktiviteleri organize etmenizde fayda vardır
. Bu özellik projeyi farklı perspektiflerden analiz etmenizi sağlar.
Aktiviteleri kod, kaynak, WBS, programlama tarihi, maliyet hesabı, toplam bolluk ve takvim ID'si gibi başlıklara göre gruplayabilirsiniz.
Sıralama ise aktivitelerin çubuk diyagramındaki dizilişleridir. Mesela ekranın başında kritik olan aktiviteleri görmek istiyorsanız toplam bolluğa göre sıralama (sorting) yapabilirsiniz.
Ya da projede ilk hangi aktivitelerin başlayacağını görmek istiyorsanız erken başlama tarihlerine göre sıralama yapabilirsiniz.
Bu işlemleri yapmak için ORGANIZE seçeneğini seçmeniz gerekir.
Gruplama ve sıralama dışında WBS sözlüğünü kullanabilir ve bu seviyede de sıralama yapabilirsiniz.
Geçerli olan ekranda görmek istemediğiniz WBS seviyeleri varsa onları saklayabilirsiniz.
AKTİVİTE KOLONLARINI ÖZELLEŞTİRME
Çubuk diyagramında kolonlar ve diyagramlar olmak üzere alanlar vardır. Kolonlarda istediğiniz başlıkları görmek için ayarlamalar yapabilirsiniz. Daha fazla başlık, kolon yüksekliği , genişliği kolonların sıralanması  bu ayarlamalara dahildir.
COLUMNS  tablosundayken isterseniz kolon ekleyip çıkartabilirsiniz.
ÇUBUK DİYAGRAMINI ÖZELLEŞTİRME

Zaman çizelgesi , ekran rengi ve aktivite çubuklarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Zaman çizelgesine iki kere tıklayarak açtığınız tabloda istediğiniz değişiklikleri yapabilir, yoğunluğu bile yeniden ayarlayabilirsiniz.
Çubuklar tablosunda çubuğun rengi, görünür olup olmadığı gibi bilgileri girebilirsiniz.
Barların yanına ya da üstüne yazılacak metini belirleyebilirsiniz.
Barların uç noktalarının ne renk ve ne şekil olacağını ayarlayabilirsiniz.

ÇİLEK KREMALI PASTA PROJESİ:
(Sayın BURHAN ALBAYRAK'ın Proje Yönetimi ve DANIŞMANLIK isimli kitabından alınmıştır.)
PROJENİN ADI: TUSA PASTA A.Ş
PROJENİN BAŞLAM TARİHİ: 18 ŞUBAT 1996
PROJENİN SÜRESİ: 5 AY
PROJENİN BÜTÇESİ: 327200.00 $
FAALİYET KONUSU: PASTA ÜRETİMİ VE SATIŞI
AMAÇLAR VE SONUÇLAR: *PASTA ÜRETİMİNİ ARTTIRMAK
*EKONOMİYE KATKIDA BULUNMAK
*ÜRÜN KALİTESİNİ YÜKSELTMEK
*İŞLETME YÖNTEMLERİNİ  YERLEŞTİRMEK

ID
FAALİYETLER
SÜRE
ÖNCÜL
SORUMLU
BÜTÇE
1
Proje tasarımı
2


$1100.00
2
Projenin başlaması
0
1

$00
3
Ürün tasarımı
2
1
M.K
$1100.00
4
Finansal ve hukuki işlemler
6
3

$1600.00
5
Yatırım planlarının yapılması
2
3
A.E
$800.00
6
Hukuki işlemler
4
2
S.M
$800.00
7
Üretim hattının kurulması
62
6

$128000.00
8
Üretim hattının yerinin belirlenmesi
1
6
M.S
$00
9
Ç. Pişirme bağlantısı elektrik verilmesi
25
8,4,3
S.K
$7500.00
10
Ç.krema tank hazırlama ısıtıcı koyma
5
9
S.K
$4000.00
11
T.18 yağ tankı temini elektrik verme
30
10
T.A
$3400.00
12
Süt mikserlerinin hazır edilmesi
5

K.N
$1100.00
13
Tank ve mikserlere elektrik verilmesi
10
12
K.N
$4500.00
14
Pasta üretiminin gerçekleşmesi
15
13

$9000.00
15
Pasta kesme besleme bantlarının montajı
15
13,14
Ç.A
$8500.00
16
Besleme sistemine elektrik verilmesi
3
15
Ç.A
$4250.00
17
Yağlama sistemi seçimi serpmenin hazırlanması
25

T.Ç
$4500.00
18
Karamatın gümrükleme montajı bağlanması
26

R.I
$8150.00
19
İki batırmanın montajı
15
25
İ.Ç
$9000.00
20
Batırmanın hamur ve su bağlantılarının yapılması
35
19
N.G
$7600.00
21
Yağ serme ve batırmalara elektrik verme
3
17,19
K.N
$4000.00
22
Elektrik ana besleme ve kanal sistemi hazırlama
12
14
K.N
$12000.00
23
Tünellerin montajı ve elektrik verilmesi
20
22
İ.Ç
$5000.00
24
Çıkış top. Bant yapımı  mak. Hazırlanması
20

H.R
$9000.00
25
Çıkış kısmının yerine montaj ve kurulması
5
24
H.R
$9000.00
26
Son kısım elektriğin verilmesi
5
25,22,27
K.N
$3500.00
27
Su hattının ve bağlantıların yapılması
30
22
R.U
$2500.00
28
Tesiste deneme çalışmalarının yapılması
3
11,13,18,20,
21,22,23

$11500.00
29
Tesisin devreye alınması
0
28

$00
30
Pazarlama dağıtım ve reklam
15
29

$35000.00
31
Pazarlama ve reklam planları
0
29
N.S
$20000.00
32
Dağıtım kanallarının oluşturulması
6
31
N.S
$15000.00
33
Ürünün tüketiciye ulaştırılması
0
32

$00
P3'e yeni bir proje girin.
Karşınıza boş bir GANNT diyagram ekranı çıkacaktır.
Aktivite ID'lerini, açıklamalarını, süreleri girin. Henüz ilişkileri girmediğini için tüm barlar proje başlangıç tarihinden başlayacaktır.Daha sonra kaynak sözlüğünüzü hazırlayın.Aktivitelere bu kaynakları yönlendirin.Aktiviteler arasındaki ilişkileri belirtin.SCHEDULE işlemini yaptıktan sonra karşınıza bu ekran gelecektir.Bu aşamada projenizin bir yedeğini almanızda fayda vardır. BACKUP komutunu kullanarak bunu yapabilirsiniz.Biz yukarıda A driverını seçtiğimiz için disketi yerleştirmemizi istiyor.
Disketimizde başka dosyalar olduğu için bunları sileceğini haber veriyor.Şimdi işlemlerimize devam edebiliriz.Kritik olan aktivitelerin toplam bollukları 0 olup kırmızı renkte gösterilmektedirler.Projedeki kaynaklar sorumlu kişiler olup çalışmaları günde 8 saat olarak belirlenmiştir.Bu kaynaklara ait kaynak profillerini aşağıda görmektesiniz.Günde 8 saat çalıştıklarını kabul ederek her kaynağın sorumlu olduğu aktiviteyi hangi tarihler arasında yaptığını Resource table seçeneğinden ayarlayabilirsiniz.Her kaynağın sorumlu olduğu aktiviteyi tamamlaması için ona ayrılan bütçenin haftalara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
E-MAIL KULLANARAK PROJE VERİSİNİ PAYLAŞMAK:
GENEL TEKRAR:
P3 yardımıyla ister projenin tamamını ister bir parçasını e-mail mesajı olarak yollayabilirsiniz. tuşuna basarak mail ekranını açmış olursunuz.
E-mail yoluyla gelen projelere bakmak için ise : tuşuna basmanız gerekecektir.
Açılan ekranda izlemek istediğiniz projenin adına tıklamanız gerekecektir.
BÜTÜN PROJEYİ E-MAIL İLE YOLLAMAK:
FILE menüsünden SEND MAIL seçeneğini seçiniz. Bütün projeyi yollamak için COMPRESSED BACK-UP seçeneğini işaretleyin. Daha sonra NEXT butonuna basarak ilerleyebilir yaptığınız bir işlemi tekrarlamak için BACK tuşuna basıp geri dönebilirsiniz.
ATTACHMENT tuşuna basarsanız posta mesajınıza seçtiğiniz dosya eklenecektir.
Ataşman dosyayı mesajınıza ekledikten sonra P3 otomatik olarak sizin mesaj sisteminize giriş yapacaktır ve projeyi back-up dosyası içinde açacaktır. Eklediğiniz P3 dosyaları ile birlikte yazmak istediğiniz mesaj varsa onu da karşınıza çıkan ekrana yazabilirsiniz.
P3 konuyu otomatik olarak girecektir.
ADDRESS kısmına projeyi kime göndermek istiyorsanız o kişilerin e-mail adreslerini yazmanız gerekir. SEND tuşuna basarak da hem mesajı hem de eklediğiniz dosyaları yollayabilirsiniz.
PROJENİN BİR RESMİNİ GÖNDERMEK:
Kişilere hızlı bir özet yollamak gibi proje bilgileri sunmak için e-mailden yararlanabilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman bu bilgileri yolladığınız kişilerin bu mesajları okumaları için P3'e sahip olmalarına gerek yoktur ancak p3 posta ofisi uygulamalarına sahip olmak durumundadırlar. Resmini çekmek istediğiniz proje ya da proje grubunu açın. EDIT menüsünden COPY PICTURE  seçeneğini seçin. Mouse bir kamera görüntüsünü aldığı zaman sürüklemek suretiyle istediğiniz alanı bir çerçeve içine alın. Bu işlem seçtiğiniz alanın CLIPBOARD'a yerleştirilmesini sağlayacaktır. Bundan sonra FILE menüsünden SEND MAIL seçeneğini seçin. PICTURE OF PROJECT ON CLIPBOARD seçeneğini işaretlerseniz  clipboard'a resimleri otomatik olarak gönderebilirsiniz.
Bütün projeyi e-mail ile göndermek yerine seçtiğiniz aktiviteleri de gönderebilirsiniz.  Sadece sizin belirlediğiniz  aktivitelerin gönderilmesi için diyalog kutusunda ilk seçeneği işaretleyin.
Yukarıdaki tablolarda  bulunan seçenekleri kullanarak istediğiniz aktiviteleri seçebilirsiniz. Hatta şu tarihe kadar gerçekleşen aktiviteler diye bir sınır da koyabilirsiniz.
MESAJLARI ADRESLERE YOLLAMAK:
P3 sizin posta sisteminizi kullanarak, yarattığınız P3 mesajlarını adreslere yollar. Aktivite kod sözlüğüne  MAIL ismi altında bir kod değeri girip değerler kısmına da   e-mail adresleri girerseniz özellikle güncelleştirme işlemleri esnasında rahat edersiniz. Çünkü aynı mesajı birden fazla kişiye çok vakit harcamadan yollamış olursunuz.
DURUM SAYFASINI  ÖZELLEŞTİRMEK:
P3'TE standart ve özel olmak üzere iki tip durum sayfası vardır: aşağıdaki tabloda CUSTOMIZE tuşuna basarak bu ekranları açabilirsiniz.
Standart durum sayfası:
Özel durum sayfası:
Özel durum sayfasını alıcılar mesajınızda oynama yapabilecekleri durumlarda kullanabilirsiniz. Çünkü standart sayfada alıcılar değişiklikler yapamazlar. Bu sayfada veri bilgileri ekleyip çıkaramazsınız.
YAZI MESAJLARI YOLLAMAK:
Eğer hiçbir proje açık değilken mesaj yollayacak olursanız zaten sadece yazı mesajı yollayabilirsiniz. Eğer projeniz açıksa ve yine de yazı mesajı yollamak istiyorsanız. Diyalog kutusunda son seçeneği işaretlemeniz gerekir.
BÜTÜN BİR PROJEYİ ALMAK:
FILE menüsünden RECEIVE MAIL seçeneğini seçerek size gönderilmiş olan bir projeyi açabilirsiniz. Açmak istediğiniz projeyi işaretledikten sonra VIEW seçeneğini seçin ve proje açılacaktır ama eğer daha önce bu projenin bir versiyonu daha size yollanmışsa o zaman program  eskinin üzerine yenisinin yazılmasını isteyip istemediğinizi soracaktır.
GÜNCELLEMEK ÜZERE AKTİVİTE DURUM SAYFASINI ALMAK:
Size gelen bir projeyi açıp güncelleyebilir ya da başka birisine gönderebilirsiniz. Standart olarak size gönderilen mesajı kendi projenizle birleştirebilirsiniz.  Özel olarak gönderilen mesajları ise verilerle oynama yapabilirsiniz.
ÖZEL DURUM SAYFASINA AKTİVİTE EKLEMEK:
Bunun için INSERT seçeneğini seçerek yeni aktiviteler ekler ve bunu yeni bir mesaj olarak gönderebilirsiniz.
KAYNAK BİLGİSİNİ İZLEMEK:
VIEW menüsünden RESOURCE seçeneğini seçerek bu izlemeyi yapabilirsiniz. Bu izlemeyi yaparken aktiviteleri gruplayabilirsiniz. Bunun için de FORMAT menüsünden ORGANIZE seçeneğini seçin.
KISITLAMALAR:
KISITLAMALI TEK TAKVİM PROJELERİ:
 


Aşağıdaki şekilde 17 günde tamamlanması gereken bir proje görüyorsunuz.

 
                           
KISITLAMALI ÇOK TAKVİMLİ PROJELER:
ERKEN BAŞLAMA KISITLAMASI:Bu kısıtlama sadece erken tarihleri etkiler. Eğer erkan başlama kısıtlamasının yönlendirildiği tarih bir tatil günüyse P3 bu kısıtlamayı bu tarihe en yakın çalışma gününe aktarır.
Aşağıdaki örnekte D aktivitesine erken başlama kısıtlaması olarak 11.gün tayin edilmiş olsun. bu değişiklik D aktivitesinden itibaren takip eden diğer aktivitelerin de erken tarihleri değişecektir ama bu kısıtlama geç tarihlerde bir değişiklik oluşturmaz.ERKEN BİTİŞ KISITLAMASI:
Aşağıdaki örnekte D aktivitesine erken bitiş kısıtlaması olarak 7.günü verelim. D aktivitesinden sonraki aktiviteler etkilenecektir.
                 


Hiç yorum yok: